Hopp til innhold
Analyse

Slik blir 2021 for lommeboken din

For mange blir 2021 nok et gullår.

Kredittkort.

Krisen rammer i stor grad dem som hadde minst fra før, skriver Cecilie Langum Becker.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Koronakrisen i norsk økonomi sendte arbeidsledigheten rett opp, og norsk økonomi rett ned.

Utslagene var de raskeste vi har sett noensinne.

Samtidig kuttet Norges Bank renten til null for å hjelpe norske bedrifter og husholdninger gjennom krisen.

Det har ført til at alle som fortsatt er i jobb har fått mye mer å rutte med, som igjen har ført til økt låneopptak og huskjøp.

Rentevåpenet er altså så kraftfullt, at det gir den privatøkonomiske situasjonen for mange av oss et skikkelig løft.

Store forskjeller

For den gruppen som er permittert eller sagt opp, som må klare seg med lavere inntekt – er situasjonen annerledes.

Ser man på det som er gjort av forskning på hvem som nå tar støyten i arbeidslivet, ser man for eksempel at arbeidstakerne med de laveste inntektene og den svakeste husholdningsøkonomien, er mest utsatt for både for oppsigelse og permittering.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKENARBEIDSLEDIGE
FØR KORONA
ARBEIDSLEDIGE
ETTER KORONA
Reiseliv og transport
3.4%
13.6%
Butikk- og salgsarbeid
2.9%
6.8%
Kontorarbeid
3.2%
5.8%
Serviceyrker og annet arbeid
2.7%
5.8%
Ledere
2.4%
5.5%
Oppdatert 2. februar

Krisen rammer altså i stor grad dem som hadde minst fra før.

Forskjellene er store, og forskjellene kommer til å fortsette i 2021 – frem til smitteverntiltakene som rammer enkeltbransjer oppheves, og arbeidsledigheten kommer ned.

Det viktigste for lommeboken din i år er altså om man er i jobb eller ikke.

Ser man på tall fra SSB og Norges Bank, kommer lommeboken din også til å preges av følgende i 2021:

1. Lønnsveksten vil bli lav

Svakere vekstutsikter kombinert med høy arbeidsledighet, betyr at lønnsveksten i 2021 blir lavere enn vi er vant til.

«Fortsatt ledig kapasitet, lav lønnsomhet og lav produktivitetsvekst vil dempe oppgangen, slik at lønnsveksten holder seg forholdsvis lav», skriver Norges Bank i pengepolitisk rapport som kom i midten av desember.

I 2021 tror Norges Bank på en lønnsvekst på rundt 2 prosent, som gir en reallønnsvekst på rundt null. I 2023 tror Norges Bank at reallønnsveksten tar seg kraftig opp.

2. Rentene vil være lave

Sannsynligvis til Norges Bank holde styringsrenten på null også gjennom hele 2021, og trolig en liten stund inn i 2022.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har sagt at han ikke kommer til å heve renten før han ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

Statistisk sentralbyrå mener på sin side at den første rentehevingen kan komme allerede fra sommeren.

Uansett vil vi ha svært lave renter, og kan regne med å betale en rente på boliglånet vårt på rundt 1,5 prosent. Det er historisk lavt, og vil gi mange mye mer å rutte med også i år.

3. Fortsatt høy ledighet

Arbeidsledigheten har ligget på et meget høyt nivå de siste månedene. Ifølge SSB vil arbeidsledigheten være 4,8 prosent i 2020.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge

127 288 total
3 319 nye
Graf fra 3. mars
Oppdatert 2. februar

Det er de næringene som har vært direkte berørt av smitteverntiltakene som er hardest rammet. Dette gjelder for eksempel overnatting og servering, samt kultur og underholdning.

SSB tror at situasjonen i arbeidsmarkedet vil bedres når den økonomiske aktiviteten tar seg opp utover i 2021, og tror ledigheten vil gi tall til rundt 4 prosent i 2022.

Til sammenlikning har arbeidsledigheten vært 3,7 prosent i gjennomsnitt så langt på 2000-tallet.

4. Boligmarkedet stige videre

Boligmarkedet har vært unormalt hett i 2020.

På ett år, fra november 2019 til november 2020, steg boligprisene rundt 8 prosent i hele landet, og rundt 10 prosent i Oslo.

Det er de ekstremt lave rentene som bidrar til å fyre opp boligmarkedet, som gjør at mange kan betjene langt høyere boliglån enn tidligere. I tillegg har hjemmekontor og mindre ting å bruke penger på ellers, ført til at vi ønsker å bruke mer penger på bolig.

Norges Bank tror at presset i boligmarkedet vil blir mindre fremover, blant annet som følge av at effekten av lavere renter blir mindre. Likevel spås boligprisveksten til 6,7 prosent i år.

På litt lengre sikt vil trolig økt boligbygging og noe høyere renter føre til lavere vekst på 2,4 prosent i 2022, og 1,8 prosent i 2023.

5. Vi fortsetter å bruke penger

Korona har endret forbruksmønstrene våre, der pengebruken har blitt vridd omtrent helt bort fra reising, hotell, restaurant og teater – til kjøp av varer.

Offentlige stønader, altså utbetalinger til et stort antall permitterte og ledige arbeidstakere, vil bidra til å holde forbruket oppe også i 2021.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge

14 564 700 406 kroner totalt
113 734 Antall mottakere
Graf fra 1. januar
Oppdatert 25. mai

I tillegg vil rentebelastningen til husholdningene fortsatt være lav, som gjør det mulig å bruke mer penger.

6. Fortsatt dyrt med ferie i de fleste utland

Det er fortsatt litt tidlig å si om vi kan feriere i utlandet i år, men dersom vi kan begynne å reise igjen så kommer det til å fortsatt være dyrt.

Den norske kronen fortsatte å være rekordsvak i 2020, selv om den har styrket seg etter at den nådde rekordsvake nivåer i mars.

Euro (EUR)

Amerikanske dollar (USD)

NOV 19DES 19JAN 20FEB 20MARS 20APR 208910111213NOK
Høye tall på indeksen betyr at kronen svekkes.
Oppdatert 31. desember

Mindre usikkerhet i internasjonale finansmarkeder og oppgang i oljeprisen har trolig bidratt til å styrke kronen, ifølge Norges Bank.

Fremover tror Norges Bank at kronekursen vil styrke seg gradvis, blant annet fordi de tror at Norge kommer til å heve renten tidligere enn våre handelspartnere.