Hopp til innhold
Kronikk

Dømt av dataprogram

Snart kan du bli dømt av kunstig intelligens. Dataprogrammet øker rettssikkerheten.

Deltagere på "Artificial Intelligence (AI) Day" i Bangalore, India i 2017

«I all sin enkelhet, handler rettssaker om analyse av de involverte parters informasjon i form av bevis, og basert på denne informasjonen skal det avsies en dom. Slik avansert dataanalyse er kjernen av hva kunstig intelligens kan gjøre», skriver kronikkforfatter. Bilde viser deltagere under «Arificial Intelligence (AI) Day» i Bangalore, India i 2017.

Foto: MANJUNATH KIRAN / AFP

Forestill deg at du noen år fra nå er i en rettssak og blir dømt til fengselsstraff, men ingen kan forklare deg hvorfor. Det eneste svaret du får er at en kunstig intelligens, som er et avansert dataprogram, har foretatt avgjørelsen basert på din profil og historikk.

Et altfor far-fetched eksempel ville mange tenke, men kunstig intelligens brukes allerede i dag av enkelte lokale domstoler i USA.

Det brukes for å bestemme risiko for at tiltalte kommer til å utføre flere kriminelle handlinger ved en eventuell løslatelse, og om han i det hele tatt kommer til å dukke opp i rettssalen. Dommeren har siste ord og det juridiske ansvaret, selvsagt, men hun får råd og verdifull støtte fra kunstig intelligens.

Bedre til å ta beslutninger

Dette er bra, fordi kunstig intelligens vil være bedre til å ta slike beslutninger enn oss mennesker. Kunstig intelligens er ikke partisk eller rasistisk (selv om det finnes enkelteksempler på akkurat det dette). Den blir ikke sliten etter en lang arbeidsdag, eller er i dårlig humør på grunn av en krangel med kona hjemme. Kunstig intelligens har ikke gode og dårlige dager slik alle vi mennesker har det, den bare fungerer.

Kunstig intelligens har ikke gode og dårlige dager slik alle vi mennesker har det, den bare fungerer.

Kunstig intelligens-teknologien blir hele tiden kraftigere med et forrykende tempo, og kommer til å dominere på så mange områder at det snart er vanskelig å tenke seg fagfelt uberørt av kunstig intelligens. Rettssalen er definitivt intet unntak.

Her fungerer den kunstige intelligensen fordi den trenes opp med store mengder historisk data, og bygger opp erfaring over hvilke mønstre som øker risikoen for kriminell adferd.

Ved å saumfare eksisterende rettsdokumenter forstår kunstig intelligens-verktøyene selv hva som fører til gjentagelse blant annet basert på alvorlighetsgrad av tiltalen, tidligere domfellelser, rehabiliteringsbehov og faktorer som tiltaltes inntekt og om han i det hele tatt har et hjem å gå til ved løslatelse.

I kjernen av hva kunstig intelligens kan gjøre

I all sin enkelhet, handler rettssaker om analyse av de involverte parters informasjon i form av bevis, og basert på denne informasjonen skal det avsies en dom. Slik avansert dataanalyse er kjernen av hva kunstig intelligens kan gjøre.

Slik kunstig intelligens praktiseres i dag, kjenner den igjen mønstre vi menneske ikke klarer å fange opp, og presentere det for en dommer.

Dommere vil da bare ha siste ordet i tvilstilfeller.

På lengre sikt kan den mer kunstige intelligensen ha et juridisk skjønn, og få en virkelig god dømmekraft. Dommere vil da bare ha siste ordet i tvilstilfeller.

Øker rettssikkerheten

For et år siden testet en gruppe britiske og amerikanske forskere om kunstig intelligens kunne forutsi utfall i rettssaker behandlet av den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Den kunstig intelligensen leste de juridiske argumentene og klarte å komme med samme utfall som domstolen i 79 prosent av tilfellene. Det betyr at i nesten 4 av 5 saker hadde vi ikke trengt domstolen, en kunstig intelligens hadde gjort det like bra.

Lignende kunstig intelligens-verktøy brukes av blant annet domstoler i Wisconsin i USA og klarer å forutsi tilbakefall av voldelig kriminalitet i løpet av to år med en nøyaktighet på 73 prosent.

Det er feil å tro dommere og jury kommer bli erstattet av kunstig intelligens, men eksemplene over viser hvor god teknologien allerede er til å ta juridiske avgjørelser.

Kunstig intelligens er i ferd med å bli et enormt kraftig verktøy som gir dommere muligheten til å ta beslutninger på et bedre grunnlag enn i dag, og rett og slett er med på å øke rettssikkerheten.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook