NRK Meny
Kommentar

Tap i tre akter

Det er ikke sikkert Frp går i SV-fella. De kan være i ferd med å lage sin egen.

Jensen_fortvilet

Siv Jensens Frp må først utarbeide budsjett med Siv Jensen og Høyre. Deretter forhandle i Stortinget med sentrumspartiene og Hans Olav Syversen (KrF). Tilstrekkelige gjennomslag må overleve hele budsjettet. Hvis ikke rømmer Frp-velgerne.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Frps partielite har lagt frem et statsbudsjett. Stortingstoppene forhandler frem et flertall på Stortinget. Fotfolket frykter de går i en felle. Velgerne setter seg på gjerdet.

SV-plenen

SV-fella ble et begrep da SV tapte oppslutning i regjering. Evnen til å markere gjennomslag er den mest brukte forklaringen. Den berømte demonstrasjonen på plenen foran Stortinget er blitt billedbeviset.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / NTB scanpix

SV-fella ble et begrep da Sosialistisk Venstreparti som det første av Norges to fløypartier tok en plass rundt kongens bord i 2005.

Det er blitt noe i nærheten av en etablert sannhet og begrepsbruk at SV gikk i en felle ved sjelden eller aldri å feire egne gjennomslag, men dyrke nederlagene desto mer synlig.

Enkelte hevder også at SV ikke forankret regjeringsprosjektet godt nok i egen organisasjon og ikke var godt nok forberedt da de gikk inn i regjering.

Bomstasjon vs. vei

Denne fellen skulle Frp unngå. De var godt forberedt og de kunne selvsagt lære mye av SVs feil.

Blant Frps gode grep, er å dyrke egne gjennomslag og å forlange klare, blanke seiere.

Frp føler at en blank seier er en så tydelig seier at alle skjønner at det ikke ville blitt noe av uten Frp i regjering.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Derfor har vi sett Frpere feire nedleggelse av enkelte bomstasjoner, selv om mange bomprosjekter fortsetter, ja til og med startes.

Derfor har vi også sett at partiet forlanger endringer i tax free-kvoten og å fjerne campingvognavgiften og redusere båtmotoravgiften.

Det siste eksempelet handler ikke om at Frp ikke er fornøyd med rekordstort samferdselsbudsjett eller flere politistillinger. Det er også viktige budsjettgjennomslag i Frp-saker i Frp-ledede departement.

Det handler om at Frp føler en blank seier er en så tydelig seier at alle skjønner at det ikke nødvendigvis ville blitt noe av uten Frp i regjering. Alle partier er for mer politi i gatene og mer penger til samferdsel. Skulle Frp i regjeringskvartalet få forhandlet seg til 50 politistillinger eller noen hundre samferdselsmillioner ekstra, er det vanskeligere å markedsføre som en tydelig Frp-seier og å bevise at det ville påvirket utfallet om Frp var i regjering eller ikke.

Tre akter

Men nå vil den politiske virkelighet det til at Frperne kan lage en annen felle enn SV. Som tidenes første fløyparti i en mindretallsregjering. Enkelte i partiet mener man risikerer å gå på budsjett-tap i tre akter.

  1. Når regjeringen behandler budsjettet internt fra mars til august må Frps hjertesaker til pers mot Høyres ønsker. Frp er det minste partiet.
  2. Når regjeringen legger frem budsjettet, vil Frps velgere lete etter tydelige gjennomslag (ref over), ikke se like mye på helheten. Desto færre tydelige gjennomslag, jo mer kritikk. Som fløyparti har Frp flere merkesaker som skiller seg tydelig ut, enn hva Høyre har.
  3. Når regjeringen forhandler budsjettet med Venstre og KrF, vil sentrumspartiene i de fleste saker ligge lengst unna Frp. Hjertesakene kan på nytt måtte ofres. I forhandlinger hvor sentrumspartiene attpåtil forlanger blanke gjennomslag. (Hørte vi noen si tulleparti?)

SV måtte aldri gjennom den tredje etappen i full offentlighet. Der SV-fellen ble en slags felle for SV, har ikke Frp råd til å finne opp en ny. Frp har ikke råd til at budsjettprosessene blir deres bane som regjeringsparti. De har ikke råd til flere meningsmålingshøster som denne.

Hjertesakene kan på nytt måtte ofres. I forhandlinger hvor sentrumspartiene atpåtil forlanger blanke gjennomslag.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Det er med dette bakteppe man må forstå hvorfor Frp for harde livet har tviholdt på at bensinavgiften ikke skal prisjusteres. I så fall for første gang i historien. Skulle forslaget overleve alle tre aktene, er det ett av få virkelig tydelige fotavtrykk fra partiet født for å senke skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Frp felte i sin tid Willochs mindretallsregjering da bensinprisen ble foreslått økt. Når Frp selv er i regjering har de mye å bevise.

Fotavtrykk og blanke seire

Det er nettopp fotavtrykkene som bekymrer fotfolket i Frp. De Frp-erne som ikke aner så mye om hva som skjer inne i statsrådssalen på Stortinget hvor budsjettforhandlingene er inne i sin tredje uke.

siv_valgnatt

Siv Jensen er den første som leder et fløyparti inn i en mindretallsregjering.

Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

«Hva er de store Frp-gjennomslagene i dette budsjettforslaget?» spør de retorisk tilbake når man ber om en kommentar. Og da er ikke mer politi, stor økning på veibevilgning noe som gjelder som svar. Fordi det ikke er en Frp-seier målt i noe som Høyre ville være mot.

Det er Frp-ledelsen selv som har skapt forventningen om at seier er en seier hvis det er et tap for motstanderen. I en fotballkamp er det en banal analyse. I politikken kan det komplisere et lagarbeid.

Frp risikerer i verste fall å måtte forhandle bort et fotavtrykk, en egendefinert seier, et typisk gjennomslag. Det er den fella partiet mener den ikke må gå i.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Slik det nå blir for de fire partiene som skal danne flertall for budsjettet. Når nå Frp-møter argumentasjonen i retur fra andre siden av bordet. Når Trine Skei Grande sier at det grønne skatteskiftet må bety dyrere bensin.

Da risikerer Frp å i verste fall måtte forhandle bort et fotavtrykk, en egendefinert seier, et typisk gjennomslag. Det er den fella partiet mener den ikke må gå i.

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den.
Så blir det både jul og budsjettvedtak i år også.
Men det er en grunn til at det sitter så langt inne.