Hopp til innhold
Kommentar

Solberg kunne hindret dette for ti år siden

Det er lett å synes synd på henne, men det må ikke skygge for at hun har ansvar for å skaffe relevant informasjon.

Høyre-leder Erna Solberg

Høyre-leder Erna Solberg har blitt grovt sveket av ektemannen. Likevel har hun et ansvar.

Foto: NTB

Tidligere statsminister Erna Solberg la fredag morgen frem oversikten over alle aksjehandlene ektemannen Sindre Finnes har gjort i perioden på åtte år da hun var statsminister.

Listen teller 3600 handler, i snitt nesten to handler hver eneste dag Oslo Børs er åpen.

Handlene har skjedd til tross for at han fikk råd fra Statsministerens kontor om å ikke drive med kortsiktig aksjehandel. Bakgrunnen for rådet var at det ville være vanskelig for Solberg å hele tiden være orientert om hun var habil eller ikke i vedtak som ble fattet i regjering, dersom Finnes aksjeportefølje hele tiden endret seg.

Fredag kommer det frem at Solberg har vært inhabil i flere saker hun har behandlet som statsminister, på grunn av aksjehandlene til ektemannen.

Omfattende dekkoperasjon

Finnes har drevet det som fremstår som en dekkoperasjon, for å skjule virksomheten for ektefellen slik at hun ikke skulle oppdage hva han drev med. Dekkoperasjonen besto i at Finnes solgte seg ut av selskaper før slutten av året, for å skjule omfanget av aksjehandelen for både Solberg og offentligheten.

Ettersom ingen andre har hatt tilgang til hans VPS-konto, altså hverken Solberg eller SMK, så har man heller ikke kunnet sjekke hans løpende aksjehandler gjennom året. På slutten av året ender opplysningene opp i et offentlig aksjonærregister, som alle har tilgang til – og det er altså dette registeret Finnes har tilpasset aksjeporteføljen sin for.

Hvor mye ansvar har hun?

Et viktig spørsmål nå er hvor langt hennes ansvar strekker seg.

På pressekonferansen sa Solberg rett ut at ektemannen ikke har vært ærlig med henne:

Det er et alvorlig tillitsbrudd. Et tillitsbrudd som er vanskelig i min familie og i et ekteskap, sa hun.

Er det likevel nok til å frikjenne henne for ansvar?

På den ene siden kan man si at hun hadde fått en klar advarsel fra SMK da hun var statsminister. I tillegg har hun de siste ukene sett andre saker, som Anniken Huitfeldt-saken, uten at hun gjorde nærmere undersøkelser. Det var ikke før fredag forrige uke at hun satte i gang skikkelige undersøkelser, etter en sak i E24. Da fikk hun en dårlig følelse.

Først en uke etter det igjen, mange dager etter kommunevalget mandag, la hun altså frem hele listen.

Tillit som grunnsten

På den andre siden er det lett å forstå at hun har hatt tillit til at den hun bor sammen med, ikke bevisst lyver og fører henne bak lyset.

Tillit bør jo være en av grunnstenene i et ekteskap. Men hvor langt strekker hennes plikt seg til å utfordre den tilliten?

Mange vil nok mene at det må være grenser for hvilke naiviteter man skal unnskyldes for, særlig på et så høyt nivå og med et så stort ansvar som statsminister. Det er lett å synes synd på henne, men det må ikke overskygge ansvaret hun har for å skaffe relevant kunnskap.

Som toppleder må hun vite at hun aldri bør komme i en situasjon der hennes habilitet trekkes i tvil.

Tar nytt grep

Som et svar på aksjehandlene, har Solberg sagt at dersom hun får en ny runde som statsminister om to år, vil ektemannens VPS-konto være åpen for å kunne kontrolleres. Det skal sikre at hun hele tiden vet hvilke saker hun er eventuelt er inhabil i. Det er imidlertid et grep hun kunne kommet på allerede da hun ble statsminister i 2013, og i hvert fall etter at NRK helt tilbake i 2014 avslørte at Finnes eide aksjer i Norsk Hydro.

Korrupsjonsekspert Tine Søreide sa den gang til NRK vi i Norge skal føle oss trygge på at folkevalgtes personlige økonomi ikke kan påvirke politikernes beslutninger, og at det derfor er relevant informasjon for offentligheten hvilke investeringer Finnes har gjort så lenge disse opplysningene i dag ikke kontrolleres. Nesten ti år etter tar Solberg altså disse realitetene inn over seg.

Det er ikke tvil om at Erna Solberg har blitt sveket grovt av sin ektefelle. Tillitsbruddet avdekker et vanskelig dilemma for både tidligere, nåværende og kommende statsråder:

Som statsråd, må man alltid anta at ektefeller på et vis er skyldige, til det motsatte er bevist?