Dette taper du hundretusenvis av kroner på

Det finnes en institusjon i Norge som er så urettferdig at den tilfeldig avgjør hvem som taper hundretusenvis av kroner og hvem som ikke gjør det. Det er verneplikten, skriver blogger.

Stridsvogner fra Forsvaret

Verneplikten er et systematisk ran fra norske 18-åringer, skriver Morten Ulekleiv. Her Panserbataljonen på øvelse med panservognen CV-90 på Bardufoss.

Foto: Lars Magne Hovtun / SCANPIX

Kronikkvignett Ytring

Erik og Albert ble aldri innkalt til sesjon. Begge startet istedenfor rett på utdanning sin høsten 2011. Mens Erik valgte å bli sykepleier, startet Albert på sivilingeniørstudium. Begge kommer til å bli ferdige med utdanningen sin ett år før jevnaldrende som må avtjene verneplikt.

Kameraten deres Johan derimot, ble kalt inn på sesjon og dro rett i Forsvaret etter at han var ferdig med videregående skole. I løpet av det året fikk han til sammen 85.848 skattefrie kroner fra Forsvaret.

Taper hundretusener

For 85 prosent av den oppvoksende befolkningen er vernepliktloven noe som kun eksisterer på papiret.

Morten Ulekleiv, journalist og blogger

Erik og Albert kommer dermed ett år tidligere ut i yrkeslivet. I løpet av sitt første arbeidsår vil sykepleieren Erik tjene cirka 270.000 kroner etter skatt, mens sivilingeniøren Albert vil håve inn rundt 380.000.

Johan, som ble kalt inn til sesjon og avtjente verneplikt, kommer altså til å tape nesten 200.000 kroner, sammenlignet med Erik, og nesten 300.000 kroner sammenlignet med Albert. Og da har jeg ikke en gang tatt pensjonsopptjeningen med i regnestykket.

15 prosent rammes

I 2011 hadde Forsvaret behov for 9.610 menn og kvinner til førstegangstjeneste. Årskullet besto totalt av 63.367 unge kvinner og menn. Det betyr at bare cirka 15 prosent faktisk ble rammet av verneplikten.

For 85 prosent av den oppvoksende befolkningen er vernepliktloven noe som kun eksisterer på papiret. Men noen utvalgte må frivillig eller ufrivillig bruke ett år av livet sitt på å forsvare fedrelandet.

Urettferdig og tilfeldig

Jeg spør: Finnes det en annen institusjon i Norge som er så urettferdig at den tilfeldig avgjør hvem som taper hundretusenvis av kroner og hvem som ikke gjør det?

Etter min mening er dagens ordning et organisert tyveri av landets 18- og 19-åringer.

Morten Ulekleiv, journalist og blogger

Etter min mening er dagens ordning et organisert tyveri av landets 18- og 19-åringer. Verken Johan, Erik, Albert eller de andre det gjelder forstår rekkevidden av det.

Forsprang i arbeidslivet

La meg si det først som sist: Jeg har også avtjent min verneplikt. Jeg hadde en flott opplevelse i Luftforsvaret som både hundefører og utskrevet befal, og jeg ville ikke vært det foruten.

Men var det rettferdig at jeg måtte gjennomføre ett år med verneplikt mens et flertall av mine jevnaldrende fikk ett års forsprang i arbeidslivet?

En av tre ting må gjøres

  1. Jeg hadde en flott opplevelse i Luftforsvaret, og jeg ville ikke vært det foruten. Men var det rettferdig, når et flertall av mine jevnaldrende fikk ett års forsprang i arbeidslivet?

    Morten Ulekleiv, journalist og blogger
    Verneplikten fortsetter som i dag med en utvelgelse av en mindre andel av befolkningen, men de som blir valgt ut honoreres slik at de dette året får en godtgjørelse minimum tilsvarende det de kunne ha fått ved og gått ut i fulltid ufaglært arbeid.
  2. Førstegangstjeneste gjøres helt frivillig.
  3. Verneplikt blir obligatorisk for samtlige norske kvinner og menn. Når Forsvaret har dekket sitt behov, fordeles resten på siviltjeneste ved helseinstitusjoner, i kommuner, veldedige organisasjoner og idrettslag.

Alternativ 2 og 3 er de mest rettferdige. Men alternativ 2 er nok mest realistisk av de to igjen. Hvis man gjør en revurdering av soldatbehovet og gjør det økonomisk attraktivt å velge Forsvaret, bør det heller ikke være noe problem å gjennomføre det.