Kronikk

Skrinlegger en hel region

Hvor er norske medier når hundretusener demonstrerer i Latin-Amerika? Når kollegaer blir drept? Hvor er dere når norske investeringer bryter menneskerettighetene?

GUATEMALA-CORRUPTION/ People wave Guatemalan national flags during a demonstration to demand the resignation of Guatemalan President Otto Perez in downtown Guatemala City

«Guatemala har siden april i år vært åsted for massive protester. Etter fem måneder med protester, da internasjonale kanaler meldte om presidenten Otto Perez Molinas avgang, valgte en håndfull norske medier å plukke opp saken. Verken i forkant eller etterkant av dramatikken i starten av september har media fulgt opp,» skriver kronikkforfatterne.

Foto: JORGE DAN LOPEZ / Reuters

Per dags dato har ingen norske mediehus permanente kontorer eller faste korrespondenter i Latin-Amerika. Da NRK ved årsskiftet utvidet sitt korrespondentkorps var det heller ikke denne gang plass til en stemme fra São Paulo, Bogotá eller Mexico by. Stolt hevdet NRK at de nå skulle få «hele ti korrespondentstillinger verden over». Latin-Amerika ble ekskludert fra «verden over», en fast frilansjournalist var alt de kunne by på.

Dette sender et tydelig signal om å opprettholde en tradisjon der norske medier skrinlegger en hel region. Eller en feilaktig antakelse om at Latin-Amerika ikke angår oss i samme grad som resten av verden.

Notiser fra Reuters og NTB

Norsk dekning av Latin-Amerika preges av notiser hentet fra store nyhetsbyråer som Reuters og NTB. Få prioriterer å sette egne journalister på saken, og manglende tilstedeværelse har ført til at informasjonen som når oss ofte er oppstykket, tendensiøs og tatt ut av sin kontekst. Vi sitter igjen med et bilde av Latin-Amerika basert på tilfeldige enkeltsaker og notiser som bygger på stereotyper og sensasjoner. Bildet reproduseres av det norske mediekoret som gjentar de samme notisene, om enn med noe ulik tone. Kompleksiteten og de store sammenhengene, tyngre politiske analyser og samfunnskommentarer kommer sjeldent til syne.

Vi sitter igjen med et bilde av Latin-Amerika basert på tilfeldige enkeltsaker og notiser som bygger på stereotyper og sensasjoner.

Ann Susanne Kulasingam og Karoline Garnes

Suspekt investor og fredsmekler

Forsømmelsen av Latin-Amerika i norske medier er overraskende. En region der Norge er inne med suspekte investeringer, kontroversielle handelsavtaler og som fredsmekler. En region i rivende utvikling med en politisk virkelighet som rommer mer enn statsoverhoders kontroversielle uttalelser, fotballcuper og solfylte strender.

Eksemplene på underrapportering fra Latin-Amerika er farlig mange. Men la oss komme med to.

Følg debatten: NRK Debatt på Facebook

Oljefondet investert i omstridt selskap

Fra 2011 til 2014 kjøpte Oljefondet seg opp i det omstridte kanadiske selskapet Tahoe Resources i Guatemala. Selskapets gruve El Escobal har møtt stor motstand fra lokalbefolkningen, som verken ble konsultert eller informert da utvinningskonsesjonene ble tildelt. Med hjemmel i loven krevde lokalbefolkningen konsultasjon. Resultatet var et rungende «nei» til gruvedrift, men dette ble ignorert og møtt med omfattende kriminalisering, militarisering, vold og drap fra både selskapet og myndighetene i landet.

Vi er avhengige av at media fungerer som vaktbikkje når norske aktører kan skilte med rent rulleblad.

Ann Susanne Kulasingam og Karoline Garnes

Motstanden mot gruven ble en forlengelse av den kontinuerlige kampen for å verne sine jordområder fra utvinningsselskapene. FN rapporterte om grove brudd på både miljøvern og menneskerettigheter, noe som til slutt resulterte i at Etikkrådet tilrådet om utelukkelse fra selskapet i 2014. Selv om SPU ikke har Tahoe i sin portefølje i dag, er norske aktører fremdeles involvert i tilsvarende prosjekter. Vi er avhengige av at media fungerer som vaktbikkje når norske aktører kan skilte med rent rulleblad. Dette fordrer både prioritering av gravende journalistikk og kunnskap om lokale forhold, altså tilstedeværelse i regionen.

Massive protester i Guatemala

Videre, Guatemala har siden april i år vært åsted for massive protester. Hundretusener har tatt til gatene for å kreve regjeringens avgang og utsettelse av valget. Etter fem måneder med protester, da internasjonale kanaler meldte om presidenten Otto Perez Molinas avgang, valgte en håndfull norske medier å plukke opp saken. Verken i forkant eller etterkant av dramatikken i starten av september har media fulgt opp. At Perez Molina nå er varetektsfengslet for landets hittil største korrupsjonsskandale har gått hus forbi norske medier.

Vi trenger å se bortenfor inngrodde stereotyper og dominerende stemmebærere, og satse på en presse som driver noe så banalt som folkeopplysning.

Ann Susanne Kulasingam og Karoline Garnes

Dyptstikkende avsky mot et korrupt politisk system er ikke unikt for Guatemala. I flere mellomamerikanske land som Honduras, El Salvador og Mexico har folkelig mobilisering krevd presidentens avgang og tatt til orde for omfattende politiske reformer for å bøte med korrupsjon og maktmisbruk. Mange sammenlikner protestene i Mellom-Amerika med den arabiske våren i Midtøsten. I motsetning til hendelsene i 2011, har ikke protestene i Mellom-Amerika fått gjenklang i det norske mediebildet.

Manglende tilstedeværelse

Dette er ikke en klagesang om at Guatemala ikke når norske nyheter. Kronisk underrapportering er gjennomgående for hele Latin-Amerika, og manglende tilstedeværelse er blant de viktigste grunnene til at norske medier ikke klarer å fange opp de politiske debattene i regionen. Vi trenger å se bortenfor inngrodde stereotyper og dominerende stemmebærere, og satse på en presse som driver noe så banalt som folkeopplysning.

Mange sammenlikner protestene i Mellom-Amerika med den arabiske våren i Midtøsten.

Ann Susanne Kulasingam og Karoline Garnes

I Norge har vi et aktivt sivilsamfunn med lokalkunnskap, engasjement og brede kontaktnettverk. Men det benyttes sjeldent som ressursgrunnlag. Så, kjære journalister, vi vet deres hverdag er preget av stadige kutt og press om tidseffektivisering. Derfor oppfordrer vi dere til å ta i bruk alternative informasjonskilder! Det ville vært et enkelt grep for å styrke analysen, kunnskapen og den geografiske og faglige bredden i norsk mediedekning. Ikke la Rio Grande bli et skille på hva dere rapporterer om og ikke.