NRK Meny
Normal

Tatt for mye Møllers tran?

I sin iver etter å fremme likestilling i arbeidslivet, vil Arbeiderpartiet dynge bedriftene ned i mer papirarbeid.

Kvinnedagen 2016 markeres på Youngstorget

Paroler om likelønn og likestilling i årets 8.mars-tog på Youngstorget i Oslo. Arbeiderpartiets likestillingsforslag vil øke byråkratiet og papirarbeidet for norske bedrifter. Det er feil medisin for å fremme likestillingen, mener NHO.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Kronikkvignett Ytring

På Kvinnedagen la Arbeiderpartiet frem 50 nye forslag som skal fremme likestilling. Flere av forslagene bærer preg av å være utformet på et skrivebord langt unna små og store bedrifter som skal etterleve dem. NHO arbeider aktivt for bedre kvinnerepresentasjon på alle nivåer i næringslivet, men vi ønsker å markere tydelig at mer byråkrati ikke er veien å gå.

En stor administrativ byrde.

Plikter og tvang har dessverre hittil vært politikernes foretrukne medisin for å oppnå likestilling i næringslivet. I dag er det slik at bedriftene må redegjøre for hva de har gjort og om de har fulgt loven i årsrapporten.

Plikter og tvang har dessverre hittil vært politikernes foretrukne medisin for å oppnå likestilling i næringslivet.

Våre medlemsbedrifter har gitt klar beskjed om at disse pliktene oppleves som byråkratiske tidstyver. Særlig for små bedrifter oppleves dette som en stor administrativ byrde.

Og bedriftene har blitt hørt. Regjeringen la før jul frem et lovforslag hvor redegjørelsesplikten foreslås fjernet. Går forslaget gjennom, vil det gi en enklere hverdag for mange bedrifter og besparelser for offentlige kontrollmyndigheter.

… skal gjøres enda større

Arbeiderpartiet derimot, går motsatt vei. I sine 50 punkter kommer partiet med forslag som innebærer mer byråkrati for bedriftene. Dette er et forslag som går mye lenger enn da Ap selv satt i posisjon. De vil innføre mål om kjønnsbalanse på alle nivåer og obligatorisk opplæring i aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Flere av forslagene bærer preg av å være utformet på et skrivebord langt unna små og store bedrifter som skal etterleve dem.

Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg hvordan slike krav vil oppleves i praksis. I en rørleggerbedrift med sju ansatte vil Aps forslag til mer rapportering ta oppmerksomheten bort fra det viktigste, nemlig å sikre nye oppdrag. Mener Arbeiderpartiet virkelig at nye krav til rapportering, opplæring og måltall er en god måte å komme i dialog med dem?

Følg debatten: NRK Ytring på Facebook og Twitter

Videre er det foreslått at Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal ha mulighet for overprøving i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og liknende. Dette er et veldig radikalt forslag. I dag er det domstolene som avgjør slike kompliserte saker, og det bør de absolutt fortsette å gjøre.

Bedriftene selv kan gjøre mer for å få med kvinnene. Men medisinen AP ønsker at bedriftene skal ta, er feil.

Enige i familiepolitikken

Arbeiderpartiets liste med 50 punkter for likestilling, inneholder også noen gode forslag. Innenfor familiepolitikken er NHO og Ap i stor grad enige om hvilke grep som vil fremme et mer likestilt arbeidsliv. Fjerning av kontantstøtten og flere barnehageopptak vil gi flere kvinner handlingsrom til å delta fullt ut i arbeidslivet. Det er vi for.

Det er også åpenbart at bedriftene selv kan gjøre mer for å få med kvinnene. Men medisinen Ap ønsker at bedriftene skal ta, er feil. NHO mener at likestillingsarbeidet må sikres gjennom positive virkemidler som veiledning og deling av gode eksempler, ikke gjennom administrative rutiner, rapportering og kontroll.

Vi er glade for å ha fått gehør hos regjeringen for et slikt syn, og håper at Ap vil følge etter.