NRK Meny
Replikk

Skolepenger skaper mer byråkrati, ikke bedre kvalitet

Hvis vi innfører skolepenger for internasjonale studenter, setter vi hele prinsippet om gratis utdanning i Norge på spill.

Students interacting

«Det er en norm at når et land innfører skolepenger for én gruppe blir det i løpet av kort tid også innført avgift for nasjonale studenter,» skriver innleggsforfatterne. (Illustrasjonsfoto)

På NRK Ytring 23. mars tar leder i programkomiteen i Senterpartiet, Ola Borten Moe, til orde for å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Akershus Senterparti mener dette er et dårlig forslag.

Moe skriver at han tror en reduksjon i internasjonale studenter ikke vil svekke omfang og kvalitet på utdanningen samt at det neppe vil gå ut over studentmiljøet. Vel, det er selvfølgelig ikke ubetydelig hva Moe tror, men hva med tankene til utdanningsinstitusjonene og studentorganisasjonene selv?

Flere høgskoler og universitet har gått ut med at det internasjonale miljøet, og de internasjonale studentene, er såpass viktig at skolene heller tar utgiften over eget budsjett. Norsk Studentorganisasjon og ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, er store motstandere av skolepenger fordi det vil gå på bekostning av studentmiljøet.

Den faktiske kostnaden

Moe hevder internasjonale studenter koster fem milliarder kroner i året. Men la oss, for ordens skyld, plukke denne summer fra hverandre. I beregningene til Moe er det 25 000 utenlandske studenter i Norge, som hver koster 200 000 kroner. Dette tallet gjør ikke forskjell på studenter innenfor og utenfor EU/EØS-området. Om vi ville ilegge EU-studenter en avgift norske studenter ikke har, vil det bety kamp med EU, på bakgrunn av unionens prinsipp om ikke-diskriminering.

Ved å etablere en innkrevingsordning setter vi hele prinsippet om gratis utdanning i Norge på spill.

Og når vi først skal velge oss en kamp med overformynderiet i Brussel, skal vi da velge kampen om skolepenger? Hvorfor ikke justering av toll, for å sikre norsk matproduksjon? Direktiver som fører til økt matkasting? Svekking av arbeidsmiljøloven? Vi møter overstyring fra EU på daglig basis, skolepenger er ikke en kamp vi skal prioritere.

Så la oss ta EU-studentene ut av likningen. Tall fra 2012 viser at vi da sitter igjen med omtrent 3400 studenter. Noe ganske annet enn 25 000. Kunnskapsdepartementet har regnet ut en inntjening på 27 millioner ved innføring av skolepenger, mens den byråkratiske kostnaden med ordningen er ti millioner.

Gratis utdanning for norske studenter

Det hevdes at ordningen er nødvendig for å sikre norske studenter en fortsatt gratis utdanning. Dette er, basert på erfaring, en helt feil vurdering. Det er, tvert imot, en norm at når et land innfører skolepenger for én gruppe blir det i løpet av kort tid også innført avgift for nasjonale studenter. Ved å etablere en innkrevingsordning, setter vi hele prinsippet om gratis utdanning i Norge på spill.

Ola Borten Moe oppfordrer til å ha to tanker i hodet. Vel, to tanker er for lite om man kommer frem til at skolepenger vil komme landet til gagns. Hvorfor ikke ha så mange tanker man trenger for å komme frem til de riktige tallene og de beste løsningene?

Skolepenger er ikke en kamp vi skal prioritere.

Innlegget til Moe konkluderer på to punkter: 1) Vi ønsker å sikre norske studenter gratis utdanning. 2) Fem milliarder kroner er for mye penger å bruke på internasjonale studenter.

Til det sier vi: 1) Ja, vi ønsker å ivareta norske studenter rett til gratis høyere utdanning. Da må vi ikke innføre en innkrevingsordning for skolepenger. 2) Vi bruker ikke fem milliarder kroner på internasjonale studenter.

Følg debatten: Twitter og Facebook