Hopp til innhold
Kronikk

Skandinavia kan bane vei for grønn transport

Et samarbeid mellom Norge, Danmark og Sverige som tar utgangspunkt i hvert lands suksesshistorie, kan vise vei mot en global, grønn omstilling av transportsektoren.

tesla lade

De skandinaviske utslippene utgjør mindre enn en halv prosent av de globale klimagassutslippene. Det betyr likevel ikke at et skandinavisk samarbeid på klima vil være uten betydning i verdenssammenheng, skriver kronikkforfatterne.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

De skandinaviske utslippene utgjør mindre enn en halv prosent av de globale klimagassutslippene. Det betyr likevel ikke at et skandinavisk samarbeid på klima vil være uten betydning i verdenssammenheng. Men det må være både fremtidsrettet og offensivt nok til at andre land i hele verden ser til oss for inspirasjon og løsninger.

Både politikere og næringsliv ser at det å etablere et hjemmemarked både kan være lønnsomt, og kan bidra til å utvikle løsninger som kan kutte utslipp globalt. Vi anser det som hensiktsmessig å dele kunnskap og erfaring på områder der vi i Skandinavia er, eller kan bli, verdensledende.

Det nordiske spydspissprosjektet SHIFT (Sustainable Horizons in Future Transport) samarbeider med forskere på tvers av de nordiske landene for å finne løsningen på hvordan den nordiske energi- og transportsektoren kan bli klimanøytral. Resultatet tilsier at de skandinaviske landene har en rekke viktige konkurransefortrinn og resultater å vise til, knyttet til global bærekraftig transport.

Flere elbiler på veiene

Norge passerte i 2017 en milepæl da elektriske biler utgjorde 50 prosent av det totale nybilsalget. Det er nesten ti ganger høyere enn noe annet land i verden. Suksessen skyldes i hovedsak at Norge har lagt til rette for, og gjort det lønnsomt, å velge elektriske biler ved å redusere bilavgifter, bompenger og fergekostnader. Dermed er det også blitt mindre attraktivt å velge bensin- eller dieselbiler.

Norge passerte i 2017 en milepæl da elektriske biler utgjorde 50 prosent av det totale nybilsalget.

Tilgang til gratis lading har også vært avgjørende, ikke minst på arbeidsplasser. Elbilens bidrag til bedre luftkvalitet i byene er også en viktig årsak til at folk foretrekker elbil. Når andre land nå har begynt å følge etter, vil omstillingen gå enda raskere på grunn av økt tilgang på elektrisk biler med lenger rekkevidde og til en lavere pris.

Det norske eksemplet har vært viktig for Sverige, som fra 1. juli styrker insentivene ved kjøp av elbiler, og for Danmark, hvor overgangen til elektriske kjøretøy nærmest stoppet helt opp da de økonomiske insentivene ble faset ut. Vi bør være i stand til å arbeide sammen for elektrifisering av tungtransport, inkludert innenriks sjøfart og ferger.

Sykkel kan inspirere

I København velger 62 prosent av innbyggerne sykkel som fremkomstmiddel til jobb og skole. Sykkelen står i dag for mer enn 50 prosent av all transport i sentrum av den danske hovedstaden. Det er tall som ingen annen storby kan måle seg med, men som kan gjøre at flere byer følger etter og legger til rette for at sykkelen blir det enkleste og mest foretrukne fremkomstmiddelet i det daglige.

Hva klima angår, er mulighetene for utslippskutt enorme. ‘Nordic Green to Scale’-prosjektet viser at hvis den danske sykkelkulturen spres til andre byer med lignende forhold, kan de globale utslippene reduseres med minst 37 millioner tonn CO₂ innen 2030. Det er nesten like mye som Danmarks totale utslipp.

I København i Danmark velger 62 prosent av innbyggerne sykkel som fremkomstmiddel til jobb og skole.

Helsegevinsten er også stor. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) kunne ti tusen tilfeller av tidlig død vært unngått dersom et fåtall byer kom opp på samme nivå som København. Det viser igjen hvordan land på størrelse med de nordiske, kan være viktige som inspirerende eksempler.

For at Norge skal kunne nå målet om nullutslipp i transportsektoren, vil det være av stor betydning å øke sykkelandelen. Det samme gjelder i Sverige, der andelen syklister har minket med årene. Sammen kan vi også legge bedre til rette for den elektriske sykkeltrenden som vi står ovenfor ved å stille nye krav til infrastruktur.

Store utslippskutt

Sverige har satt verdens mest ambisiøse klimamål for sin transportsektor. Innen 2030 skal klimagassutslippene hos broderfolket være redusert med 70 prosent sammenlignet med utslippene i 2010. Avansert biodrivstoff spiller en sentral rolle i denne omstillingen.

Målet om utslippskutt i transportsektoren legger til grunn en langsiktig omstrukturering, der investeringer i økt produksjon av fornybar energi vil skape flere arbeidsplasser i Sverige og flere eksportmuligheter til verden. Det forsterkes av en såkalt bonus-malus ordning, hvor grønne biler får en bonuspremie ved innkjøp, som blir finansiert av en progressivt høyere årsavgift for mer forurensende biler.

Sverige har satt verdens mest ambisiøse klimamål for sin transportsektor.

Dette er verdifull kunnskap for Norge, som nå går i gang med en større investering i biodrivstoff tiltenkt de transportmidlene som ikke enkelt lar seg elektrifisere, og for Danmark som har stort og dårlig utnyttet potensial av biodrivstoff fra landbruk. Sammen kan vi legge grunnlaget for lave kostnader på biodrivstoff til fly, som vil være en forutsetning for Avinors og Swedavias mål om fossilfrie innenriksflyginger.

Politisk enighet

En bred politisk enighet er en grunnleggende og sentral forklaring på hvorfor de tre skandinaviske landene har lyktes på hver sin måte.

Den danske sykkelkulturen har lenge bidratt til nasjonal og lokal stolthet, og har utviklet seg uavhengig av politisk flertall. I Norge er det bred politisk enighet om å videreføre elbilordningen for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget i 2025 skal være utslippsfrie biler. I Sverige står syv av Riksdagens åtte partier bak den nylig vedtatte klimaloven.

Nå ønsker vi å bygge videre på dette og skape et samhold mellom de skandinaviske landene om et felles inspirerende lederskap på grønn transport, som andre land kan lære av. Det vil være lønnsomt for næringslivet og for klima, og det gir det skandinaviske samarbeidet et solid utgangspunkt.

Følge NRK Debatt på Facebook og Twitter .