Hopp til innhold
Kronikk

Slipp ungdommen til

Ungdom er underrepresentert i politiske organer. Det er på tide å la dem bli hørt.

Margrete Bjørge Katanasho

Vi i LNU håper på flere unge valgte lokalpolitikere i hele Norge, skriver kronikkforfatteren.

Foto: privat

Til tross for at unge mellom 18 og 29 år utgjør rundt 20 prosent av befolkningen i Norge, er bare 10,6 prosent av alle kommunestyrerepresentanter i Norge under 30.

Til sammenlikning utgjør kommunestyrerepresentantene i 40-åra rett i overkant av 27 prosent av de kommunalt folkevalgte.

Samtidig er unge en av de gruppene som tydeligst berøres av lokalpolitiske avgjørelser. Gjennom skolehverdagen er de daglig i kontakt med offentlige tjenester, og gruppen er blant de som benytter seg hyppigst av kollektivtilbud og kommunale fritidstilbud.

Nå er det på tide å nominere unge kandidater.

I disse dager bestemmer de politiske partiene hvem de skal nominere til kommune- og fylkesvalget i 2023. Nå er det på tide å nominere unge kandidater.

Det er bare unge som vet hvordan det er å være ung i dag. Da må erfaringene deres slippes til i lokalpolitikken.

At flere unge får komme til som lokalpolitikere, kan ha flere positive effekter. Flere unge folkevalgte gir ungdom flere rollemodeller. Det å se at noen som ligner seg selv er med å fatte politiske beslutninger kan være tillitsskapende og dermed skape en nærhet til politikk, og en lavere terskel inn til demokratiet.

Ifølge Freedom House var 2021 det 16. året på rad med demokratisk tilbakegang i verden. Og selv om Norge er et av landene som internasjonalt skårer høyest på denne demokratiindeksen, må vi ikke bli naive og tro at det samme ikke kan ramme oss. Å bygge tillit til folkevalgte organer krever kontinuerlig innsats.

Bare 10,6 prosent av alle kommunestyrerepresentanter i Norge er under 30.

Vi lever i en tid der generasjonsdimensjonen i politiske spørsmål blir stadig tydeligere. Nylig konkluderte for eksempel pensjonsutvalget med at unge må regne med å jobbe i flere år enn det foregående generasjoner har gjort. Tidligere i vår ble den første, store, norske klimastreiken arrangert etter pandemien.

Når samfunnsutfordringene blir stadig mer komplekse, og generasjonsperspektivet blir fremtredende i flere og flere saker, må vi jobbe aktivt for å sikre ung representasjon – og motvirke underrepresentasjon.

Det starter i nærmiljøene våre. Vi i LNU håper på flere unge valgte lokalpolitikere i hele Norge.