Kronikk

Står igjen på startstreken

Nå risikerer vi at elever faller fra allerede før de får begynt på videregående.

Majorstuen barne- og ungdomsskole

Langvarig fravær fra skolen har for noen elever samme effekt som langvarig fravær fra jobb. Veien tilbake blir lengre i takt med tiden som går, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Majorstuen barne- og ungdomsskole i Oslo.

Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Kjære kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby,

Det er en ting jeg undrer meg over: Hvorfor blir ikke faglige råd om å prioritere gjenåpning av ungdomsskolene for 10. trinn fulgt opp?

Elevene kan følge nettundervisning, men vi har ikke mer enn tiden og veien for å sikre at elevene får en god overgang til videregående skole. Fortsatt hjemmeskole kan gi flere dropouts og større klasseskiller i samfunnet.

Disse 15- og 16-åringene har nettopp tatt sitt første store valg i livet. Et selvstendig valg om hva de skal gjøre de neste årene; for mange hvilket yrke de skal ha.


Digital hjemmeundervisning har dessverre en sosial slagside.

I august starter de på en ny skole de selv har valgt og kommet inn på basert på karakterer. De har allerede fått avlyst sine avsluttende eksamener. Nå er det standpunktkarakteren som teller.

Store problemer

Fra høsten er det meste nytt, og selv om jeg vet at de blir tatt godt vare på av dyktige lærere, rådgivere og andre ansatte i videregående skoler i hele landet, er dette den første store selvstendige overgangen i livet.

Men hvilken skole de kommer inn på avhenger av hvilket karaktergrunnlag de får å søke med. Karakterer som på grunn av koronasituasjonen hviler på et tynnere vurderingsgrunnlag enn det burde. Disse elevene er nå i sin femte uke med hjemmeundervisning, og regjeringen har besluttet at det skal de fortsette med på ubestemt tid.

Det eneste regjeringen har lovet er at dere har som mål at alle elevene skal få komme tilbake på skolen før sommeren.

Det er elever som ikke får hjelp til å stå opp, bruker dagen i senga, natta på sosiale medier, spill og strømmetjenester.

For disse ungdommene er dette et diffust signal som skaper usikkerhet.

Skoler melder om at de har elever som ikke klarer å yte det de skal med digital undervisning, og dette er elever som lærerne har store problemer med å få tak i. Jeg vet at det er lærere og miljøarbeidere som drar hjem til elever, de går på turer med elevene og bruker fritiden sin på å ivareta de som ikke klarer denne hverdagen.

Dette er elever som trenger skolene, de voksne som er der, og den strukturen som denne tilstedeværelsen gir.

Sosial slagside

Lærerne gjør en heltemodig innsats for alle elevene nå, men som flere har sagt til meg, de har ikke erfaringer med en slik unntakssituasjon som dette er. Ting tar mer tid, og jeg vet at det er elever ikke får den undervisningen de trenger for å være sikre nok i fagene.

Digital hjemmeundervisning har dessverre en sosial slagside som ingen ønsker, men som vi like fullt må innse. Når store mengder skolearbeid skal gjøres hjemme, vil foresattes ressurser og muligheter for å følge opp barna få enda større betydning enn vanlig.


Fortsatt hjemmeskole kan gi flere dropouts og større klasseskiller i samfunnet.

Vi får tilbakemeldinger fra foresatte som fortviler over å ikke kunne bidra mer. I den ene enden har vi elever som får mye hjelp både til skole og struktur i livet av sine foresatte. I den andre enden har elever som ikke får hjelp til å stå opp, bruker dagen i senga, natta på sosiale medier, spill og strømmetjenester.

Vi må også tenkte på hva elevene taper – og om vi som samfunn har råd til dette tapet.

Det er vanskelig å konsentrere seg om skole når verden er i ubalanse. Dette gjelder barn i alle aldre og da vil normal skolegang kunne hjelpe. Det vil helt klart være en utfordring med åpning av skolene for tiende trinn – men jeg tror likevel at vi i kommunene skal klare dette, blant annet ved å sikre at elevene møtes med god og tydelig informasjon.

Må åpnes raskt

Jeg er redd dagens situasjon for tiendeklassingene kan skape frafall fra videregående før de får startet, og vi i kommunene har ikke mer enn tiden og veien frem til sommeren for å forhindre dette. Skolene har også elever de sliter med å motivere til å gjennomføre.

Langvarig fravær fra skolen har for noen elever samme effekt som langvarig fravær fra jobb. Veien tilbake blir lengre i takt med tiden som går.

Vi må tenkte på hva elevene taper – og om vi som samfunn har råd til dette tapet.

Det som kreves er at skolene åpnes raskt igjen for dette trinnet. La elevene få komme tilbake fra mai av, men før om mulig. Dersom ingen andre elever på ungdomsskolen er der, så er det nok areal til å holde den nødvendige avstanden.

Vi trenger ikke to uker til å forberede dette. Det vi derimot trenger er de to ukene til å styrke elevenes faglig grunnlag gjennom ordinær undervisning.

Jeg ber om at du, Guri Melby, og regjeringen prioriterer avgangselevene våre. Vi ønsker å gi dem den undervisningen de trenger, og de trenger den på sin fysiske skole i trygge rammer med sine dyktige lærere. Det er behov for å øke læringstrykket, sikre at vurderingsgrunnlaget blir tilstrekkelig.

Vi må la elevene få skinne og vise sin kompetanse og få styrket sin motivasjon for det neste viktige skrittet på sin vei, videregående skole.