Kronikk

Straffeloven må endres

Sex uten gjensidig samtykke er voldtekt. Det må også sies tydelig i loven.

Den internasjonale kvinnedagen i Oslo.

Det er nå helt nødvendig at vi får på plass en voldtektsbestemmelse som stadfester at sex må bygge på et gjensidig samtykke, skriver kronikkforfatteren. Kravet om lovendring ble også fremmet i demonstrasjonstoget i Oslo på kvinnedagen 8.mars i år.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Voldtekt er et svært omfattende problem i Norge. Hver tiende kvinne i Norge har blitt utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet sitt – og halvparten har ikke engang fylt 18 år når overgrepet finner sted. Høstens #metoo-bevegelse har også bekreftet en dyster sannhet: vi mangler fortsatt en grunnleggende forståelse av retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

Utydelig straffelov

Likevel er det ikke presisert i straffelovens § 291 at sex uten samtykke er voldtekt. Fokuset ligger derimot på om gjerningsmannen har brukt «vold eller truende atferd», eller om offeret er bevisstløs. Internasjonale menneskerettslige standarder er tydelige: Voldtekt skal defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke.

Et stort flertall av landets kvinner er klare i sin tale.

Dette kommer blant annet til uttrykk i Europarådets Istanbul-konvensjon art.36, hvor det står et eksplisitt og detaljert krav om samtykke. At noen kan mene at det å endre den norske voldtektsbestemmelsen på noen som helst måte er kontroversielt, er for oss helt uforståelig.

Mange grunner til å endre loven

For det første har Norge ratifisert Istanbul-konvensjonen. Dette betyr at kravet om samtykke allerede en del av det norske rettsgrunnlaget. Problemet er bare at den norske straffeloven ikke gjenspeiler dette. FN har også ved flere anledninger oppfordret Norge til å endre den gjeldende voldtektsbestemmelsen.

For det andre har Storbritannia, Tyskland, Belgia og Canada – land som vi ofte liker å sammenligne oss med – allerede innført en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. I Sverige vil de stemme over dette om knapt to uker, og alt tyder på at alle partier vil stemme for bestemmelsen.

Vi frykter at politikerne tror at kampen er over.

For det tredje ble det nylig utført en spørreundersøkelse i Norge som viste at hele 74% av kvinnene mener at straffeloven tydelig må stadfeste at voldtekt er seksuell omgang uten samtykke. Et stort flertall av landets kvinner er dermed klare i sin tale.

Unnvikende folkevalgte

Til tross for alt dette, så klarte ikke politikerne å ta ansvar da de skulle stemme over forslaget om å endre samtykkeloven 5. april. Både Venstre, Høyre, Senterpartiet og Frp stemte imot forslaget. Det er svært skuffende at disse partiene ikke viser vilje til å ta ansvar.

At forslaget ble stemt ned, fikk også urovekkende lite oppmerksomhet i media, og vi frykter at politikerne med dette senker skuldrene og tror at kampen er over. Derfor har studentene i Trondheim nå tatt et tydelig standpunkt – for vi vil ikke la våre folkevalgte slippe unna så lett.

La oss gjøre det helt klart: Det er nå helt nødvendig – og på høy tid – at vi får på plass en voldtektsbestemmelse i den norske straffeloven som stadfester at sex må være frivillig, og bygge på et gjensidig samtykke!

Kjære politikere, det er på tide at dere nå stopper opp og lytter.

Studentene vil ha endring

Studentersamfundet i Trondhjem avholder ukentlige generalforsamlinger, og resolusjoner som blir vedtatt her taler på vegne av våre 13 500 medlemmer. Lørdag 7. april stemte forsamlingen for det følgende forslaget:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte lørdag 7. April 2018, mener at sex uten samtykke er voldtekt, og at Stortinget ved neste anledning må stemme for en endring av straffeloven § 291 om voldtekt, slik at bestemmelsen definerer sex uten samtykke som voldtekt.

Kjære politikere, det er på tide at dere nå stopper opp og lytter. Lytt til befolkningen. Lytt til velgerne deres. Lytt til oss studenter.

Og ikke minst: Lytt til de tusenvis av jentene – og guttene – som hver dag må bære på en fryktelig tung ryggsekk. Det er på tide av vi gjør det vi kan for at denne – om mulig – skal bli litt lettere å bære.

Følg NRK Debatt på Facebook