Skatt er svaret

Vi vet hva som utrydder fattigdom. Det er gjennom skatt at bistand en dag vil bli overflødig.

TANZANIA-TRANSPORT-GOVERNMENT

En stat som effektivt kan kreve inn skattepenger fra bedrifter, kan bruke pengene på veier, strømnett, internett og infrastruktur, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Dar Es Salaam i Tanzania, der et moderne busstilbud er under utbygging, finansiert av staten, Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbanken.

Foto: SAID KHALFAN / Afp

De siste tiårene har fattigdommen i verden blitt redusert mer enn noen gang før i historien. For at vi skal nå målet vi har satt oss om å utrydde ekstremfattigdom innen 2030 er ikke bistand nok. Utviklingsland må mobilisere sine egne ressurser for å betale for skoler, sykehus og veier.

Nylig kom en ny rapport fra Norads Evalueringsavdeling om nettopp utviklingslandenes evne til å øke sine skatteinntekter for å finansiere sin utvikling, og hvordan skatteavtaler kan påvirke mobilisering av skatteinntekter i utviklingsland. Tidligere forskning har vist at én krone investert i skattebistand kan gi 100 kroner i inntekt. Det er her vi kan gjøre den store forskjellen.

I dag er skattesystemene i mange utviklingsland for svake, og de taper store summer hvert år. Et estimat fra FN viser at utviklingsland går glipp av 1260 milliarder dollar årlig på grunn av skatteunndragelser, korrupsjon, tyveri og bestikkelser.

Det er cirka åtte norske statsbudsjetter med dagens kronekurs. Det tilsvarer 1,7 prosent av hele verdens samlede bruttonasjonalprodukt.

Skattebistand er effektiv bistand.

Utjevner forskjeller

Bedre skattesystemer og økte skatteinntekter kan være bra for alle, også de bedriftene og rike enkeltpersonene som betaler lite i dag. En rekke samfunnsøkonomer har vist at reduserte forskjeller er et samfunnsgode, fordi muligheter for flere løfter den samlede kunnskapen og innovasjonskraften. Bill Gates og en rekke andre amerikanske milliardærer gikk nylig ut for å si tydelig fra at de ønsket å betale mer skatt for å utjevne forskjeller.

Det er ikke sikkert det bare er naiv godhjertethet eller dårlig samvittighet som står bak milliardærers ønske om å ville utrydde fattigdom i landet sitt. At flere mennesker får bedre råd fører naturligvis til flere forretningsmuligheter. Og en stat som effektivt kan kreve inn skattepenger fra bedrifter, kan bruke pengene på veier, strømnett, internett og all annen infrastruktur som private selskaper trenger for å vokse.

Skattesystemer kan bidra til mer rettferdig fordeling av penger og makt. Det vil igjen styrke den økonomiske veksten på lang sikt for mange utviklingsland.

Skattesamarbeid

Nå trapper Norge opp innsatsen på skatt – fra 44 millioner kroner i 2017 til 268 millioner kroner i 2020. Skatt for utvikling blir en del av en omfattende kunnskapsbank som skal huses i Norad. Kunnskapsbanken skal også se på andre områder der staten Norge har kompetanse i verdenstoppen, som olje, fiskeri og likestilling.

En viktig del av satsingen er et samarbeid med Skattedirektoratet, der Norad og direktoratet vil samarbeide med skatteetater i utviklingsland, og bistå der vi har verdensledende ekspertise. Norges kunnskap om effektive skattesystemer og skatteinnkreving er etterspurt.

Erfaringer fra samarbeid med Zambia og Tanzania viser at skattebistand er effektiv bistand. Ifølge OECD er det ikke uvanlig at én krone investert i skattebistand gir mellom 50 og 100 kroner i ekstra skatteinntekter.

Skattesystemer kan bidra til mer rettferdig fordeling av penger og makt. Det vil igjen styrke den økonomiske veksten på lang sikt.

Skal ikke kopiere Norge

Vårt lands statsbudsjett er bygget på skattepenger og velferd for skattebetalere. Vi har en situasjon som fremadstormende land i Afrika med voksesmerter drømmer om.

Det er likevel viktig å være tydelig på at Norge ikke skal reise til Afrika og påtvinge dem vår modell. Det er ikke hensikten, og det vil ikke fungere.

Hvert land må finne ut av hvordan de best kan oppnå utvikling i sin egen kontekst. Norge kan tilby fagekspertise og innsikt i hvordan vårt skattevesen fungerer. Norge kan gi land en tydelig pekepinn på hva som er gode lover, hvordan vi unngår skatteunndragelser og hvilke feil vi har gjort.

Bistand er ikke svaret på lang sikt.

Vi vet at utgangspunktet for land er svært ulikt og at internasjonal bistand vil være nødvendig i mange år framover for å bidra til å hindre de mest brutale utslagene av fattigdom. Men bistand er ikke svaret på lang sikt. Det er det mobilisering av landets egne ressurser som er. Økte skatteinntekter er det som virkelig kan endre takten og farten på utviklingen.

Så uansett hva spørsmålet er – utdanning, helse eller ren energi – så er skatt svaret.

Følg NRK Debatt på Facebook