Kommentar

Storm om vindkraft

Storm om vindkraft, ellers stort sett medvind. Det tidligere så maktkritiske SV er klare for makt. Her er fem punkter fra helgens landsmøte.

Nv9VmZ5iiSc
Foto: Terje Pedersen / NTB

1: «Krav» til regjeringsmakt, medlemmene får makta

SV skal som aller første norske parti sende en fremforhandlet regjeringsplattform til uravstemning blant alle betalende medlemmer. Det vanlig er at partienes landsstyrer vedtar eller høres om dette.

SV vil på denne måten «demokratisere den kanskje viktigste avgjørelsen et parti tar», som ledelsen argumenterte.

En effekt er selvsagt at grasrota blir ansvarliggjort, forhandlingspartnere kan presses til å måtte godta innrømmelser for å tilfredsstille SV-medlemmene og at velgerne ser at partiet ikke går i regjering for enhver pris.

Landsmøtet vedtok noen overordnede målsettinger – ikke konkrete krav – en SV-regjering må oppfylle:

Forskjellene i makt og rikdom må ned, klimagassutslippene må kuttes. De på toppen må bidra langt mer til fellesskapet, kommuneøkonomien må styrkes, velferden utvides. De som har minst, må få mer. Da må det gjøres kraftfulle kutt i klimautslippene, og konkrete planer for å nå klimamålene.

Stoltenberg II på Slottsplassen i 2005

I 2005 gikk SV i regjering for aller første gang.

Foto: Scanpix

Dette er en annen strategi enn for fire år siden. Da stilte SV fem, konkrete, i praksis ultimative krav til gjennomslag for ikke å bli tatt for gitt. Årets såkalte krav er betydelig rundere formulert og ikke minst mindre målbare.

Situasjonen er dermed nærmest snudd på hode fra før 2005, da maktkritikken fortsatt lå i partiets DNA. Nå ønsker SV makt og vil sågar samarbeide bredt for å få det til.

2: Dyre løfter

Rikingfesten er over, erklærte partileder Audun Lysbakken i åpningstalen. Men er det noen som har god råd, er det SV-landsmøtet.

Ledelsen fikk full tilslutning til planen om å gå til valg på to kostbare og omfattende velferdsreformer til høsten: Gratis skolefritidsordning/aktivitetsskole til alle i hele landet og en tannhelsereform.

Det første er en videreføring av hva SV har fått gjennomslag for i Oslo.

Partiet ser for seg dette som en kopi av hva barnehagereformen var under Stoltenberg 2-regjeringen hvor SV deltok. Full barnehagedekning var ikke bare kostbart, men nødvendig, etterlengtet, konkret og i hverdagen til mange av velgerne.

Skolefritidsordningen er en naturlig fortsettelse. I neste fireårsperiode er ambisjonen halvdagsplass til alle barn i første til fjerde klasse. Prislapp 5,4 milliarder kroner.

Tannpleier reagerer på at flere unge jenter som snuser kommer for å bleke tennene.
Foto: Mats Arnesen / NRK Hordaland

SV vil også starte en tannhelsereform for dem under 26 år og over 75 år i første omgang, hvor tannlegeutgifter dekkes over frikortet som andre helsetjenester.

3: Karakterer, fravær, orden og oppførsel

Det ble flertall for å opprettholde motstanden mot fraværsgrensa i ungdomsskolen og videregående skole.

Noe overraskende og med kun én stemmes overvekt mot partiledelsens ønske går partiet til valg på å fjerne alle karakterer i ungdomsskolen.

I tillegg vil partiet fjerne karakteren i orden og oppførsel på ungdomsskolen og videregående skole. Noen lærere tok til orde for å fortsette med dette, men et elev-perspektiv-argument om at karakteren «ikke kan tas opp som privatist, men blir hengende ved deg livet ut», kan ha vippet flertallet.

SV skjerper kritikken mot karakterbasert opptak eller fritt skolevalg. Landsmøtet ville lovfeste retten til lærlingplass, slik Ap vedtok for en uke siden.

Partiet vil erstatte eksamenskarakterer med mappeevaluering på ungdomsskolen og videregående skole og utrede om opptak til høyre utdanning ikke kun skal skje med utgangspunkt i snittkarakterer, men at relevante karakterer avhengig av hva du skal studere skal telle mer.

Mattebok i klasserom
Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

4: Abort til uke 22

Landsmøtet ble bedt om å ta stilling til ulike forslag om en liberalisering av abortloven. Saken tas opp på flere partilandsmøter denne våren.

SV inntar posisjonen som et svært radikalt parti i debatten. De går lenger enn å bare fjerne abortnemndene og la kvinnen bestemme selv frem til uke 18.

SV vil ha fri selvbestemmelse frem til fosteret er erklært levedyktig, i dag definert som uke 22. Rådgivning av kvinnen skal ikke være obligatorisk i uke 18 til 22, fastslo flertallet.

v9q0SZT9OgU
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

5: Kamp om vindmøller

Vindkraft-debatten, både til havs og til lands, har ridd SVs partiorganisasjon som en mare over tid. Det har vært svært steile fronter i det natur, miljø, og klima-bevisste partiet når nettopp naturinteresser og klimainteresser har stått mot hverandre.

Utgangspunktet var å gå mot «videre utbygging av vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten.»

Som ventet var partiets landsmøte mer positivt innstilt til vindkraft enn programkomiteen og landsstyret.

Diskusjonen har vært nærmest fiendtlig hard i lengre tid. Flere ønsket dermed en samlende løsning.

Tilhengerne av vindkraft pekte på at SV er for mange elektrifiseringstiltak og omlegging til og av kraftkrevende industri. Å avvise ny fornybar energi kan dermed virke lite sammenhengende.

Motstanderne er opptatt av å verne sårbar natur, og mener det er lagt opp til for omfattende utbygging flere steder i landet uten å ta hensyn til lokale interesser.

Tross iherdig jobbing i redaksjonskomiteens møterom, over data og telefon natt til søndag for å prøve å lande et kompromiss, fikk landsmøtet tre ulike forslag til skarp avstemning.

I SV må det være plass for vindkraftmotstandere og klimastreikere, ble det sagt fra talerstolen.

Landsmøtet vedtok et tydelig nei til storskala vindkraft på land og bunnfaste anlegg nær kysten, men positive til utredning av offshore havvind og vurdere mindre utbygging på land.

Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner i Rogaland.
Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal