Kronikk

Store og viktige oppgaver på vent

Den nye kringkastingssjefen har et mediepolitisk landskap i endring å forholde seg til, med mørkeblå skyer på horisonten. Da må han og NRK ha ressursene de trenger, skriver Kåre Simensen, mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Thor Gjermund Eriksen snakker etter utnevnelse som kringkastingssjef

Den nye kringkastingssjefen Thor Gjermund Eriksen står foran store utfordringer, skriver Aps mediepolitiske talsmann.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Det er ikke bare den nye kringkastingssjefen som lever i en spennende mediepolitisk tid. Vi kommer til å bli utfordret til å ta mange viktige beslutninger på mediefeltet i den nærmeste framtid. Vi må forholde oss til store endringer i medievaner som det er vanskelig å ha noen bastante meninger om hvordan vil utvikle seg.

Ulike plattformer flyter sammen, og dagens avgrensninger passer ikke til tiden vi er inne i.

I tillegg må vi forholde oss til internasjonalt regelverk gjennom EØS-avtalen som legger begrensninger på vår handlefrihet. Når Thor Gjermund Eriksen nå tar over som kringkastingssjef må han – og vi – altså ta hensyn til mange dilemmaer.

LES OGSÅ: Høyres innspill til den nye kringkastingssjefen

En virkningsfull mediepolitikk

Norge har et mangfoldig mediemarked av høy kvalitet. Jeg kan nok bli oppfattet som vel arrogant når jeg hevder at dette skyldes politiske valg. Norske myndigheter har en aktiv og tilstedeværende mediepolitikk.

Norge har et mangfoldig mediemarked av høy kvalitet. Jeg kan nok bli oppfattet som vel arrogant når jeg hevder at dette skyldes politiske valg.

Kåre Simensen, mediepolitisk talsmann i Ap

Den rødgrønne regjeringen har hatt, og vil fortsette å føre, en bevisst og virkningsfull mediepolitikk som legger til rette for dette mangfoldet, i motsetning til det mørkeblå regjeringsalternativet som vil at markedet skal bestemme.

Når vi har NRK-lisens, pressestøtte, distribusjonstilskudd og nullmoms er det fordi vi vil legge til rette for å sikre et mediemangfold i vårt land. I det bildet har NRK en sentral rolle – godt forankret i den rød/grønne regjerings mediepolitikk.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Høyresiden mener NRK går ut over sitt mandat

Den nye kringkastingssjefen bør ta med seg det vi sier i Soria Moria 2 – der er vi tydelig på at vi vil «opprettholde lisensfinansieringen av NRK, og slik legge til rette for at NRK utvikler seg videre som en bred allmennkringkaster med god tilstedeværelse over hele landet».

Jeg er sikker på at når Soria Moria 3 skrives, vil den samme setningen være styrende for hvor i medielandskapet NRK vil være de neste årene.

Det er viktig å presisere at NRK i sitt mandat har ikke bare en rett, men også en plikt til å være til stede på nye medieplattformer.

Kåre Simensen, mediepolitisk talsmann i Ap

Jeg har over tid registrert at politikere på høyresiden i norsk politikk og media generelt har kritisert NRKs satsing på nye medieplattformer og mener NRK går ut over sitt mandat. Vi i Arbeiderpartiet, derimot, mener det er vårt anliggende å ivareta et best mulig allmennkringkastingstilbud for publikum, uavhengig av medieplattform.

Det er derfor viktig å presisere at NRK i sitt mandat har ikke bare en rett, men også en plikt til å være til stede på nye medieplattformer. Så langt vil jeg gi honnør til NRK for å ha tilpasset den teknologiske utviklingen på en meget god måte.

En katastrofe å privatisere NRK

Debatten om NRKs fremtid er viktig å ta på alvor. Våre kollegaer på Stortinget som representerer det mørkeblå alternativet vil gå så langt som å privatisere NRK. Det vil etter min mening være en mediepolitisk katastrofe for både NRK og alle kommersielle aktører både innenfor radio og fjernsyn.

Våre kollegaer på Stortinget som representerer det mørkeblå alternativet vil gå så langt som å privatisere NRK. Det vil etter min mening være en mediepolitisk katastrofe.

Kåre Simensen, mediepolitisk talsmann i Ap

Hvordan styret i NRK skal møte en slik utfordring vet bare de. Men både fra mitt politiske- og geografiske ståsted, frykter jeg for NRKs fremtid hvis dette skjer.

I tillegg kommer det informasjonsberedskapsansvaret, som NRK som allmennkringkaster har. Det at man har et tilstedeværende NRK i hele Norge og på alle informasjonsplattformer, er en viktig pilar i beredskapsplanene for Norge.

Vil opprettholde NRK

Av den grunn vil jeg nok en gang både over for NRKs styrende organ og den nye NRK-sjefen henvise til det politiske styringssignalet om at dagens regjering er tydelig på at vi vil «opprettholde lisensfinansieringen av NRK som dermed gjør at NRK utvikler seg videre som en bred allmennkringkaster med god tilstedeværelse over hele landet.»

Dette budskapet kan ikke gjentas for ofte. Det er tydelig og ikke minst skaper det en forutsigbarhet for den nye kringkastingssjefen som gjør at han – sammen med sitt styre og sine medarbeidere – kan skape en fremtid for NRK som gjør at de fortsatt vil være ledende teknologisk, skape et mangfold på alle kanaler både i radio og på TV og være representert over hele landet.

Viktige oppgaver på pulten

Kringkastingssjefen har en viktig jobb som berører vår hverdag, enten vi er opptatt av politikk, idrett, nyheter, språk, kultur, musikk – i det hele tatt alt det som definerer oss som land og folk. Kringkastingen, med alle sine distriktskontorer, er på mange måter selve pulsslagene i landet vårt, selv om NRK har fått mange gode konkurrenter de siste tiårene.

Medievaner i stor endring, nye tekniske løsninger, finansieringsutfordringer, og et politisk landskap med mørkeblå skyer på himmelen kan sette en folkeeid, lisensfinansiert allmennkringkasting på store prøver.

Kåre Simensen, mediepolitisk talsmann i Ap

Den kommende kringkastingssjefen har allerede store og viktige oppgaver liggende på vent på kontorpulten sin. Medievaner i stor endring, nye tekniske løsninger, finansieringsutfordringer, og – ikke minst – et politisk landskap med mørkeblå skyer på himmelen som kan sette en folkeeid, lisensfinansiert allmennkringkasting på store prøver.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Som en rød/grønn politiker er det et viktig arbeid for meg å legge forholdene til rette for at den kringkastingssjefen har ressurser for å møte fremtidens utfordringer – resten overlater jeg den nye NRK-sjefen og hans mannskap.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke dagens kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas og hans mannskap, for et utmerket arbeid for å ivareta NRKs samfunnsoppdrag.