Hopp til innhold

Støre beholder flertall, men er ikke størst

Høyre er største parti etter jevn stigning gjennom krisetiden. Ap beholder likevel flertall med Sv og Sp.

J8HVdXGddDo
Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Arbeiderpartiet har vært landets største parti ved hvert stortingsvalg etter 1924. På denne målingen er Høyre størst, slik de sist var det i september 2018.

Pallen endres også ved at Frps nedgang gjør Senterpartiet til landets tredje største parti. Sp holder seg stabilt over forrige valgresultat, også i denne krisetiden.

Frp ligger nå lavere enn rett før partiet gikk ut av regjering, sammenlignet med Norstats januarmåling for NRK og Aftenposten.

Dette er det andre partibarometeret NRK og Aftenposten får fra Norstat etter at Korona-restriksjonene ble innført, landet ble stengt og partipolitikken satt på pause.

Korona-effekt

La oss se på snittet av april- og mai-målingene sammenlignet med snittet av februar- og mars-målingene. Det er særlig tre endringer det er verdt å merke seg:

 • Høyre gjør det 6,6 prosentpoeng bedre.
 • Ap 1,8 prosentpoeng bedre.
 • Frp gjør det 3,6 prosentpoeng dårligere.

Landets to største partier styrker seg begge, men nå i mai går altså Høyre forbi Arbeiderpartiet, antakelig på et styringstillegg gjennom krisetiden. Det er ikke uvanlig at statsministerpartiet oppnår en slik effekt. Til sammen ville de to partiene hatt et solid flertall i Stortinget med 93 mandater i maimålingen, to færre enn i april. Hverken i februar eller mars ville de to fått flertall alene.

Høyres problem er at begge regjeringspartnerne faller under sperregrensen. Da ryker stortingsflertallet selv om Høyre gjør det godt.

At statsministerens parti gjør det godt i en krise, kan forklares på minst to måter:

 • Lojalitet: Velgerne vil ikke eksperimentere i krisetider. Man slutter opp om dem som styrer.
 • Synlighet: Oppmerksomheten er rettet mot dem som sitter ved makt og opposisjonen får i mindre grad vist frem sine alternativ når den partipolitiske debatten stopper opp.

Synlighet, eller manglende sådan, kan være med å forklare hvorfor Rødt og KrF faller under sperregrensen, Frp ikke skinner i opposisjon. Samtidig viser denne målingen at Venstre ikke løftes av synlige statsråder i krisehåndteringen. Den viser også at Senterpartiet holder på oppslutningen selv om distriktspolitikken i mindre grad får råde.

Partibarometer for mai 2020 samanlikna med april 2020

Periode 27/4–3/5. 957 intervjuer. Feilmarginer fra 1–3,2 pp.
R
3,3 %
−0,4
SV
6,6 %
−0,6
AP
24,7 %
−1,0
SP
15,3 %
+0,0
MDG
5,2 %
+1,5
KRF
3,2 %
+0,4
V
3,1 %
−0,5
H
26,5 %
+1,6
FRP
10,1 %
−1,9
Andre
1,8 %
+0,7
Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten.

Hovedbildet

 • Ingen av endringene er større enn feilmarginene
 • Frps mulige nedgang er største endring i barometer-tall. Partiet ligger nå lavere enn i januar, rett før partiet gikk ut av regjering.
 • Høyre er største parti på målingen for første gang siden september 2018 og har steget fra 19,9 prosent tidlig i mars til 26,5 prosent nå.
 • Rødt og KrF er under sperregrensen for andre måling på rad. Venstre er under sperregrensen for 21 måling på rad. MDG er over sperregrensen, men var under i april for første gang på nesten ett år.

