Hopp til innhold
Kronikk

Stans norsk våpeneksport

Krigen i Jemen pågår nå. Norsk eksport av militært materiell til land som kriger i Jemen pågår nå. Dette viser at det er noe grunnleggende galt med forvaltningen av norsk våpeneksport.

Sanaa, Jemen 16 mai 2019

Norge selger fremdeles våpen til landene i koalisjonen som fører krig i Jemen. Nå må all eksport stanses, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra 16. mai, da det var nye flyangrep i Jemens hovedstad Sanaa.

Foto: MOHAMED AL-SAYAGHI / Reuters

Krigen i Jemen er inne i sitt femte år, og omtales av FN som verdens verste humanitære katastrofe. Det siste året har 19 barn blitt drept i flyangrep – hver måned. Befolkningen kjemper hver dag for å overleve bomberegn, sult og dødelige epidemier. 24 millioner mennesker, 80 prosent av befolkningen, trenger humanitær hjelp.

Siden krigens start har Norge eksportert våpen, militært materiell og flerbruksvarer til landene som kriger i Jemen til en verdi av nesten 650 millioner kroner. Regjeringen har stanset noe av eksporten, men lar døren stå på gløtt: Norge tillater fortsatt salg av militært materiell til Emiratene, og vi har heller ikke stanset eksisterende eksportlisenser til Saudi-Arabia.

Vi risikerer at norsk materiell bidrar til å forverre krigen.

I tillegg selger vi militært materiell til flere av de andre landene som står bak bombing av sykehus og skoler i Jemen. Ikke bare risikerer vi at norsk materiell bidrar til å forverre krigen og de humanitære behovene, vi uttrykker også en realpolitisk støtte til landene som kriger ved å selge dem verdens mest strategiske og politiske handelsvare, nemlig krigsmateriell. Vi kan ikke selge våpen til land som bryter krigens regler.

Jemen-eksport mot folkeviljen

En undersøkelse gjort av Norstat for Redd Barna og Changemaker i februar 2018 viste at seks av ti nordmenn er imot norsk eksport av militært materiell til landene som kriger i Jemen. Kun 12 prosent støttet eksporten. Denne våren har vi sett et nytt og ungt engasjement mot Jemen-eksporten. I den nye nettserien «Mission impact», reiser den 20 år gamle youtuberen Victoria Skau til Hellas og møter flyktninger fra Jemen. I kommentarfeltet på hennes YouTube-kanal ser vi barn ned i 10-årsalderen spørre hva de kan gjøre for å stanse eksporten.

Hvorfor nøler flertallet på Stortinget med å stanse denne eksporten?

Helt siden krigens start i 2015 har vi og flere partier på Stortinget bedt regjeringen stanse all eksport av norsk militært materiell til land som kriger i Jemen. To av partiene som tidligere har krevd en stans – KrF og Venstre – sitter nå i regjering. Gang på gang velger stortingsflertallet å fortsette eksporten, senest 2. april, da stortingsflertallet stemte nei til forslag fra SV om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell og strategiske varer til disse landene. Kun SV, MDG og Rødt stemte for en stans. Hvorfor nøler flertallet på Stortinget med å stanse denne eksporten når flertallet av Norges befolkning ønsker å stanse den?

Jemen-eksport med industriviljen

Argumentene for å fortsette eksporten av militært materiell til landene som kriger i Jemen er svake. Som svar på hvorfor eksporten ikke ble stanset da det forelå et Stortingsforslag, sa utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide til blant annet VG 8. januar at den norske eksporten til landene som kriger i Jemen ikke er stor, og at det ikke finnes bevis på at norsk militært materiell er blitt brukt i Jemen. Samtidig vil hun ikke gi noen garanti for at norsk militærutstyr ikke er brukt i krigen.

Jemen eksemplifiserer det som er grunnleggende galt med forvaltningen av norsk våpeneksport.

Om eksporten er så liten, og vi ikke kan garantere for at norskprodusert materiell ikke brukes i krigen, kan vi vel bare stanse hele eksporten, for å være sikre?

Jemen-eksporten er liten, men tydeligvis viktig. Når vi foreslår en stans i eksporten får vi ofte spørsmål fra andre partier om vi også foreslår å legge ned norsk forsvarsindustri. I den siste årlige stortingsmeldingen om norsk våpeneksport beskrives Midtøsten og land som Kuwait, De forente arabiske emirater, Qatar og Oman som «fremvoksende markeder for norsk forsvarsindustri».

Jemen-eksporten kan dermed synes å være sentral i utviklingen av norsk forsvarsindustri. Skal virkelig norske industri-interesser settes foran både folkeviljen og norsk politikk på menneskerettigheter, fred og bærekraftig utvikling? Og skal vi virkelig utvikle en forsvarsindustri som ikke kan overleve om den må underlegges strenge og ansvarlige regler for våpenhandel?

Jemen-eksporten er liten, men tydeligvis viktig.

Regjeringen må rydde opp i praksis og regelverk

Jemen eksemplifiserer det som er grunnleggende galt med forvaltningen av norsk våpeneksport. Allerede i september 2015 rapporterte FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid al-Hussein, om mulige krigsforbrytelser i Jemen. I utgangspunktet burde vi ikke eksportere til land som kriger i det hele tatt. Men varsler om krigsforbrytelser burde være en absolutt grense, noe det egentlig er, både i det norske regelverket og i FN-avtalen Arms Trade Treaty. At ikke all eksport til landene i koalisjonen har blitt stanset, viser at dagens praksis må endres.

I Granavolden-plattformen ble regjeringspartiene enige om å gjennomgå Norges regelverk på eksportkontroll av våpen.

Vi kan ikke selge våpen til land som bryter krigens regler.

Vi ber innstendig regjeringen om å gjøre endringer som sikrer at norsk militært materiell ikke selges til land som er ansvarlige for den humanitære katastrofen i Jemen, og som sikrer at en lignende situasjon aldri skjer igjen.

Kronikken er signert av: Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM); Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna; Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker; Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp; Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp; John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty International Norge; Thea Tveter Lysvik, leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom; Pål Trautmann Olerud, talsperson og styremedlem for Norges Fredsråd; Irene Elise Hamborg, styreleder i Norges Fredslag.