Hopp til innhold
Kommentar

Støres store styrkeprøve

Det er Støres tur til å bevise og overbevise. Støre har alt å vinne på flertall, Vedum har ikke noe å gi i møte med SV.

oQ8

Dette er diplomaten og forhandleren Støres store test, skriver politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Dette er diplomatens store test. De neste dagene skal Jonas Gahr Støre få vist hva som bor i forhandleren, strategen, menneskekjenneren, lagbyggeren og politikkutformeren.

Det å være partileder er så sin sak. Veldig krevende, kan Støre med rette si som underdrivelse.

Det å forene ulike partier, partikulturer, forventninger til et felles politisk prosjekt? Vel, det er et steg opp.

Støres karriere og lederstil gjør ham egnet til oppgaven, men han har aldri bestått en test på det nivået det vil være å forene Ap, Sp og SV om en felles regjeringsplattform i en tid med strammere budsjetter.

Støre må bevise som forhandler. Det gjør han best hvis han overbeviser Sp om å bli med inn i en flertallsregjering de ikke har gått til valg på, samtidig som at SV har gjennomslag og selvtillit til å signere på den samme politikken.

Føler på stemningen

I dag startet første felles sondering mellom de tre partiene, etter at Støre har møtt SV og Sp hver for seg i forrige uke. Nå skal de tre partiene sitte i samme rom og avklare mulighetene for å danne regjering. For Senterpartiet har det vært viktig ikke å gå rett i reelle forhandlinger med mål om å danne regjering. Sp ville sjekke ut først.

Derfor blir de nærmeste dagene mest snakk, lite skriving og politikkutmeisling. Det blir mest ta og føle på-samtaler for å avklare det politiske handlingsrommet.

Innen midten av neste uke er det mer «make or break», da må partiene vende tommelen opp eller ned for om man vil gå videre i forhandlinger.

Selv i Sp ser man det åpenbare: Blir det forhandlinger, blir det regjering. For alle praktiske formål er det umulig å dra i nødbremsen å løpe ut av forhandlingsrommet.

Tidligst mulig over helgen må Sp være overbevist om at dette har noe for seg. Hvis ikke blir det skyldfordeling for åpen scene med anonyme kilder og åpenlyse tillitsbrudd.

Et sted mellom «får se» og «gi det en sjanse»

Senterpartiet møter opp i sonderingsrommet med en litt ulik tilnærming, enn Ap og SV.

For Ap og SV kunne man like gjerne forhandlet fra dag 1. Partiene tror på flertallsregjering som konsept, de ser for seg at det er realistisk å bli enige. De går inn i sonderingene med nærmest en forutsetning om at det blir forhandlinger.

0Fu

Sjekker ut: Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen før sonderingene startet torsdag.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

I Senterpartiet er holdningen litt mer «Det kan hende det blir forhandlinger, vi får se» eller enda mer skeptiske «Vi får gi det en sjanse».

Støres utfordring er altså å overbevise Vedum og Arnstad om at de trygt kan gå tilbake til partiet med en beskjed om at Sp er sikret store nok gjennomslag, at SVs gjennomslag ikke ødelegger Sps profil på regjeringsprosjektet. Det er det ikke automatikk i at han lykkes med.

Støre vil velge å se det positive i at Sp tross alt går med på sonderinger, at de ikke vil motarbeide eller torpedere opplegget.

Sps selvtillit etter valgresultatet og åtte år med vekst er upåklagelig. At Sp nå er dobbelt så store som SV, ikke mindre slik som i 2005. At Ap ikke er dobbelt så store som Sp. I 2005 var Ap dobbelt så store som de to andre tilsammen. Slikt skaper forventninger og fallhøyde i Vedums bakland.

– Vi er «kingmakere», sier Sp-politikere i 2021. De kan i det minste påvirke hvem som skal sitte rundt kongens bord.

Dersom Ap og SV spiller kortene sine riktig, gjør de det umulig for Sp å forsvare et brudd ut av sonderingene. Det innebærer også å gjøre det umulig for Sp å manøvrere slik at SV trekker seg ut av sonderingene.

Sp vil flytte oppmerksomheten til SV

Sp er først og fremst pragmatiske hestehandlere som skjønner forhandlingsdynamikk og er opptatt av store gjennomslag. Selv snakker de mest om SV før sonderingene starter.

Sp er opptatt av hvor små SV tross alt ble i valget, sammenlignet med de beste målingene. SV er på størrelse med hva de var da de la makt- og regjeringsstrategien sin.

Sp er opptatt av hvor lite gjennomslag og få statsråder SV vil få, sammenlignet med Sp.

I Sp snakkes det om hvor vanskelig det er for SV å kompromisse når Rødt og MDG er i opposisjon.

qXMkU89iifU

Sonderingene finner sted på Hurdalssjøen Hotell nord for Gardermoen.

Foto: Torstein Bøe

I SV er selvtilliten og regjeringsviljen større enn senterpartistene later til å ha fått inntrykk av. Hvis Senterpartiet innerst inne ønsker at SV forlater rommet, kan de bli overrasket.

Det er et annet SV som søker makt nå, enn i 2005. Bedre forberedt, mer rutinert og med større forståelse for hva de begir seg ut på.

SV har lært av SV-fella. Partiet gav i sin tid navn til dyrkelsen av nederlag, fortapt i detaljer og visjoner fremfor bevissthet på konkrete gjennomslag.

I Senterpartiet er man mer opptatt av å unngå det vi kan kalle Frp-fella. At regjeringssamarbeidetskal favne for bredt for å få flertall, og ender med grå, utvannede kompromiss velgerne misliker. Det er slik vi må forstå Sps skepsis til SV-samarbeid og flertall som det eneste saliggjørende.

Skape fellesskap

Støre er opptatt av at alle tre partiene skal kunne kjenne igjen profilen sin, men like viktig: De tre partiene må eie dette sammen.

Derfor er det ikke sikkert plattformen vil inneholde tydelige «mindretallsseire». Det vil si at enkeltparti får presset frem gjennomslag de andre er mot, og som det ikke er flertall for på Stortinget, som belønning for å gå inn i regjering. Venstre fikk for eksempel dette da Solberg-regjeringen gikk inn for pelsdyrforbud.

Blir det reelle forhandlinger, vil mye handle om å lande gjennomslag i de sakene hvor det er to parti mot ett.

Sonderingene vil avdekke hvor smertegrensene går for partiene i nettopp disse sakene. Hva kan Ap gå med på fra de to EØS-kritiske partiene. Hva vil Sp godta av abort-endringer? Hva må SV ha i oljepolitkken?

Ordet sondere kommer fra det franske begrepet for å lodde vanndybden. Støre er god i fransk, men må bevise at alle tre partiene kan holde hodet over vann.