Senterpartiet må pusse sentrumsprofilen!

Til helgen skal det være landsmøte i Senterpartiet. Der er det på tide å finne tilbake til sentrumsprofilen til partiet. Vi bør jobbe for næringspartiet Sp, og slippe unna «SV light»-stempelet.

Olje Nord

Senterpartiets forslag om oljeaktivitet i nord er i partiets ånd. Dette er bare starten på et nytt oljeeventyr i nord, skriver Irene Lange Nordahl, stortingsrepresentant for Troms Senterparti.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kronikkvignett Ytring

Næringspartiet Sp, der grønnfargen handler om bærekraftig bruk, hører tradisjonelt til i sentrum av norsk politikk. På landsmøtet i Loen til helga forventer jeg en debatt om Senterpartiets posisjonering i det politiske landskapet. Skal Senterpartiet være et sentrumsparti som søker samarbeid med AP og SV, eller skal Senterpartiet ligge «klemt» mellom AP og SV i det politiske landskapet?

Etter åtte år i regjering er det på tide at Senterpartiet tar et oppgjør med hvilket ståsted partiet skal velge. Vi er mange i Sp som advarer mot et «SV light» stempel, og som vil at partiet skal pusse sentrumsprofilen til næringspartiet Sp i et rødgrønt samarbeid.

Senterpartiets utgangspunkt er et parti som er opptatt av næring og lokal utvikling i hele landet. Sp er opptatt av praktiske løsninger for folk flest, der folkestyre, lokal sjølråderett og bærekraftig bruk står sentralt.

Forsvarlig bruk er beste vern

Senterpartiet er ikke opptatt av vern for vernets skyld. Sp er derimot opptatt av en fornuftig og langsiktig forvaltning av naturen som gir muligheter for verdiskaping og sysselsetting i lokalsamfunnene. Forsvarlig bruk er beste vern.

Skal Senterpartiet være et sentrumsparti som søker samarbeid med AP og SV, eller skal Senterpartiet ligge 'klemt' mellom AP og SV i det politiske landskapet?

Irene Lange Nordahl, stortingsrepresentant for Troms (Sp)

Dette står i skarp kontrast til SVs verneiver, som skaper stor irritasjon i hele landet. Vern av landareal, skogareal, vassdrag, og nå også sjøareal er i ferd med å bli en svøpe for utvikling i mange lokalsamfunn. Vi har sett det i mange lokale vernesaker, der lokalbefolkningen har følt seg overkjørt. Slik kan vi ikke ha det. Sp må ta et oppgjør med SVs verneiver.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Lokal selvråderett

Lov om motorferdsel, og mulighet for kommunene til selv å opprette snøscooter-løyper, er et annet område der konflikten mellom bruk og vern kommer til overflaten. For meg handler dette om selvråderett, en kjernesak i Senterpartiet. Det framstår merkelig at kommunene – gjennom samhandlingsreformen – har myndighet og ansvar for liv og død, helse og eldreomsorg. Men å forvalte egne natur- og miljøressurser, det skal ikke de samme lokalpolitikerne få mulighet til.

Rett nok fikk Senterpartiet nylig gjennomslag for å utvide forsøksordningen med rekreasjonsløyper i kommunene fra 8 til 40 kommuner. Men det er langt igjen til lokal sjølråderett for alle kommunene på dette området, som er Senterpartiets primære standpunkt. Derfor stemte jeg med opposisjonen da saken var oppe til behandling i Stortinget rett før påske.

Etter 8 år i regjering er det på tide at Senterpartiet tar et oppgjør med hvilket ståsted partiet skal velge.

Irene Lange Nordahl, stortingsrepresentant for Troms (Sp)

Olje i nord

Debatten rundt oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen er et annet område, der partienes ståsted blir utfordret. SV vil ha varig vern av hele området. Sp har fram til nå hatt et standpunkt om ikke å åpne for oljeaktivitet i dette området. Flertallet i Sps programkomite har foreslått at partiet skal gå inn for oljeaktivitet i de åpnede delene av Nordland VI, men ikke åpne for oljeaktivitet i de kystnære områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja av hensyn til fiskerne.

