Hopp til innhold

Tapt tid

Erna Solberg tillater Frp å diktere regjeringens håndtering av flyktningkrisen. Nå må Solberg avklare regjeringens hensikt før vi taper for mye tid.

ernasivtillegg

Finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg la forrige fredag frem regjeringens tilleggsmelding om økningen i antall asylankomster neste år. «Nå er det Frps stortingsgruppe, Per Sandberg og Siv Jensen som fører ordet fra regjeringssiden», skriver Jonas Gahr Støre (Ap) som ber Solberg avklare regjeringens hensikt.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Europa og Norge står midt oppe i håndteringen av en historisk flyktningkrise. Det burde kalle på det beste i norsk tradisjon; samarbeid, bredest mulig enighet og rask og håndfast handling. I stedet opplever vi et politisk spill som hever konfliktnivået og forsterker inntrykket av en regjering med svak kontroll. Summen av alt dette er at vi taper verdifull tid som vi ikke har råd til å miste.

Oppfordret til dugnad

Den 13. oktober redegjorde statsminister Erna Solberg for alvoret i situasjonen fra Stortingets talerstol. Det var en grundig redegjørelse som hun avsluttet med en klar appell: «Jeg er sikker på at partiene på Stortinget er beredt til å delta og at vi kan skape grunnlag for bred enighet om mange av tiltakene. I høst blir det behov for en politisk dugnad.»

Erna Solberg tillater Frp å diktere håndteringen av krisen på tvers av det hun selv la opp til for under en måned siden.

Jonas Gahr Støre

På vegne av Arbeiderpartiet takket jeg ja til å stille opp for en slik bred enighet fra den samme talerstolen. De øvrige partiene på Stortinget har gjort det samme. I samtaler med Erna Solberg og Siv Jensen har jeg de siste ukene gjentatt at vi stiller oss bak regjeringen i en krevende tid for landet. Desto mer overraskende er det at regjeringspartiet Frp nå ikke er beredt til å ha samtaler om en bred enighet. Etter onsdagens spørretime med Erna Solberg og Frps gruppemøte hersker det forvirring.

Lar Frp diktere håndteringen

Det er Fremskrittspartiet som skaper usikkerheten. Men det er Erna Solbergs ansvar at dette får utvikle seg. Erna Solberg tillater sin regjeringspartner Frp å diktere håndteringen av krisen på tvers av det hun selv la opp til for under en måned siden. Statsministeren har sendt en invitasjon, og den er tatt på alvor av de inviterte. Bortsett fra regjeringspartner Frp.

Nå er det Frps stortingsgruppe, Per Sandberg og Siv Jensen som fører ordet fra regjeringssiden. Frp opptrer som om de er mer opptatt av å fremstå som handlekraftige fremfor faktisk å være det. Den sterke økningen i antall flyktninger til Norge skjer på deres vakt. Frp har alle muligheter til handling. Partiet sitter i regjering med ansvarlige ministre på de viktige områdene og har et stort apparat til å hjelpe seg, både med å gjennomføre politikk og til å utforme forslag som skal fremmes for Stortinget. Så langt ser vi mer ord enn handling. Blant annet i justisministerens manglende gjennomføringskraft i håndtering av situasjonen ved Storskog.

Så langt ser vi mer ord enn handling.

Jonas Gahr Støre

Må avklare regjeringens hensikt

Fremfor et bredt forlik kan regjeringen velge å søke sine løsninger med samarbeidspartiene KrF og Venstre. Det har vi respekt for. Vi mener fortsatt at det vil være klokt med en bred politisk samling, på tvers av skillelinjene på Stortinget. Vi er rede til å bidra til det, og igjen, det er Erna Solbergs ansvar å avklare regjeringens hensikt.

En bred enighet bør kunne omfatte klare mål for gode løsninger internasjonalt gjennom økt humanitær bistand til nærområdene og bidrag til et stabilt og effektivt europeisk asylsamarbeid. Vi bør kunne enes om tiltak for at asylsystemet i Norge skal fungere bedre, med redusert tilstrømning, blant annet gjennom rask og effektiv retur av dem som ikke har beskyttelsesbehov. Vi bør kunne samles om opplegg for anstendig mottak som samtidig hindrer at norske ordninger fremstår mer attraktive enn ordninger i andre land.

Vi er rede til å bidra, og igjen, det er Erna Solbergs ansvar å avklare regjeringens hensikt.

Jonas Gahr Støre

Vi kan spille mer aktivt på lag med kommunene som har det løpende ansvaret, og lytte til deres erfaringer og behov. Vi kan styrke integreringen og stille strengere krav, slik at flyktninger raskt kommer ut i utdanning eller arbeid. Det er klokt for dem som kommer, for oss som bor her og for norsk økonomi at flest mulig av dem som har krav på beskyttelse raskt kommer i arbeid og blir skattebetaler, deltaker og bidragsytere i Norge.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook.

Har allerede virkemidlene

Dette og mer kunne vi blitt enige om. Samtidig har regjeringen allerede avtaler og virkemidler til å gjennomføre det meste av det Frp etterlyser. For eksempel kan den gjennomføre innholdet i asylavtalen med KrF og Venstre fra februar 2014. Der heter det at saksbehandlingen i asylsaker for personer uten lovlig opphold skal effektiviseres. Her har det skjedd lite, det burde skjedd mer, nå øker ventetidene. Den samme avtalen gir Høyre og Frp fullmakt til å heve botidskravet for oppholdstillatelse og heve grensen for familieetablering. Heller ikke dette er gjennomført.

Denne uken kunne begynt med innsats fra alle partier for å finne håndfast enighet. Nå ender uken med utsettelser og usikkerhet.

Jonas Gahr Støre

Erna Solberg sier vi ikke trenger seminarer, men handling. Jeg er enig. Denne uken kunne begynt med innsats fra alle partier for å finne håndfast enighet om tiltak for å håndtere en krevende situasjon. Nå ender uken med utsettelser og usikkerhet. Arbeiderpartiet er fortsatt klar til å bidra til en bred enighet. Vi tror det er best for landet.