Hopp til innhold
Replikk

Tomm Kristiansens løvebrøl

Både Moland og French var dømt til døden som norske spioner lenge før jeg ble engasjert i saken og uttalte meg til norsk presse.

Furuholmen

Morten Furuholmen (i midten bak) var forsvarer for nå avdøde Tjostolv Moland og Joshua French under rettssaken i Kisangani i 2010.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Denne replikken er et svar til NRKs Tomm Kristiansens kommentar «Guttene som krenket Kongo» (19. august).

Jeg har med interesse hørt og lest journalist Tomm Kristiansen verbale og skriftlige uttalelser etter Tjostolv Molands tragiske bortgang.

Tomm Kristiansen, din stemme bærer ikke og ditt innhold er alt annet enn rojalt. Du blir, til tross for din frodige hårmanke og lange fartstid på det afrikanske fastland, ingen løve. Ditt skinn og budskap bedrar.

Korrigeringer

Jeg vil at du skal korrigere ditt afrikanske manifest på følgende punkter:

1. Advokat Morten Furuholmen visste veldig godt hvor han var. Han hadde, forut for hovedforhandlingen, vært og besøkt French og Moland i fengselet i Kisangani.

2. Morten Furuholmen var meget opptatt av at French og Moland skulle opptre i retten med respekt slik at hovedforhandlingen kunne gjennomføres på en sivilisert måte uten at rettsaktører ble krenket eller provosert.

Dommerne i Kisangani leser ikke norske aviser eller ser på norsk TV.

Morten Furuholmen

3. Morten Furuholmen opptrådte under hovedforhandlingen nøytralt og var korrekt antrukket.

4. Morten Furuholmen uttalte seg ikke til noen kongolesiske journalister under rettssaken.

5. Morten Furuholmen hadde lest seg opp på de straffebud som French og Moland var tiltalt for å ha brutt og hadde nøye studert tidligere avsagt dom på dødsstraff og erstatningsansvar.

6. Årsaken til at Morten Furuholmen uttalte seg til norsk presse i Kisangani var nødvendigheten av å informere det norske folk om massive brudd på elementære rettsprinsipper og menneskerettigheter. Hans forsøk på å etablere en sivilisert ramme under hovedforhandlingen, hvor begge parter opptrådte med gjensidig respekt, utviklet seg til en absurd rettslig forestilling styrt av økonomiske interesser og irrasjonelle konspirasjoner. Det var for Morten Furuholmen uaktuelt å ikke rope et varsko, noe annet ville være å svikte interessene til Moland og French. Taushet kunne gitt dommen et skinn av legitimitet.

7. Dommerne i Kisangani leser ikke norske aviser eller ser på norsk TV.

Jeg nøyer meg med disse korrigeringene foreløpig, Tomm Kristiansen.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Journalistisk lavmål

Når det gjelder dine verbale uttalelser i kjølvannet av Tjostolv Molands død, hvor du nærmest antyder at det skulle være noen årsakssammenheng mellom undertegnedes uttalelser til norsk presse og dommens innhold, legger jeg til grunn at du selv ikke innestår for noe så tøvete. Journalistisk lavmål blir et for mildt uttrykk i denne sammenheng.

Du kjenner Afrika godt nok til å vite at det ikke går noen rød tråd fra undertegnedes enkeltstående uttalelser i norsk presse til dommens ubønnhørlige slutning om tap av liv og eiendeler.

Morten Furuholmen

Vi vet begge, Tomm Kristiansen, at både Moland og French var dømt til døden som norske spioner lenge før jeg ble engasjert i saken og uttalte meg til norsk presse. Du kjenner Afrika godt nok til å vite at det ikke går noen rød tråd fra undertegnedes enkeltstående uttalelser i norsk presse til dommens ubønnhørlige slutning om tap av liv og eiendeler.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Respekt for de døde

Du påberoper å kjenne Afrika, Tomm Kristiansen. I Afrika har man respekt for de døde. Mener du at din artikkel var passende dagen etter at Tjostolv Moland ble funnet død i en mørk fengselscelle i Kinshasa? Er det å vise en død mann respekt? Hva med familien Molands sorg og tragedie?

Du omtaler president Kabila i negative ordelag. Er det, ut fra din kritikk mot undertegnede, forenlig å håne Kongos president når dette kan påvirke muligheten for å få benådet Joshua French? Er dette ditt bidrag til forsoning og løsning av en bunnløs tragedie, Tomm Kristiansen?

Jeg håper du går i deg selv, Tomm Kristiansen. Hvis ikke bør ledelsen i NRK korrigere et intellekt på avveie.