Hopp til innhold
Kronikk

Sleivspark mot elbilen

Når stadig flere erstatter tradisjonell bil med elbil, blir det hinsides fatteevne at noen kan peke ut elbilen som miljøfiende.

saab elbil

Elbiler er ikke lenger bare små klassfiberkasser. Her er nye Saab 9-3 Aero, som ble presentert i Sverige i desember.

Foto: BJORN LARSSON ROSVALL / Afp

Denne kronikken er et svar til Ove Bengt Bergs «Meningsløse fordeler til elbil» (3. januar).

Ove Bengt Berg er tidligere leder av Syklistenes Landsforening. Det har ikke noe direkte med saken å gjøre. Vi nevner det kun fordi kommentaren hans er signert med denne opplysningen. Vi deler hans sans for sykkel som fremkomstmiddel. Sykkel er bra, akkurat som det er bra å gå. Kollektivtransport kommer som nummer tre på vår liste, mens elbilen er vår løsning dersom annet ikke går.

Vi synes også elsykkel er kult. Derfor har vi inngått et samarbeid med hans tidligere arbeidsgiver om å fremme nettopp elsykkel som fremkomstmiddel for blant annet nærpendling.

Sykler, elsykler og elbiler kan fungere i et utmerket fellesskap, med samlede helsegevinster i tettbygde strøk som aldri kan oppnås ved bruk av biler som går på fossile drivstoff.

LES OGSÅ: «Elbilen – en del av løsningen», av Lars Haltbrekken

Skygger unna diesel- og bensinbiler

Den mest åpenbare og uforståelige bredsiden retter Berg mot elbilen. Han fnyser, praktisk talt, av at elbilen nærmest er blitt et miljøtiltak i vår tid.

Stopp en hal: Subsidier? Elbilgodene har aldri vært subsidier i Norge.

Ståle Frydenlund

Videre fremholder Berg at elbilen subsidieres med milliarder av kroner hvert år. Men stopp en hal: Subsidier? Elbilgodene har aldri vært subsidier i Norge. Den faktiske forståelsen av de norske avgiftsfordelene for elbiler bør være «fravær av avgifter». Avgiftsinstrumentene brukes for å nå konkrete miljømål; å få ned miljøutslippene fra veitrafikken.

HØR OGSÅ: Debatt om elbil på Dagsnytt 18

Instrumentene virker. Gjennom ti år med målrettet politikk for å elektrifisere veitransporten, har stadig flere valgt elbil. I løpet av fjoråret ble elbilbestanden i Norge doblet. I dag er det cirka 19.500 elbiler på norske veier. Hvor mange færre liter halvforbrent fossilt drivstoff årlig har disse elbilene medført?

Berg burde rettet sitt skyts mot diesel- og bensinbiler. I stedet bruker han det meste av energi på å raljere over at elbilen som miljøtiltak er helt meningsløs. Til alt overmål hevder han at satsingen på elbil er miljøskadelig.

Erstatter tradisjonell bil

Når Berg i tillegg følger opp med å påstå at brorparten av elbilistene holder til i kollektivfeltene, og at de tar plassen fra busser med 70 passasjerer. Ja, da blir det ordentlig galt.

At elbilistene først og fremst er elbilister for å slippe å reise kollektivt, er i beste fall en misforståelse.

Ståle Frydenlund

At elbilistene først og fremst er elbilister for å slippe å reise kollektivt, er i beste fall en misforståelse. Dette dokumenteres også av svarene i vår siste medlemsundersøkelse. Da vi spurte om hvilket transportmiddel elbilen i størst grad erstatter, svarte 87,6 prosent «tradisjonell bil». Ti prosent innrømmet at elbilen erstatter kollektivtransport, mens under én prosent ville ta elbilen i stedet for en gåtur.

Spørsmålet blir da om én av ti kollektivdissidenter er nok til å hevde dette standpunktet så knallhardt.

Støyfri

Enda verre blir det når Berg hevder at elbilene allerede har en markedsandel på 11 prosent. Ja, elbilen har vært høyt oppe i enkeltmåneder. Men sett under ett utgjorde fjorårets 7822 elbiler (personbiler) 5,5 prosent av totalmarkedet. Vi vil selvsagt at elbilene skal utgjøre 11 prosent, men det er en fordel å holde seg til fakta i nåsituasjonen.

Vi er klar over at elbiler også kan innebære svevestøv – i stor grad avhengig av dekkvalg. Og en viss støy, selvsagt, selv om denne – gjennomsnittlig – ikke er i nærheten av fossilbiler flest. Støygraden avhenger også av hva slags dekk elbilen er utstyrt med, akkurat som for andre biler. Men motorstøy er helt fraværende.

Utslippsfri

Berg kommer så til det han mener er elbilens eneste fordel målt mot andre biler: At den ikke avgir eksos. Men før han virkelig utdyper denne uvurderlige fordelen, velger han nok en gang å slakte elbilen.

Besparelsene i lokale utslipp vil innebære helsegevinster det neppe er mulig å sette en høy nok pris på.

Ståle Frydenlund

Påstanden om at «elbilen, akkurat som biler med forbrenningsmotor, forurenser miljøet ved bruk, lokalt som globalt, og fører til de samme miljøproblemene» er så urimelig at den grenser til det meningsløse. For uansett hvordan vi snur på det, vil besparelsene i lokale CO2-, NOx- og partikkelutslipp innebære helsegevinster det neppe er mulig å sette en høy nok pris på.

Elbilforeningen skulle gjerne sett ny forskning her. Med presise tall på helsegevinstene, og dermed sparte kroner både privat og i helsesektoren, ville vi fått et grunnlag for å diskutere hva et varig bortfall av avgifter for elbiler faktisk betyr for samfunnet.

0,2 prosent av totalstrømmen

At utvinningen av fornybar energi har en miljømessig kostnad, er utvilsomt. Men hvorfor problematiserer ikke Berg på samme måte hvor mye energi som skal til for å utvinne og omsette eksempelvis en liter diesel eller bensin? Helt fra en oljebrønn, via et lasteskip, et raffineri, en tankbil, til bensinstasjonen?

Ja, fornybare energiressurser må selvsagt også benyttes med omhu. Men å hevde at elbilen er håpløst miljøskadelig, blir bare sørgelig feil.

Men å hevde at elbilen er håpløst miljøskadelig, blir bare sørgelig feil.

Ståle Frydenlund

La oss illustrere det med et regnestykke: I dag har vi anslagsvis 19.500 elbiler i Norge. Om vi drøyt femdobler det antallet, har vi 100.000 (utgjør cirka fire prosent av dagens totale bilpark). Hvis alle kjører 15.000 kilometer hver i året, med et snittforbruk på 0,18 KWh/mil, blir det 270 GWh (gigawattimer, eller 270 millioner KWh).

Dette utgjør 0,2 prosent av 2011-forbruket (114.275 GWh, ifølge Statistisk Sentralbyrå) av strøm i Norge. Om vi regner kun mot strømmen som gikk til husholdninger og jordbruk, er andelen til 0,7 prosent.

Et problem i dag? Neppe.