Kommentar

Sviende nederlag for DNB

DNB hadde ikke trodd at Konkurransetilsynet skulle hindre dem i å sluke Sbanken. Det er litt rart.

DNB: kvartalsrapport for fjerde kvartal

DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen er overrasket over at Konkurransetilsynet stanser kjøpet av Sbanken.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tirsdag ble det kjent at Konkurransetilsynet setter foten ned for DNBs mye omtalte kjøp av Sbanken.

Tilsynet mener kjøpet vil være så skadelig for konkurransen i markedet for sparing i fond, at de må forby kjøpet.

DNB er allerede den største aktøren i markedet for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fikk en enda sterkere posisjon, peker tilsynet på.

Sbanken hadde i 2020 en markedsandel innenfor fondsforvaltning på 8,1 prosent, mens DNB hadde en markedsandel på 35,2 prosent.

LES OGSÅ: Aksjonistgruppe skal feire utenfor DNB

Liten, men sterk

Men selv om Sbanken er relativt sett liten, så er banken likevel en sterk konkurrent som bidrar til å påvirke prisene i markedet.

Kjernen i avgjørelsen ligger også nettopp i Sbankens rolle som utfordrer til de etablerte bankene, og som pådriver for økt konkurranse.

Utfordrerrollen vektlegges så sterkt, at tilsynet mener at oppkjøpet vil ødelegge konkurransen så mye at kundene vil kunne få både høyere priser og dårligere tjenester.

Konkurransetilsynet med gebyr til Verisure og Sector Alarm.

Konkurransedirektør Lars Sørgard setter ned foten, og forbyr DNBs kjøp av den mindre konkurrenten Sbanken.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skuffet og overrasket

DNB-sjef Kjerstin Braathen sier til NRK at hun er både «skuffet og overrasket» over at hele transaksjonen stanses. Fondsvirksomheten utgjør jo tross alt en svært liten del av inntektene i selskapet.

Det har hun jo selvfølgelig rett i.

Boliglånsvirksomheten, som utgjør en langt større del, har ikke bekymret Konkurransetilsynet i like stor grad. Det er kun fondsvirksomheten de peker på i begrunnelsen for avslaget.

Nå har DNB et par uker på seg for å vurdere om de ønsker å klage til Konkurranseklagenemnda. Hvis de klager tar det 18 uker før man får en avgjørelse der.

Tre runder med innspill

DNB har fått komme med sine innspill i tre runder, såkalt «avhjelpende tiltak». Her har de kommet med forslag til hvordan konkurransekraften i fondsmarkedet kan opprettholdes, dersom de hadde fått lov til å overta Sbanken.

Hva de ulike forslagene er, er ikke kjent. En mulig løsning kan ha vært å skille ut og selge fondsvirksomheten til Sbanken. Da kunne noen andre kanskje videreført dette i en egen, konkurrerende virksomhet.

Det ville trolig likevel ikke vært godt nok. Det er sannsynlig at en slik virksomhet kunne blitt mindre sterk enn i dag, blant annet fordi den hadde mistet fordelene ved å være en del av en bank.

Liten tue, stort lass

Til DN sier Kjerstin Braathen at hun er overrasket over at «en så liten tue kan velte et så stort lass»

At hun er så overrasket, virker pussig.

Det var tidlig kjent at Konkurransetilsynet mente det ville være krevende å komme med tiltak som var gode nok til at de skulle gi grønt lys. Kanskje finnes ikke det tiltaket overhodet.

Dette handler nemlig ikke om hvor store Sbanken er i fondsmarkedet, men hvor viktige de er. Og hvor viktig fondssparing er for nordmenn, og hvor viktig det kommer til å være fremover.

Da trengs det flere sterke konkurrenter som sikrer at prisene holdes lave, og at tilbudet er stort – ikke færre.