Kronikk

Tidenes dårligste rekrutteringskampanje

Arbeidsgiverforeningen Spekter, godt hjulpet av helseministeren, har de siste ukene kjørt tidenes dårligste rekrutteringskampanje for sykepleieryrket. De har fått svar på tiltale.

Jonas Gahr Støre

Forholdet mellom helseminister og sykepleiere har ikke vært det beste de siste ukene. Her fra i fjor høst, da Jonas Gahr Støre besøkte St. Olavs hospital i Trondheim.

Foto: Johansen, Geir Otto / NTB scanpix

Det er godt at helseministeren i ettertid understreker at «krevende oppgaver bør møtes med bred dialog». Men han fastholder at sykepleierne må flere helger på jobb når han skriver at «Det behøver heller ikke bety mange flere helger på jobb» (min uthevelse).

Når de starter på utdanningen vet sykepleiere at det venter turnusordninger i den andre enden. Pasientene er der hele året og skal ha god pleie.

Turnusordningene må derfor dekke helger og ukedager, kvelder og netter, jul, påske, 17. mai og alle andre høytider. Alltid er det sykepleiere på vakt – med et våkent øye for pasientene.

Reagerer sterkt

De 100.000 sykepleierne i Norsk Sykepleierforbund mener at det er stor nok belastning å jobbe maksimalt hver tredje helg, og det bør tariffestes. De vil også ha tid til familie og et liv utenfor jobben.

De kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Snarere er det slik at de tar de ekstra vaktene som skal til for å få kabalen til å gå opp.

Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund

De reagerer samtidig sterkt på påstander om at de er «lite fleksible, kravstore, urimelige og sutrete». De kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Snarere er det slik at de tar de ekstra vaktene som skal til for å få kabalen til å gå opp.

Men det er mer enn helgeturnus som gjør at sykepleierne blir så tydelige i denne saken.

Glade i yrket sitt

Etter angrepene på sykepleiernes turnus har flere sykepleiere stått fram og fortalt om sin arbeidshverdag. Først og fremst er de glade i yrket sitt. Som en av dem skriver her på NRK Ytring: «Selvfølgelig har det vært fantastiske, uforglemmelige øyeblikk. Jeg har møtt små nøster på livets startstrek og fått holdt hånda til mennesker på vei ut av tiden. Jeg har fått tørket tårer, delt klemmer, latter, sorg, alvor og glede. Jeg er ydmykt takknemlig for disse stundene».

Men så fortsetter hun: «Problemet er at måten norsk helsevesen drives på i dag, minimaliserer muligheten til å skape disse øyeblikkene. Det spises opp av kostnadsbesparelser, byråkrati, og fysisk og psykisk rovdrift av de ansatte. Jeg kan ikke si hvor mange ganger jeg i arbeidssammenheng har hatt en flau smak i munnen. Hvor mange ganger jeg har skammet meg over at jeg ikke har hatt tid til å stille pasienten viktige spørsmål som avdekker helt elementære behov».

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Må ta grep sammen

Dette må leses i lys av at ettersom flere og flere pasienter blir behandlet på dagavdelinger eller på poliklinikk, er den andelen pasienter som faktisk blir lagt inn på sykehus i gjennomsnitt vesentlig sykere enn de var for ti år siden. Lav bemanning, høyt sengebelegg og slitsom turnus går til slutt ut over pasienter som krever tett og god oppfølging.

Høyt sengebelegg og slitsom turnus går til slutt ut over pasienter som krever tett og god oppfølging.

Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund

Derfor blir sykepleierne tydelige. Det handler nemlig om langt større utfordringer enn ekstra turnushelger. Der må vi sammen ta noen grep.

Først må vi øke bemanningen. Det sier seg selv at sykehusavdelinger som er bemannet for å håndtere et gjennomsnittlig sengebelegg på 90 prosent, har for få sykepleiere på jobb når belegget er 120 prosent. Det går ut over pasientene. Et eksempel kan være nyopererte som bare blir liggende uten nødvendige flyttinger og bevegelse, eller pasienter som ikke får i seg nok mat og drikke. Resultatet er dårlig pasientsikkerhet og flere, unødige liggedøgn på sykehus.

I tillegg må vi fordele helgebelastningene bedre. Vi diskuterer gjerne avtaler for de som ønsker å jobbe oftere og en bedre fordeling av helgebelastningen.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Vi må gjøre det attraktivt

Vi må også få inn mer av den rette kompetansen. Sykehusene har ikke systemer for å beregne sammenhengen mellom oppgaver og antall personer med hvilken kompetanse som trengs. I beste fall er det overlatt til faglig skjønn, men vi mistenker at tilfeldigheter og økonomiske begrensninger styrer vel så mye.

I så måte har Regjeringen, Spekter og til dels LO i det siste drevet tidenes dårligste rekrutteringskampanje til sykepleieryrket.

Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund

For øvrig må vi opprettholde søkningen til sykepleiestudiene. I så måte har Regjeringen, Spekter og til dels LO i det siste drevet tidenes dårligste rekrutteringskampanje til sykepleieryrket. 9500 søkere har sykepleie som førstevalg ved årets opptak til høyere utdanning. Det er bra, og vi må i stedet jobbe for at det fortsatt skal være attraktivt å studere sykepleie.

I tillegg må vi gjøre det attraktivt for nyutdannede sykepleiere å faktisk jobbe som sykepleiere. Tvangsmessig jobbing oftere enn hver tredje helg gjør det mindre attraktivt.

Alt dette og mere til har gjort at sykepleierne etter utspillene fra Spekter og helseministeren har blitt ekstremt tydelige. Sykepleierne har i debatten vist at dette handler om noe langt mer enn turnushelger.