NRK Meny
Normal

Terror i USA

Når et land rammes av politisk vold vil det være naturlig å skjele til mønstre i tidligere angrep. I USA har ensomme ulver og mer organiserte grupperinger dominert i ulike perioder.

ADDITION Boston Marathon Explosions knocked down runner

En maratonløper ligger slått til bakken etter eksplosjonene i Boston.

Foto: John Tlumacki / Ap

Kronikkvignett Ytring

Supermakten USA har blitt rammet av terror oftere enn mange andre land. Angrepene har både foregått, og hatt sitt opphav, innenfor og utenfor landets grenser. Innflytelse og makt, kombinert med en offensiv utenrikspolitikk, gjør at USA blir ekstra utsatt for hensynsløse terroranslag. Samtidig oppstår mange terrorangrep internt i de landene som rammes.

Dette har dessverre også USA en tradisjon for, en tradisjon som preges av forstyrrede ensomme ulver.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Har trolig noen ideer

Spørsmålene alle stiller seg etter eksplosjonene i Boston er hvem begikk denne udåden, og hvorfor? Ingen vet foreløpig svaret på dette. Etterforskerne i USA har trolig noen ideer, men vi andre skal vokte oss vel mot å konkludere for tidlig om ansvar, basert på tidlige rapporteringer og indisier.

Etterforskerne i USA har trolig noen ideer, men vi andre skal vokte oss vel mot å konkludere for tidlig om ansvar, basert på tidlige rapporteringer og indisier.

Anders Romarheim, forsker

Tre eksempler på forhastede konklusjoner er Oklahoma City i 1995, Madrid i 2004, og ikke minst, Oslo og Utøya i 2011. Tre tragiske angrep med mange drepte, der det sirkulerte oppfatninger om feilaktige gjerningsmenn i den helt innledende fasen.

Heldigvis ser gårsdagens angrep i Boston ut til å ligge langt etter disse «versting-angrepene» i antall drepte.

SISTE NYTT OM EKSPLOSJONENE I BOSTON: NRKs samleside

En kilde både til informasjon og spekulasjon i etterkant av terrorangrep, er historikken. Når et land rammes av politisk vold vil det være naturlig å skjele til mønstre i tidligere angrep. Dette er håndfast informasjon som det nye angrepet på sikt vil sees i forhold til. Det essensielle er dog å huske at historikken i seg selv aldri gir svar på hvem som står bak det ferske angrepet.

USA er et land fullt av motsetninger og motkulturer. Med et topartisystem har enhver sak potensial til å bli politisk betent, enten det gjelder våpen, abort, skatt, eller astronomiske offentlige utgifter.

Islamister og hjemmeavlede elementer

Fra og med 9/11 har angrepene – og forsøkene på angrep – i USA oftest hatt et islamistisk opphav. På 90-tallet hadde derimot USA et større innslag av hjemmeavlede elementer i terrorangrepene. La oss kikke litt på historikken uten å glemme at denne gangen kan angrepet komme fra fullstendig uventet hold.

Forvirrede ensomme ulver, med bisarre politiske forestillinger utgjør altså en del av mønsteret i angrepene mot USA.

Anders Romarheim, forsker

En viktig avgrensning ligger i denne artikkelens overskrift. Terror i USA, er noe annet enn terror mot USA. Sistnevnte inkluderer angrep i Aden (2000), Beirut (1983), Berlin (1986), Dar Es Salam og Nairobi (1998), Khobar (1996) og Lockerbie (1988).

Bortsett fra 9/11, var det relativt få terroranslag i resten av Bush-perioden i USA. Noe av grunnen var at det smalt jevnlig i Irak og Afghanistan.

Ensomme ulver

Ser vi på angrep innenfor USAs grenser på 90-tallet finner vi ulike aktører og beveggrunner. Blant de viktigste anslagene finner vi den militante, høyrelenende Timothy McVeighs angrep mot Oklahoma City. Videre ble New Yorks World Trade Center i 1993 bombet av islamisten Ramzi Youssuf, med linker til al Qaeda. I tillegg sto den religiøse fanatikeren Eric Rudolph for bombingen av OL i Atlanta i 1996.

Forvirrede ensomme ulver, med bisarre politiske forestillinger utgjør altså en del av mønsteret i angrepene mot USA. Sprøest av dem alle var kanskje den sinnslidende UNA-bomberen Ted Kaczynski. Hans første bombe ble detonert i 1978, og den siste i 1995. Han ble pågrepet etter at hans politiske manifest ble publisert.

Det er verdt å merke seg at det tok lang tid før hans politiske agenda ble klarlagt, men frykt spredde han like fullt effektivt i samfunnet. Eremitten Kaczynski hatet nettopp samfunnet, og moderniseringen og den teknologiske utviklingens inngrep.

Mer målrettet etter 9/11

Siden tidenes verste terrorangrep, 9/11, har det vært mindre (sinns) forvirring, og tydeligere målrettethet hos gjerningsmennene internt i USA. De al Qaeda-inspirerte islamistene er i overvekt.

I informasjonssamfunnet lærer terrorister kjapt av hverandre, også på tvers av ideologiene.

Anders Romarheim, forsker

Obamas terror-ilddåp kom i en serie angrep som lå nært hverandre i tid. Det dødeligste sto Major Hassan for. Han gjennomførte et angrep mot en militærbase i Fort Hood 5. november 2009. Deretter forsøkte Farouk Abdulmutallab å sprenge et fly over Detroit, julen 2009. Og kun et halvt år senere plantet Faisal Shahzad en bombe i New Yorks sagnomsuste og turisttunge Times Square.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Kan være noe helt nytt

Slik ser vi at desperate, ensomme ulver og mer organiserte grupperinger dominerer i ulike perioder. Angrepet som ligner mest på Boston-angrepet er muligens Eric Rudolphs mot OL i Atlanta. Imidlertid er det et altfor tynt grunnlag for å konkludere hverken på ideologisk motivasjon eller antall og profil på gjerningsmenn.

Et siste poeng i den forbindelse er at i informasjonssamfunnet lærer terrorister kjapt av hverandre, også på tvers av ideologiene. Simultane angrep er ikke nødvendigvis al Qaeda.

Det er riktig å lære, også fra fienden, skrev poeten Ovid. Bombeangrep er like grusomme uavhengig av hvilken ideologi som motiverer dem. Også Norges traumatiske befatning med terrorisme har vært preget av dette ideologi-overgripende og dødelige kunnskapsfellesskapet. Gjerningsmannen fra Utøya oppga i Oslo tingrett al Qaeda som en kilde til kunnskap om hvordan terror kan bedrives så dødelig som mulig. Imidlertid kan vi heller ikke denne gangen utelukke at vi står overfor noe helt nytt.