Kronikk

Ta til motmæle, imamer

Sov Islamsk Råd Norge da islamistene hyllet terrorangrepet i Algerie? Dette er ikke grupper i noen gråsone. De må bekjempes, skriver Yousef Assidiq.

Egzon i Profetens Ummah

'Her snakker vi ikke om noen gråsone, dette er ikke en gruppe man burde være varsom med, slik at de unngår å føle seg tråkket på tærne', skriver Yousef Assidiq og sikter til gruppen Profetens Ummah, som vises her.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Helt siden karikaturdemonstrasjonen, som jeg var med på å arrangere i 2010, har bekjempelse av religiøs fanatisme og ekstremisme vært på agendaen til imamene i norske moskeer. Det har samtidig vært en konstant verkebyll som Islamsk Råd Norge ikke helt har klart å få hull på.

I forrige uke skrev Kamil Azhar en krass kronikk som var adressert til moskéledere, Islamsk Råd Norge og til våre kjære imamer. Dette var kritikk som så absolutt er på sin plass.

Noen dager senere møtte han moskéleder Basim Ghozlan til debatt i Dagsnytt 18. Ghozlan påpekte at ansvaret for å motkjempe de fanatiske holdningene ligger hos alle og enhver – ikke bare hos moskéledere, imamer og organisasjoner som Islamsk Råd Norge.

Muslimers plikt

Dette er selvsagt helt riktig. Det er alle muslimers plikt å motarbeide religiøs fanatisme, spesielt når dette forskrudde tankesettet kidnapper religionen vår og får lov til å spille en hovedrolle i den offentlige debatten. Ingen muslimer kan stilltiende sitte og se på bøller som gjør sitt ytterste for å tie folk til taushet, kvele enhver form for kritikk og fremstå som eneherskere i offentligheten.

Ingen muslimer kan stilltiende sitte og se på bøller som gjør sitt ytterste for å tie folk til taushet, kvele enhver form for kritikk og fremstå som eneherskere i offentligheten.

Yousef Assidiq, samfunnsdebattant

Problemet er bare at noen betaler prisen. Så lenge muslimske organisasjoner og våre religiøse ledere forholder seg tause, blir børen på skuldrene til de få av oss som trosser trusler, sjikane og hat for å ta et oppgjør med fanatikerne tyngre. Den blir nesten så tung at den blir umulig å bære.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Det er ikke alle som tåler å få høre at de burde bli halshugget for sitt hyklerske svik. Eller at man egentlig er sionistiske agenter som har fått i oppdrag å ødelegge islam fra innsiden. Denne typen konspirasjonsteori blandes med en tidvis voldelig retorikk. Slik forsøker fanatikerne å drive oss muslimer, journalister og andre som kommer med kritikk, til taushet. Ovennevnte eksempler er bare noe av det jeg fikk høre da jeg skrev teksten «Du må forbi meg først, Ubaydullah!»

Svartmaling av islam

Jeg synes det er trist og nesten sårende at generalsekretæren i Islamsk Råd Norge, de siste gangene han har vært på banen, kun har han pratet om at media svartmaler islam og at han ikke forstår oppstyret rundt de radikale islamistene. At dette er overdrivelser.

Sov han da de hyllet terrorangrepet i Algerie? Eller da de ropte død over jødene og hyllet Osama bin Laden?

Sov han da de hyllet terrorangrepet i Algerie? Eller da de ropte død over jødene og hyllet Osama bin Laden?

Yousef Assidiq, samfunnsdebattant

Det er riktig at fremstillingen av islam i offentligheten er mørk og dyster. Men det er nesten utelukkende vår egen feil. Vi putter hodet i sanden hver gang det stormer rundt oss, framfor å ta til motmæle og finne fram fargestifter som kan tegne et bilde i noe mer enn svart/hvitt.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Fått nok av offerrollen!

Ubaydullah Hussain anser sin politiske og ideologiske kamp her i landet som hevn for vårt militære bidrag i Afghanistan. En annen lederskikkelse blant radikale norske islamister fortalte at han ønsket å skape så mye hat mellom storsamfunnet og den muslimske minoriteten at vi «moderate» muslimer ble tvunget til å velge side.

Ubaydullah Hussain anser sin politiske og ideologiske kamp her i landet som hevn for vårt militære bidrag i Afghanistan.

Yousef Assidiq, samfunnsdebattant

Disse menneskene bidrar ikke med noe som helst positivt, verken i den muslimske minoriteten i Norge eller i samfunnet for øvrig. De er drevet at et intenst hat og et fanatisk ønske om hevn. De bryr seg ikke om at kampen de fører gjør muslimer som ønsker å være en del av samfunnet skadelidende. Samtidig tråkker de på grunnleggende verdier, bare for å skape splittelse.

LES: Reklameplakat for ekstremisme

Sirkus

Det er tydelig at målet helliger middelet for denne gruppa. De er ikke fremmede for å bryte med islamske prinsipper i sin kamp mot det vestlige levesettet og samfunnet som de nyter så godt av, men samtidig hater av hele sitt hjerte.

Dette sirkuset har pågått helt siden jeg selv var en del av det i 2010. Da holdt jeg appell på en karikaturdemonstrasjon, som nå framstår som startskuddet for den organiserte fanatismen i Norge. Det er snakk om en ideologi som ikke er fremmed for å sympatisere med og oppfordre til handlinger som verken lar seg forsvare med religiøse eller humanistiske verdier.

LES: Ekstreme er seg selv like

Her snakker vi ikke om noen gråsone, dette er ikke en gruppe man burde være varsom med, slik at de unngår å føle seg tråkket på tærne.

Her snakker vi ikke om noen gråsone, dette er ikke en gruppe man burde være varsom med, slik at de unngår å føle seg tråkket på tærne.

Yousef Assidiq, samfunnsdebattant

Kom på banen

Nå har Islamsk Råd Norge hatt tre år på å rydde opp. Fremdeles får disse cowboyene lov til å breie seg i den offentlige debatten, uten at noen med tyngde kommer på banen og taler dem imot.

Dette er ikke godt nok, verken for den jevne muslim eller for storsamfunnet.

Islamsk Råd Norge viste at de kunne klare å mobilisere 6.000 mennesker da de demonstrerte mot en blasfemisk Youtube-film som gjorde narr av Profeten Muhammed (fred være med ham). Burde de ikke da klare å mobilisere enda flere for å vise at Profetens Ummah er en hån mot både islam og oss muslimer i Norge?

Det er i hvert fall ikke tvil om at Profetens Ummah gjør mer skade mot både islam og muslimer enn noen Youtube-film laget av en islamkritiker noen gang kan gjøre.