Kronikk

Skremmebilde av Ahus

Det er feil at Norge mangler akuttmedisin, slik det nylig ble hevdet. På Ahus avvikler vi ikke satsningen på akuttmedisin, vi videreutvikler og styrker den.

Akershus universitetssykehus

Debatten rundt spesialisering i akuttmedisin har ennå ikke konkludert. I mellomtiden

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Dette er et svar på kronikken Norge trenger akuttmedisin av Lowan Stewart.

En overlege ved Ahus, Lowan Stewart har i en kronikk på NRK Ytring tegnet et skremmebilde til befolkningen om endringer i vårt medisinske akuttmottak. Stewart åpner med påstanden «Norge har ikke akuttmedisin». Dette er ikke riktig. I Norge ivaretas fagområdet akuttmedisin av leger innenfor kirurgi, anestesi, barnesykdommer og indremedisin, blant annet.

Det har i flere år pågått en debatt rundt en egen spesialitet i akuttmedisin, hvor man foreløpig ikke har konkludert.

Må ikke vente i timevis

Stewart skriver: «Pasienter kommer med ambulanse og helikopter med alvorlige sykdommer og traumer, og må vente i timevis ved sykehuset før de får behandling av uerfarne leger». Dette er helt feil.

Ved alle norske sykehus som behandler alvorlige skadde pasienter møtes traumepasienten av et dedikert team, vanligvis ledet av en kirurg. Dette er også tilfellet på Ahus. Når pasienten meldes inn, varsles teamet, som dermed står klart når pasienten ankommer sykehuset. Tilsvarende gjelder for de mest kritisk syke medisinske pasientene. Å hevde at disse venter i timevis, er derfor å avspore debatten.

LES KRONIKKEN FRA STEWART: Norge trenger akuttmedisin

Har styrket kompetansen i akuttmottaket

Mangelen på fremskutt kompetanse (erfarne leger i front) var blant de viktigste ankepunktene ved Helsetilsynets landsomfattende tilsyn med akuttmottakene i 2007. Helsedirektoratet bekrefter nå at det etter hvert vil komme nasjonale krav til fremskutt kompetanse i norske akuttmottak, noe Ahus ønsker velkommen. Dette var noe av bakgrunnen for at man ved Ahus har opprettet åtte overlegestillinger knyttet til den indremedisinske delen av akuttmottaket på Ahus. Det viste seg imidlertid vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall overleger med den nødvendige kompetansen innen akuttmedisin.

Å hevde at pasientene venter i timevis, er å avspore debatten.

Stein Vaaler, Ahus

Fra 3. mars i år endret vi vaktplanen for vel 65 leger i spesialisering (LIS) i indremedisin. Dermed gjennomfører vi en betydelig faglig styrking av akuttmottaket, der vi setter våre mest erfarne indremedisinske LIS i front. Vi oppretter også en brystsmertepoliklinikk, ledet av spesialist eller grenkandidat i hjertesykdommer.

Vi har styrket den indremedisinske kompetansen i akuttmottaket med erfarne og dyktige LIS-leger (Leger i spesialisering) som vil ta imot pasientene sammen med dyktige sykepleiere hele døgnet, hele året. Vi får en mer robust vaktordning som sikrer deg som pasient en lege med riktig kompetanse på vakt når du ankommer akuttmottaket i en sårbar situasjon.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Bygge på bredden

Torsdag 28. mars presenterte Helsedirektoratet deres arbeid med å utrede en ny spesialitet knyttet til akuttfunksjonene. Målet er å foreslå en spesialitet for leger som best mulig møter pasientens behov og sikrer kvalitet i diagnostikk og behandling ved norske akuttmottak.

Helsedirektoratet pekte på behovet for å «gjenopplive» generalisten (indremedisineren) som ser pasientens ulike behov, og som raskt kan stille en korrekt diagnose. I et akuttmottak er det mange pasienter med uklare sykdomsbilder og som har kroniske sykdommer. Det logiske vil dermed være å bygge på indremedisinsk breddekompetanse med nødvendig påbygging fra flere spesialiteter.

Pasientene kan være trygge når de ankommer landets største akuttmottak.

Stein Vaaler, Ahus

Vi ønsker kvalitetskrav fra myndighetene til våre akuttmottak her ved Ahus. Vi har i likhet med Helsedirektoratet, tro på at et akuttmottak både skal ha indremedisiner, kirurg, anestesi, radiolog, akuttmedisinere og dyktige sykepleiere i beredskap. En lege med bred indremedisinsk kompetanse skal kunne vurdere ved mottak om det er behov for annen kompetanse

Det skal fortsatt være overleger i akuttmottaket på Ahus døgnet rundt, men det var nødvendig med en avklaring av hvilken formell kompetanse disse legene skal ha, i tråd med helsedirektoratets utredning. I likhet med Helsedirektoratet mener vi at et akuttmottak trenger indremedisiner, kirurg, anestesi, radiolog og dyktige sykepleiere i beredskap.

Vi avikler ikke satsingen på akuttmedisin, vi videreutvikler og styrker den!

Får god behandling ved Ahus

Pasientene kan være trygge når de ankommer landets største akuttmottak. Noen eksempler: For slagpasienter er tiden til behandling (dør til nål-tid) blant de beste i landet. Er du hjertepasient er sjansen for å overleve et hjerteinfarkt i Norge blant de beste i verden, og Ahus er i Norges-toppen. Også når det gjelder blodforgiftning er vår overlevelsesrate blant de høyeste i verden i følge OECD-tall fra 2011.

Hvordan tas du imot når du ankommer akuttmottaket?

Vi ønsker alltid å forbedre oss.

Stein Vaaler, Ahus

En pasient med brystsmerter som blir innlagt ved Ahus på dagtid, vil umiddelbart møtes av sykepleier sammen med en LIS-lege med flere års erfaring i indremedisin eller en overlege fra akuttenheten. Pasienten vil få en initial vurdering, og så sendes videre til den nye hjertemedisinsøylen i akuttmottaket, hvor pasienten vil bli vurdert av spesialist i hjertesykdommer eller lege som snart er ferdig spesialist.

En pasient som innlegges om natten ved Ahus med uklar problemstilling, vil ved ankomst møtes av sykepleier sammen med en LIS-lege fra indremedisin eller overlege fra akuttenheten. Ved tilstander som haster, sørger legen for at pasienten raskt blir tatt imot av vaktteamet og behandling igangsatt. Ved tilstander som kan vente, sørger legen for at relevante blodprøver og røntgenundersøkelser raskt blir bestilt, slik at pasientens ventetid i akuttmottaket blir kortest mulig.

Vil invitere til dialog

Det er vår viktigste oppgave ved Akershus universitetssykehus å sørge for en trygg og god behandling til våre pasienter.

Jeg inviterer til en åpen dialog fra våre egne fagfolk og fra våre pasienter om erfaringene de opplever ved vårt sykehus. Vi ønsker alltid å forbedre oss.

Vi vil evaluere hvordan vi driver det medisinske akuttmottaket , men nå får vi først høste erfaringer fra dagens driftsmodell.