Kommentar

Store problemer for Øygard

Vågåordførerens forklaringer i dag kan fort bli sett som bortforklaringer, skriver NRKs Olav Rønneberg.

Øygard torsdag

Rune Øygard endret karakter gjennom aktors utspørring. Han startet offensivt, men ble etter hvert langt mer amper og irritabel, skriver Olav Rønneberg.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Vågå-ordfører Rune Øygard fikk store problemer med å forklare seg i retten i formiddag. Intime samtaler via nettjenesten Skype kan bli avgjørende for den tiltaltes troverdighet.

Skype skal ha vært en vanlig kommunikasjonsform mellom de to. Både da Øygard satt med kollegaer på ordførerkontoret, og mens han satt hjemme sammen med kona.

SE OGSÅ: Samleside om rettsaken

Han innrømmer svært tett kontakt med den unge jenta. Og han innser at samtalene dem imellom kan bli oppfattet som unormale for utenforstående. Men der stopper det. Rune Øygard avviser hardnakket at de gjentatte Skype-samtalene var av seksuell karakter eller på noen måte var uttrykk for noe mer enn et nært vennskap.

Øygard innrømmer svært tett kontakt med den unge jenta. Og han innser at samtalene dem imellom kan bli oppfattet som unormale for utenforstående.

Olav Rønneberg, leder for krimredaksjonen i NRK

Minner om noe helt annet

Men dialogene som aktor leste opp kan minne om noe helt annet. Samtaler av svært intim karakter, samtaler som mange vil mene er langt over grensen i forholdet mellom en voksen mann og en mindreårig jente. Samtaleutdragene var så vidt nærgående at både aktor, forsvarer og dommeren oppfordret pressekorpset til å vise varsomhet.

Rune Øygard endret karakter gjennom aktors utspørring. Han startet offensivt, men ble etter hvert langt mer amper og irritabel.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Forklaringsproblemer

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter tok seg tid, og konfronterte Øygard med samtale etter samtale. De første klarte ordføreren å gi en forklaring på, etter hvert ble dette vanskeligere. Det kom spesielt til uttrykk da aktor leste opp en lengre dialog av svært intim karakter. En dialog mange ville husket dersom de hadde hatt befatning med den. Men det gjør ikke Rune Øygard, til tross for gjentatte spørsmål fra Klundseter var den tiltaltes eneste svar at han ikke husket. Og slik fortsatte det. Enkelte ganger husket Øygard, men forklaringene han gav kan fort bli tolket som bortforklaringer av rettens medlemmer.

Denne delen av utspørringen kan dermed bli svært sentral når retten til syvende og sist skal avgjøre skyldspørsmålet i overgrepssaken. Da handler det om Øygard og jentas troverdighet. Vågå-ordførerens forklaringsproblemer i retten i dag kan i så måte bli tillagt betydelig vekt.