NRK Meny
Replikk

Trening for alle

Treningssenterbransjen har blitt en viktig arena for fysisk aktivitet blant personer som tidligere var inaktive.

Senior friends in gym

Det er ikke bare de yngste i befolkningen som bruker treningssentre, skriver Anne Thidemann. (Illustrasjonsfoto)

Under overskriften «Treningssentrene dreper motivasjonen» tegner helseblogger Marit Figenschou et karikert og uriktig bilde av en av Norges viktigste arenaer for fysisk aktivitet.

Samme dag som Figenschou konkluderer med at treningssentrene er forbeholdt unge og veltrente, publiserer NRK en reportasje om stor interesse blant eldre for trening på treningssenter. NRKs oppslag om hvordan treningssentertrening bidrar til at de eldre får bedre helse og økt livskvalitet, står i sterk kontrast til Figenschous beskrivelse av virkeligheten. De konkrete påstandene som fremsettes gjennom innlegget kan heller ikke få stå uimotsagt.

Påstand 1: Treningssentrene er først og fremst en arena for unge mennesker.

Gjennom en befolkningsundersøkelse Opinion har gjennomført på oppdrag fra Virke, fremkommer det at en av tre nordmenn har treningssenter som sin foretrukne arena for fysisk aktivitet. Dette er høyere enn for de fleste alternative treningsarenaer. Hvor mange som foretrekker treningssenter i forbindelse med trening og mosjonering varierer noe mellom de ulike alderskategoriene. Gjennomgående er imidlertid tallet også høyt når det kommer til den delen av befolkningen som har passert 40 år.

Funn fra både Norsk Monitor og SSBs levekårsundersøkelse viser tilsvarende tall, og gir ytterligere støtte til vår påstand om at en stadig større andel av befolkningen velger treningssenter som treningsarena, og at dette ikke bare er et valg de yngste i befolkningen gjør.

Påstand 2: Treningssentrene er ikke en arena for dem som trenger det mest.

Som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske treningssenterbransjen har vi fulgt næringen gjennom mange år. Bransjen har gjennomgått en sterk profesjonalisering og utviklet et stadig bredere og mer variert tilbud. Denne utviklingen, i kombinasjon med målene aktørene i bransjen har satt med hensyn til ytterligere satsing på kompetanse blant egne ansatte, bidrar til at stadig flere av dem som tidligere ikke foretrakk treningssenter som en arena for trening og mosjon, etter hvert har blitt blant bransjens mest lojale bruker/kundegrupper.

Treningssenterbransjen har også utviklet seg til å bli en stadig viktigere arena for fysisk aktivitet blant personer som tidligere var inaktive, men som gjennom profesjonell veiledning og trygge rammer nå har funnet gleden ved å være i regelmessig bevegelse. Basert på funn fra Opinions undersøkelse er denne gruppen beregnet til å utgjøre minst 130 000 personer.

Vi er skuffet over at Figenschou velger å henge ut treningssenterbransjen gjennom karikerte vendinger basert på et enkeltstående senterbesøk. Nærmere en million nordmenn benytter treningssenter i det daglige som en viktig arena for fysisk aktivitet – dette tallet hadde selvsagt ikke vært så høyt dersom Figenschous beskrivelse av virkeligheten viste seg å være riktig.