Hopp til innhold
Kronikk

Uverdig tvangsterilisering må stoppes

Når skal transpersoner slippe tvangssterilisering, spør Stein Wolff Frydenlund. Lederen for transpolitisk utvalg i LLH mener det er på høy tid at Norge endrer praksis på dette feltet.

"Simen"

Illustrasjonsfoto.

Foto: Margrethe Miljeteig / NRK

I Norge tvangssteriliseres transpersoner, altså personer som har en identitet eller et utseende som uttrykker et annet kjønn en det de ble tildelt ved fødselen. Å tvangssterilisere er ikke verdig for et land som Norge, og minner om behandlingen både tatere og utviklingshemmede tidligere ble utsatt for.

Å tvangssterilisere er ikke verdig for et land som Norge, og minner om behandlingen både tatere og utviklingshemmede tidligere ble utsatt for.

Stein Wolff Frydenlund, leder for transpolitisk utvalg i LLH

Vi har heldigvis forlengst sluttet å tvangssterilisere disse gruppene, men myndighetene lukker øynene for ansvaret de har for et behandlingsregime som krever sterilisering eller kastrasjon for å få være seg selv. Heller ikke skattedirektoratet, som tildeler personnummer, er særlig villig til å diskutere det problematiske ved dagens praksis.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Hvorfor krever staten sterilisering?

Som i en rekke andre land, er sterilisering et krav for å få ny juridisk kjønnsidentitet i Norge. For meg er det vanskelig å forstå hva som er den saklige begrunnelsen for dette kravet. Er det virkelig nødvendig å kreve sterilisering for å få være den man er? Kan staten kreve dette av oss? Må transpersoner tilpasse seg samfunnets forventninger til kjønn og kjønnsroller i en så stor grad at det rettferdiggjør sterilisering for å få en ny juridisk kjønnsidentitet som samsvarer med personens egen identitet?

Både Rikshospitalet og norske helsemyndigheter mener kravet om sterilisering er en del av behandlingen av transpersoner. Helsedirektoratet «er av den oppfatning at steriliseringsloven ikke kommer til anvendelse på denne pasientgruppen, men at sterilisering/kastrasjon er et ledd i den ordinære helsehjelpen til denne pasientgruppen».

De som ikke ønsker, bør få slippe

Den som ønsker sterilisering og kastrasjon, skal selvsagt få tilbud om det. Men den som ikke ønsker det bør få slippe. Det er urimelig å kreve sterilisering for å få nytt personnummer og ny bokstav i passet.

Jeg mener at det som et minimum bør foreligge skriftlig, informert samtykke før en person steriliseres.

Stein Wolff Frydenlund, leder for transpolitisk utvalg i LLH

I dag er det få eller ingen ordninger som sikrer informert samtykke fra pasientene ved Rikshospitalets nasjonale behandlingstjeneste for transseksualisme. Jeg mener at det som et minimum bør foreligge skriftlig, informert samtykke før en person steriliseres.

Hvor mange angår det?

Ny forskning viser at ca 19.000 til 20.000 personer i Norge er transpersoner, og problemet med tvangssterilisering angår derfor trolig et langt større antall personer enn de i overkant av 100 personene som årlig kommer i kontakt med behandlingsapparatet.

Hvorfor er det feil å kreve sterilisering av transpersoner og personer med diagnoser innen transspekteret?

Retten til fysisk integritet og privatliv er grunnleggende menneskerettigheter, og denne retten brytes når staten krever sterilisering for å gi transpersoner en juridisk kjønnsidentitet i samsvar med sin egen identitet.

SE OGSÅ: RESTEN AV P3-DOKUMENTARENE

Andre land har endret praksis

Flere land har tatt konsekvensen av dette og både Østerrike, Tyskland og Sverige har konkludert med at kravet om sterilisering er i strid med grunnloven. Etter flere års kamp og politisk diskusjon er det i Sverige fra midten av januar i år ikke lenger krav om sterilisering av personer innen transspekteret. Heller ikke Portugal, Spania eller Storbritannia stiller krav om sterilisering for å endre kjønnsstatus. Argentina er et foregangsland og stiller i dag hverken krav om diagnose, medisinsk eller kirurgisk behandling for å gi transpersoner ny juridisk kjønnsidentitet. Samtidig har transpersoner i Argentina fått lovfestet rett til offentlige helsetjenester.

Når skal transpersoner i Norge slippe tvangssterilisering? Vi krever respekt for vår identitet.

Stein Wolff Frydenlund, leder for transpolitisk utvalg i LLH

I følge internasjonale behandlingsstandarder er det feil å kreve sterilisering for å endre juridisk kjønn. WPATH – the World Professional Association for Transgender Health – krevde i 2010 umiddelbar stans i praksisen med tvangssterilisering og kirurgi for å få ny juridisk kjønnsidentitet. Europarådets ministerkomite anbefalte i 2010 medlemsstatene å fjerne urimelige krav til juridisk anerkjennelse av kjønnsidentitet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Krever respekt for vår identitet

Også internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner er opptatt av bruddene på transpersoners menneskerettigheter.

Human Rights Watch har sett på praksis i Nederland og engasjert seg i den svenske debatten om tvangssterilisering. Amnesty International mener legal anerkjennelse av kjønnsidentitet ikke skal være avhengig av obligatoriske krav som bryter med menneskerettighetene, blant annet retten til privatliv og til frihet fra umenneskelig og nedverdigende behandling. I Sverige har 120 personer som har blitt tvangssterilisert uttrykt interesse for å gå til søksmål mot staten. Som et foregangsland på menneskerettigheter, bør ikke Norge kunne opprettholde en slik praksis.

Når skal transpersoner i Norge slippe tvangssterilisering? Vi krever respekt for vår identitet. Vi krever også retten vår til en verdig behandling og rett til anerkjennelse av identiteten vår uten forutgående medisinsk eller kirurgisk behandling.