NRK Meny
Normal

Stem fram det grønne skiftet!

Vil du stemme miljøvennlig i valget i høst? Da må du stille disse kravene til dine lokale politikere.

Valgkampstands for alle partier i Karl Johans gate i Oslo

Når du møter de lokale politikerne som står på valgkampstands, bør du spørre dem om hva de konkret har tenkt å gjøre for å starte på det grønne skiftet i din kommune, mener kronikkforfatteren.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ytring valgkronikk

«Det grønne skiftet» er blitt det nye buzzordet i norsk politikk. Det høres fint ut, men hva betyr det egentlig?

La oss legge til grunn noe klimaforskere fra hele verden er enige om; land som Norge må ned mot null i klimagassutslipp hvis vi skal unngå en global oppvarming på over to grader. Med dette grunnpremisset betyr det grønne skiftet at alt forbruket vårt, offentlig og privat, skal foregå uten at vi slipper ut klimagasser.

Spør politikerne du vurderer å stemme på hva de konkret skal gjøre for at din kommune skal starte på det grønne skiftet.

Solveig Aamodt

Så langt er ikke Norge i ferd med å gjennomføre et grønt skifte. Så hva kan du gjøre for å faktisk forgrønne samfunnet?

Velgermakt

Du og jeg kan gjøre noe. Ikke minst ved å bruke velgermakten aktivt i høstens kommunevalg. Det viktigste vi gjør er å stille krav til politikere om å ta grønne valg, og belønne de partiene som prioriterer klima. Spør de politikerne du vurderer å stemme på hva de konkret skal gjøre for at din kommune skal starte på det grønne skiftet. Hvordan planlegger de å skape grønne arbeidsplasser og klimavennlig infrastruktur? Klima handler også om eldreomsorg, skoleveier, butikker og nye boligfelt i din kommune. Hva vil politikerne gjøre for å få lave, og helst negative, utslipp fra offentlige bygg som skoler, sykehjem og idrettshaller? Hvordan vil de organisere hjemmesykepleien og skoleskyss på en klimavennlig måte? Hvordan inkluderes lave utslipp og klimatilpasning i vurderingen av nye byggetillatelser?

Kommunene kan gjøre mye

Nyere forskning viser at kommunenes innsats er viktig både for at vi skal klare å kutte utslipp og for at vi skal klare å tilpasse oss klimaendringene. For å gjøre kommunen sin grønn, kan lokalpolitikerne for eksempel sørge for gode og trygge gang- og sykkelveier, gode systemer for gjenvinning av avfall og gode kollektivtilbud. Slik kan kommunene legge til rette for at innbyggerne kan ta klimavennlige valg. Kommunene kan også gjøre mye for å tiltrekke seg nye arbeidsplasser innen fornybar energi og de kan prioritere lave utslipp og klimatilpasning i reguleringsplaner og i forvaltningen av offentlige bygg. Samarbeid mellom kommunene og staten, og mellom offentlig sektor og næringslivet er essensielt for å få til et grønt skifte.

Hvordan vil de organisere hjemmesykepleien og skoleskyss på en klimavennlig måte?

Solveig Aamodt

Din stemme er viktig for at partiene skal gjøre klare prioriteringer av grønne løsninger fremfor å fortsette med bare litt grønt på toppen av gamle løsninger med høye utslipp. Hvis samfunnet vårt er en middagstallerken, er det alltids fint med en persilledusk på toppen, men kjøttkakene og sausen må også bli mer klimavennlig for at vi skal kunne snakke om et skifte.

Forbrukermakt

Samtidig som du i høst bruker velgermakten din, kan du også bruke forbrukermakten på en grønn måte. Kjøp matvarer, klær og elektronikk fra klimavennlige produsenter. Og støtt lokal produksjon. Vi kan stille krav til forhandlerne vi bruker til vanlig. Hva gjør butikkene i ditt lokalsamfunn for å kaste mindre mat? Hvor og hvordan er en varene vi kjøper produsert? Tenk kvalitet. Kan du heller investere i en klassisk og ordentlig veske du kan ha i flere år istedenfor å kjøpe en ny og billig veske hver sesong? Kan du bruke litt mer penger på elektronikk av god kvalitet, så slipper du å bytte så ofte? Vi tar ofte bedre vare på det vi vet har kostet mye. Noe mer her?

Hvis samfunnet vårt er en middagstallerken, er det alltids fint med en persilledusk på toppen, men kjøttkakene og sausen må også bli mer klimavennlig.

Solveig Aamodt

«Hverdagsmakt»

Og mens du venter på at politikerne og bedriftene gjør sitt, kan du selv bidra til det grønne skiftet i din egen hverdag. Gjennom å kutte egne utslipp fra mat, transport, bolig og øvrig forbruk. Vi må endre noen vaner og uvaner, men fordelen er at vi trolig vil spare både tid og penger på disse endringene, fordi å velge grønt også betyr å investere sunnere, smartere og mer holdbart. Vi taper mye penger når vi kaster og sløser med mat, klær, drivstoff og energi. Mye av det som er klimavennlig er også vennlig for lommeboka og for helsa vår. Istedenfor å fylle opp boder og skap med ting vi ikke bruker, kan vi spandere på oss en ekstra tur til frisøren eller en konsert sammen med en venn. Å bytte, dele og arve utstyr og klær bidrar også til lavere utgifter og lavere utslipp.

Du må bidra

Kommunene skal altså bygge hus og infrastruktur og drive sykehjem uten at det fører til utslipp av klimagasser. Bedriftene skal produsere og frakte varer uten utslipp. Og du og jeg skal bo, spise, reise og shoppe uten at dette fører til utslipp. Det går selvsagt ikke. De fremtidige utslippene vi likevel har, må kompenseres for i såkalte negative utslipp; vi må lagre klimagasser eller trekke de ut av atmosfæren. Mulighetene vi har for å lagre utslipp er foreløpig veldig beskjedne sammenlignet med hvor mye vi slipper ut. Teknologier kan hjelpe oss noen skritt på veien, men vi må kutte utslippene våre dramatisk hvis vi skal gjennomføre et grønt skifte. Med andre ord: Vi trenger et politisk drevet systemskifte.

Mens du venter på at politikerne og bedriftene gjør sitt, kan du selv bidra til det grønne skiftet i din egen hverdag.

Solveig Aamodt

Klimaendringene er en global utfordring, og det grønne skiftet må skje i alle land for å ha en effekt. Det fine er at vi kan gjøre noe vi også, i vår egen kommune, i høst!

Logo valgkronikk