Hopp til innhold

Støre har misforstått

Arbeiderpartiets leder sier han ønsker endringer som løser arbeidslivets utfordringer. Da er det en selvmotsigelse at han ikke slutter opp om moderniseringen av arbeidsmiljøloven.

Arbeidere i blå arbeidsdresser sveiser ting sammen

Jeg vil utfordre Jonas Gahr Støre til å være en del av løsningen for norsk arbeidsliv, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Dette er en replikk til kronikken «Regjeringen stiller klokka tilbake i tid» av Jonas Gahr Støre.

Replikkvignett

Det er med enkel retorikk Arbeiderpartiets leder snakker ned norsk arbeidsliv. Han beskylder regjeringen for å skru tiden tilbake. For meg ser det ut som Jonas Gahr Støres egen klokke stoppet i 1977, da Arbeidsmiljøloven ble vedtatt.

Store utfordringer

Han mener de små endringene som nå er gjort i Arbeidsmiljøloven vil gi et B- og C-lag i arbeidslivet. Da kan han umulig ha satt seg godt nok inn i de utfordringene vi har med økende arbeidsledighet, økende inkluderingsutfordring og fallende produktivitet. Vi har allerede i dag for mange utenfor arbeidslivet, særlig unge, og gruppen vil fortsette å øke hvis vi ikke lykkes med nye tiltak. Da kan den nye arbeidsmiljøloven være et godt verktøy.

Vi har allerede i dag for mange utenfor arbeidslivet, særlig unge.

Kristin Skogen Lund, leder NHO

Han skriver at loven er endret om lag 50 ganger siden den ble vedtatt i 1977 og at Ap alltid har ønsket endringer i tråd med arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Da fremstår det som en selvmotsigelse at Ap ikke slutter opp om de nødvendige moderniseringene som nå er gjort. Det handler jo om å skape nye arbeidsplasser, få opp produktiviteten, få flere i jobb og sikre fortsatt norsk velferd.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Støre har misforstått

I en spørreundersøkelse utført av Sentio er et stort flertall av de spurte enige i at fleksibel arbeidstid er et gode for både arbeidstakeren og for arbeidsgivere. Det viser at folk ønsker å ha muligheten til å jobbe mer i perioder hvor det er mye å gjøre, mot å ta fri tilsvarende perioder hvor det er roligere. Støre har misforstått hvis han tror dette er en lov som pålegger alle i Norge å jobbe mer.

Hvis loven viser seg å ikke fungere etter intensjonen må den justeres, det er alle enige om.

Kristin Skogen Lund, leder NHO

Samme undersøkelse viser også at folket er delt på midten i spørsmålet om muligheten til å ansette midlertidig i inntil ett år vil få flere i jobb. Vårt poeng er at det må bli enklere å satse, slik at vi skaper flere trygge og gode arbeidsplasser. Da kan muligheten til å ansette midlertidig i inntil ett år være en fin mulighet. Hvis loven viser seg å ikke fungere etter intensjonen må den justeres, det er alle enige om. Men vi kan ikke gi dommen på en lov som ikke engang har fått virket en uke.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Nye løsninger er nødvendig

Ap-lederen frykter også at maktbalansen i arbeidslivet forskyves til fordel for arbeidsgiveren. Den eneste makten som flyttes er fra LOs indre gemakker på Youngstorget og ned til lokale tillitsvalgte. Slik blir Støres utspill en stor mistillitserklæring til de tillitsvalgte på arbeidsplasser rundt omkring i landet.

Vi trenger all den drakraft vi kan få i den omstillingen vi nå er inne i

Kristin Skogen Lund, leder NHO

Jeg vil utfordre Støre til å være en del av løsningen for norsk arbeidsliv. Vi trenger all den drahjelp vi kan få i den omstillingen vi nå er inne i. Da må vi også tørre å prøve nye løsninger.