Replikk

Stolte politiansatte

De ansatte i politiet er midt i en krevende reform. Likevel er de stolte av å jobbe i politiet og tilfredse med jobben.

Politiet i arbeid.

Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget og formålet med reformen er at befolkningen skal få et tilgjengelig politi som kan trygge befolkningen, skriver replikkforfatteren.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I en kronikk på NRK Ytring går etterforsker Marie Ekeberg ved Øst Politidistrikt til angrep på det hun kaller en farlig politireform. I innlegget fremmes flere påstander og meninger om politiets tjenester og medarbeidernes trivsel.

Politiets ansatte gjør en meget viktig jobb på samfunnets vegne og den gjøres godt, la det ikke være tvil om det. En reform er en krevende prosess å stå i for alle medarbeiderne i politiet, men det er en nødvendig prosess for å oppnå det politiet vi ønsker oss for framtiden.

Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget og formålet med reformen er at befolkningen skal få et tilgjengelig politi som kan trygge befolkningen, forebygge, etterforske og påtale kriminalitet mer effektivt, og med høyere kvalitet enn før. Ny organisering og nye måter å jobbe på er en sentralt i reformen.

Til tross for at de politiansatte nå er i en krevende reformprosess svarer 89 prosent av de ansatte at de er stolte over å jobbe i politiet, og 83 prosent at de er godt tilfreds med jobben i politietaten i politiets ferske medarbeiderundersøkelse for 2017. Selv om mange ansatte gjennomgår endringer både når det gjelder organisering og nye arbeidsmetoder, er fortsatt stoltheten og trivselen i jobben høy.

Åpenhet og diskusjon er bra, og det er fint at meninger kommer til overflaten, slik at vi kan diskutere utfordringer. Derfor har også politiet i prosessen med å etablere 12 nye politidistrikter lagt vekt på å ha en god dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Den nye medarbeiderundersøkelsen viser også at de ansatte i politiet gjerne ville hatt mer informasjon om prosessen i forbindelse med ny organisering, men at de som allerede er på plass i ny organisasjon er mer fornøyd med informasjonen de har fått.

Før sommeren 2018 skal alle politidistriktene i Norge ha ferdigstilt den nye organiseringen. Arbeidet med å levere bedre polititjeneste til befolkningen og samfunnet fortsetter imidlertid, og nå med enda bedre forutsetninger enn tidligere.

FØLG DEBATTEN: Facebook OG Twitter