Jeg mener dette er et forslag i god Sp-ånd som balanserer de ulike hensyn på en god måte, og som legger opp til forsvarlig bruk – ikke vern. Med dette forslaget blir hensynet til fiskerne ivaretatt, samt ønsket om regional utvikling, og flere og varierte arbeidsplasser.

Slaget om Barentshavet

I årene før oss har det vært mange kamper for oljeaktivitet i nord. I 2005 sto slaget om Barentshavet på Sps landsmøte. Daværende leder Åslaug Haga gikk mot oljeaktivitet i Barentshavet, men etter en intens dragkamp gikk landsmøtet likevel inn for oljeaktivitet i Barentshavet. Sp la viktige premiss for utvikling i nord. I god Sp-stil fant partiet fram til framtidsrettede løsninger med utgangspunkt i vårt ståsted som næringsparti i sentrum av norsk politikk.

Lokalbefolkningen har følt seg overkjørt. Slik kan vi ikke ha det. Sp må ta et oppgjør med SVs verneiver.

Irene Lange Nordahl, stortingsrepresentant for Troms (Sp)


Nå er det stor leteaktivitet i Barentshavet, og det er gjort viktige funn. Neste år kommer Goliat i drift, og driftsorganisasjonen er etablert i Hammerfest. Men vendepunktet for Hammerfest kom med Snøhvitutbyggingen. Alle som har besøkt Hammerfest før og etter Snøhvitutbyggingen vet hva dette har betydd for vekst og utvikling i byen.

Optimisme i nord

Det råder nå stor optimisme i Hammerfest. Ungdommen vender hjem for å skape si framtid her. Det fødes unger som aldri før, nye barnehager må bygges, og kulturlivet blomstrer. Det kan også nevnes at Hammerfest er en kommune med mange fiskere.

Tidligere i år kunngjorde Statoil at Skrugard/Havis skal ilandføres i Honningsvåg i Nordkapp kommune. Over 600 arbeidsplasser i anleggsperioden, og mellom 40 og 50 faste arbeidsplasser i driftsfasen. Dette er bare starten på et nytt oljeeventyr i området. I mars 2012 kunngjorde Statoil at Drift Nord og driftsorganisasjonen for Aasta Hansteen legges til Harstad. På denne måten befestet Harstad sin stilling som oljehovedstaden i nord.
Da Aker Solutions etablerte sitt Tromsø-kontor, som i dag har over 300 ansatte, opplevde de en strøm av søknader fra utflyttet nordnorsk ungdom som ville flytte «hjem» for å skape sin framtid i nord. Men kanskje viktigst av alt: Det er nå en dobling av søknader fra nordnorsk ungdom til petroleumsrettet utdanning. Ungdommen i nord gjør seg klar til å ta del i oljeeventyret i nord. På lik linje med det folket på Vestlandet har fått mulighet til i 40 år. Hva forteller dette oss? Jo, at beslutninger får konsekvenser og gir resultat.

Næringspartiet Senterpartiet, der grønnfargen handler om bærekraftig bruk og ikke vern, må finne tilbake til sitt politiske ståsted i sentrum av norsk politikk.

Irene Lange Nordahl, stortingsrepresentant for Troms (Sp)

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Næringspartiet Sp

Forslaget fra flertallet i Sps programkomite om oljeaktivitet på de områdene av Nordland VI som allerede er åpnet, er et forslag i god Sp-ånd, som før eller siden vil bli gjennomført. Det kan bli gjeldende politikk allerede i ei ny rødgrønn regjering høsten 2013.

Næringspartiet Senterpartiet, der grønnfargen handler om bærekraftig bruk og ikke vern, må finne tilbake til sitt politiske ståsted i sentrum av norsk politikk. Partiet er ikke tjent med å være «klemt» mellom Ap og et verneivrig SV.