Hopp til innhold
Kronikk

Teknologi-dugnad for norsk skole

Dagens elever får ikke en grunnskoleutdanning som gjør dem teknologisk kompetente nok til å delta i samfunnsutviklingen, løse problemer og skape nye arbeidsplasser. Det må norsk næringsliv bidra til å løse, slik de har gjort i Storbritannia.

Forsida på www.microbit.org

Micro:bit er en liten og billig datamaskin og et effektivt undervisningsverktøy, vier britiske erfaringer. Nå må norsk skole følge etter, og næringslivet må hjelpe til, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser hjemmesiden til microbit-prosjektet.

Foto: Skjermdump

Med BBC i bresjen har 29 samarbeidspartnere gjort det mulig å utvikle BBC micro:bit og dele denne ut gratis til så langt en million 7. klassinger i Storbritannia. BBC micro:bit er en liten datamaskin som løser problemet med at mange skoler har utdatert datautstyr, noe som ofte gjør det vanskelig å installere ny programvare. Med denne lille datamaskinen på 4x5cm, er det ikke nødvendig å installere noen ting. Det eneste eleven trenger er å koble den til PC, nettbrett eller mobiltelefon, så er de i gang.

I England har de innført programmering som eget fag i skolen. BBC micro:bit har blitt en viktig brikke for å svare på fagets læreplanmål.

Digital kompetanse må komme til uttrykk i alle skolefagene.

Digital kreativitet

Det haster med å få programmering inn i skolen. Digital kompetanse må i større grad handle om å forstå hvordan ulike teknologier virker, og ikke bare kunne bruke digitale verktøy. I den offentlige utredningen Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser påpekes det at teknologiutviklingen virker inn på alle fag, og at digital kompetanse må komme til uttrykk i alle skolefagene.

Tekna har testet BBC micro:bit sammen med lærere og fått tilbakemeldinger på at den blant annet kan brukes for å nå kompetansemål i matte, fysikk og musikk.

BBCs mål med dette digitale prosjektet er å inspirere til «digital kreativitet og utvikle en ny generasjon med teknologiske pionerer». Det kan denne lille datamaskinen også gjøre i norsk skole, fordi den er relevant å bruke i mange fag og på ulike trinn.

Oppmuntrer til videreutdanning

Undersøkelser BBC har gjennomført viser at 39 prosent av jentene som har brukt BBC micro:bit sier de kan tenke seg å fortsette å studere IKT, sammenlignet med 29 prosent før. 86 prosent av guttene sa at den gjorde det britiske kodefaget mer spennende. Det kanskje viktigste funnet var at 88 prosent mente at koding ikke er så vanskelig som de trodde.

Tekna har i to år støttet Lær Kidsa Koding (LKK) økonomisk og gitt støtte til våre medlemmer som har startet lokale kodeklubber. Vi ønsker å fortsette å støtte dette viktige arbeidet, men vi ønsker å gjøre det mer systematisk sammen med andre slik at ikke bare noen, men alle barn i Norge får mulighet til utvikle sin teknologiske forståelse.

Det haster med å få programmering inn i skolen.

Internasjonal satsing

LKK har inngått en en avtale med Micro:bit Educational Foundation som har som mål å la alle barn i hele verden få samme mulighet som britiske skolebarn nå får. Avtalen innebærer at LKK blir hovedsamarbeidspartner og kontaktpunkt inn mot skoler i Norge.

Etableringen av samarbeidet er et viktig skritt for å få programmering inn på timeplanen. En av BBCs samarbeidspartnere er det norske selskapet Nordic Semiconductor som har laget prosessoren i BBC micro:bit. De overrakte 1000 eksemplarer til LKK som blant annet skal deles ut på lærerkonferansene de arrangerer i høst.

Følg debatten: Facebook og Twitter

Næringslivet må trå til

Lær Kidsa Koding har gjort en fantastisk jobb med å sette det norske kodeproblemet på agendaen, men nå må næringslivet komme mer på banen. LKKs neste mål er at minst et årskull får utdelt hver sin Micro:bit. Samarbeider vi nå, kan målet bli en realitet innen dette skoleåret er omme.

Samarbeider vi nå, kan målet bli en realitet innen dette skoleåret er omme.

BBC og deres samarbeidspartnere har gjort store deler av jobben for oss med å utvikle denne datamaskinen til rundt 115 kroner. Nettsiden www.microbit.org har hundrevis av pedagogiske oppgaver som takket være LKK delvis er tilgjengelig på norsk som eneste språk ved siden av engelsk.

Hva er det vi venter på?

La oss gå sammen om Norges viktigste dugnad til inntekt for våre barns fremtid i norsk og internasjonalt arbeidsliv.