Hopp til innhold
Replikk

SVs skolepolitikk på tomgang

Å privatisere skolen er det ingen som noen gang har foreslått. Hvorfor skyggebokser SV mot en utdanningspolitikk som kun finnes i deres hoder?

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

La oss se på hva uenighetene mellom SV og Høyre egentlig består i, skriver stortingsrepresentant for Høyre, Henrik Asheim i denne replikken. Daværende kunnskapsminister for SV, Kristin Halvorsen under et skolebesøk i august i fjor.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

SVs utdanningspolitiske talsmann, Torgeir Knag Fylkesnes, har så mange meningsløse og gale påstander i sin kronikk om regjeringens privatskolepolitikk at det er grunn til å mistenke hele partiet hans for å gå på tomgang.

Det er for så vidt ikke noe nytt at sosialister har en tendens til å se konspirasjoner og hemmelige planer der de færreste andre gjør det. Men når Knag Fylkesnes går så langt som å hevde at Kunnskapsdepartementet offentliggjør forslag til dispensasjon i privatskoleloven på en fredag for at ingen skal oppdage det, blir det så parodisk at man ikke kan ta det alvorlig.

Hva er vi faktisk uenige om?

Knag Fylkesnes følger på med mange påstander om hvordan Høyre/Frp-regjeringen har tenkt å «privatisere» skolen.

For SV er tydeligvis forskjellen på «massiv privatisering» og «gode alternativer» en morgenandakt.

Henrik Asheim, stortingsrepresentant (Høyre)

Jeg skulle ønske SV, og resten av den rødgrønne opposisjonen, kunne være med å diskutere de faktiske uenighetene i skolepolitikken, i stedet for å tegne en karikatur av regjeringen og skyggebokse mot den.

Å privatisere skolen betyr at det offentlige slutter å drive skoler og at dette i det fulle og hele overlates til det private markedet. Det er det ingen som noen sinne har foreslått, så det kan Knag Fylkesnes slutte å bekymre seg for. La oss heller se på hva saken faktisk handler om.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Urimelige utslag av loven

Vi har i dag en rekke private skoler som mottar statsstøtte for å drive. Disse skolene er alle partier på Stortinget for, også SV. Uenigheten er altså ikke om vi skal ha private alternativer til den offentlige skolen, men hvilke alternativer vi skal tillate. Loven vi har i dag tillater religiøse skoler og skoler med en alternativ pedagogikk. Igjen: Disse skolene er SV tilhengere av, og oppfatter dem ikke som en trussel mot den offentlige skolen. Problemet er at loven slik den står gir noen ganske urimelige utslag.

Dersom en bransje, la oss si byggenæringen, går sammen om å ville utvikle en privat yrkesfagsskole som utdannet gode håndverkere, så ville det vært forbudt. Dersom den samme bransjen la inn morgenandakt og kalte seg en kristen yrkesfagsskole, så ville det fått SVs stemmer og vært fullt lovlig.

Hvorfor er en privat, statsstøttet yrkesdagsskole mørkeblå og farlig, mens en kristen, statsstøttet yrkesfagsskole er god SV-politikk?

Henrik Asheim, stortingsrepresentant (Høyre)

Da blir reglene for rigide. Derfor foreslår regjeringen en dispensasjon som gjør at dersom det er et godt tilbud i tett samarbeid med bransjen og som ikke truer det offentlige skoletilbudet, så skal skoler kunne vurderes godkjent, selv om den ikke er kristen eller bruker montessoripedagogikk i undervisningen, der ute på byggeplassen. Loven vil ellers være akkurat like tydelig på at det ikke er lov å ta ut utbytte eller ta høye egenandeler fra elevene.

For SV er tydeligvis forskjellen på «massiv privatisering» og «gode alternativer» en morgenandakt. For regjeringen er det viktigste kvaliteten på undervisningen og at den private skolen ikke truer den offentlige skolestrukturen. Dispensasjonsordningen gjør det altså mulig for denne typen skoler å bli vurdert mens departementet jobber med endringer i selve loven.

Ikke finn på uenigheter, SV

Det er behov for å se på forbedringer i privatskoleloven. En del skoler har, som Knag Fylkesnes også trekker frem, blitt tatt for å misbruke den statsstøtten de mottar, det vil si at de bruker den på andre måter enn vilkårene de har fått innvilget støtten på.

Dette har foregått under åtte år med rødgrønn regjering og intet mindre enn tre SV-statsråder på rad i Kunnskapsdepartementet. Derfor må man vurdere å lage strengere regler for opprettelsen av private skoler så et slikt misbruk ikke oppstår. For Høyre/Frp-regjeringen er det aller viktigste å gjøre den offentlige skolen bedre.

I fremtiden håper jeg SV slutter å gå på tomgang og istedenfor girer opp.

Henrik Asheim, stortingsrepresentant (Høyre)

Det gjør vi ved å satse på etter- og videreutdanning av lærere, vi praksisretter yrkesfagene slik at færre elever dropper ut og vi sørger for et løft innenfor realfagene. Måten å skape en enda bedre skole for elevene er etter vårt syn å skape gode læringsmiljøer og satse på tidlig innsats, ikke å forby gode alternativer til den offentlige skolen utelukkende fordi de ikke er religiøse eller bruker en bestemt pedagogikk.

SV bør bruke langt mindre tid på å finne på uenigheter mellom dem selv og regjeringen og istedenfor svare på følgende spørsmål: Hvorfor er en privat, statsstøttet yrkesdagsskole mørkeblå og farlig, mens en kristen, statsstøttet yrkesfagsskole er god SV-politikk? I fremtiden håper jeg SV slutter å gå på tomgang og istedenfor girer opp. En god start er å diskutere de faktiske uenighetene mellom SV og regjeringen.