Replikk

Store ord om internasjonalisering

Universiteter og høyskoler har selv ansvaret for at så få studerer i utlandet.

UiO Juridisk Fakultet

Jurisdisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En undersøkelse viser at bare 15 prosent av norske studenter tar studier utenlands.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

En undersøkelse Sentio har gjort på oppdrag fra ANSA og NSO viser at over halvparten av studentene i Norge ønsker å ta hele eller deler av sin utdanning i utlandet. Til tross for dette er det under 15 prosent som faktisk gjør det. Manglende handling fra både rektorer og myndigheter er årsaken.

I stortingsmelding 14 (2008–2009) ble internasjonalisering av høyere utdanning forankret i den nasjonale kunnskapspolitikken. Meldingen sier at dersom Norge skal være globalt konkurransedyktige så trenger vi arbeidstakere med internasjonal kunnskap og erfaring. Det virker å være bred politisk enighet om denne realiteten og mange universitets- og høyskolerektorer støtter opp under det. Hvorfor er det da slik at tallet på utenlandsstudenter, særlig utvekslingsstudenter, har flatet ut og andelen har gått ned?

Frie studiepoeng

ANSA mener at dette skyldes manglende faktisk vilje og for få tiltak. Her ligger ansvaret i meget stor grad på utdanningsinstitusjonene selv, ikke bare på myndighetene. Senter for internasjonalisering av utdanningen utga i 2016 en rapport om studentutveksling fra Norge der det pekes på ekstremt stor forskjell i graden av utveksling mellom ulike studier.

Myndighetene må sørge for at institusjonene ikke slipper unna med dårlig tilrettelegging.

Ifølge rapporten er forskjellene i mobilitetsandel så store at selve organiseringen må ses som en del av forklaringen. Det vises til at de integrerte løpene åpner for mer helhetlig eierskap og planlegging enn studieprogram som er satt sammen for eksempel bachelor og master.

Myndighetene må sørge for at institusjonene ikke slipper unna med dårlig tilrettelegging. Rektorene må slutte å lene seg på egne store ord, og ta tak i fakultets-, institutt- og fagledere nedover i organisasjonene. Tilstrekkelig frie studiepoeng bør være et krav for å sikre høyere grad av utveksling.

Obligatorisk utveksling

Derfor må det tas mer ansvar og eierskap for internasjonalisering hos institusjonene. Kunnskapsministeren har tidligere sagt at utveksling må bli normen, ikke unntaket, og vi er ennå langt unna det. Obligatorisk utveksling er nok drastisk og mer et langsiktig mål, men for visse fagretninger burde dette alt i morgen være på plass.

Studerer du et fremmedspråk i Norge er det hårreisende at du kan gjøre dette uten å tilbringe så mye som en uke i utlandet. Det burde iverksettes en ordning der språkstudenter må søke om fritak fra og ikke lov til å reise på utveksling.

Følg debatten: Twitter og Facebook