Flertall

 • Dagens tre regjeringspartier får kun 52 mandat, mot 61 ved valget i 2017.
 • De tre rødgrønne partiene Ap+Sp+SV får flertall med 88 mandater, og trenger dermed ikke støtte fra MDG (9) eller Rødt (2) for å få flere enn 85 mandat på Stortinget.
 • Dagens regjeringspartier gjør mandatmessig sin beste måling siden januar 2019.
 • Av mindre sannsynlige regjeringsflertall: H+Frp+Sp ville fått 97 mandat. H+KrF+V+MDG ville fått 61

Regjeringspartiene

 • Høyres første måling over 25 prosent siden januar 2019. Da var Ap marginalt større.
 • Har vokst fra 19,9 prosent i mars til 26,5 prosent nå under uker med smittevernrestriksjoner.
 • Høyre har 76 prosent lojale velgere, snitt fem foregående måneder er 62 prosent.
 • Andelen usikre velgere er under 13 prosent, mer enn halvert fra marsmålingen som ble tatt opp rett før koronatiltakene.
 • Høyre henter betydelig antall velgere fra Frp, det har vært økende måned for måned siden Frp gikk ut av regjering. Nå er det oppe i 41.000 velgere. Nesten en dobling fra forrige måned.
 • Samlet sett mister Høyre 11.000 velgere til Ap og 16.000 velgere til Sp. Dette er i begge tilfeller mer enn halvering av velgertapet sammenlignet med snittet for de fem foregående månedene.
 • Venstre er under sperregrensen for 21. måling på rad.
 • Samlet sett mister Venstre 8.200 velgere til gjerdet. 7.700 velgere til både MDG og SV og 6.800 velgere til Høyre.
 • KrF var over sperregrensen i februar og mars, men har de siste 12 målingene vært under ellers.
 • KrF henter ikke samlet sett velgere fra noe annet parti.
 • KrF mister samlet sett i underkant av 13.000 velgere til både Høyre og Senterpartiet.
 • I november i fjor var KrF og MDG i debatt om menneskeverd og det ble i en tid etterpå snakket om velgerovergang fra KrF til MDG. De fire siste månedene har det ikke vært målt i det hele tatt.

Arbeiderpartiet

 • Ap styrker seg fra februar og mars, men ligger lavere enn i januar (26,1 prosent)
 • Over 70.000 Ap-velgere fra 2017 sitter nå på gjerdet. Det er Aps største utfordring.
 • Aps største konkurrent er Sp, partiet mister 22.000 velgere dit, men henter fra hovedmotstander Høyre.
 • Ap taper også velgere til MDG (15.000), SV (12.000) og Rødt (10.000).

Fremskrittspartiet

 • Frp ligger lavere nå enn rett før partiet gikk ut av regjering i januar.
 • 23 prosent av Frps 2017-velgere sitter nå på gjerdet.
 • 14 prosent av Frps 2017-velgere ville nå stemt Høyre. Samlet sett taper Frp 40.000 velgere hit.
 • Frp taper 26.000 velgere til Senterpartiet.

Senterpartiet

 • Dette er Sps 30 måling på rad over 2017-resultatet. Sp har ligget over valgresultatet sitt ved hver eneste måling siden.
 • Selv etter en måned med lite distriktspolitikk i fokus, gjør Sp det godt, men lavere enn 2020-snittet.
 • Sp er eneste parti med lojalitet over 80 prosent.
 • Sp henter i sum 33.000 velgere fra de tre regjeringspartiene og 26.000 velgere fra Frp over «midtstreken». I tillegg kommer 22.000 velgere fra Ap.
 • I denne målingen taper Sp til SV, men det har ikke vært trenden siste halvår.

Øvrige partier

SV er blant få partier som henter velgere fra Senterpartiet. Velgere fra Ap, Sp, Rødt og Venstre forklarer mye av veksten fra 2013. Taper kun velgere til MDG. Om SV fortsetter å vinne velgere fra Ap, Sp og Rødt er det godt gjort inn i 2021-valgkampen.

Rødt: 3,3 prosent er Rødts laveste nivå hos Norstat/NRK/Aftenposten siden januar i fjor. Begge målingene som er tatt opp under korona-restriksjonene har sendt Rødt under sperregrensen, mens partiet var over i marsmålingen.

MDG er igjen over sperregrensen, var under sist. 5,2 er høyere enn tre siste målinger, men den positive overgangen fra SV er betydelig høyere enn hva som har vært vanlig de siste månedene. Målinger fremover vil vise om dette skyldes en skjevhet, eller ny trend.