Kronikk

Skal oljen trumfe alt?

Oljeindustrien er viktig for Norge, men den trenger ikke slippe til over alt, skriver Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Gulf Oil Spill BPs Costs

Det er mulig å se for seg den typen oljeutslipp utenfor Lofoten og Vesterålen som vi så i Mexico-gulfen (her brenner Deepwater horizon i 2010). Konsekvensene vil i så fall bli mye større her enn der, skriver Hareide og Ropstad.

Foto: Gerald Herbert / Ap

Oljenæringen er Norges udiskutabelt største næring. Den bidrar til stor verdiskaping, mange arbeidsplasser, og ikke minst enorme verdier til fellesskapet. Betyr dette at oljeinteressene skal slippe til overalt, og trumfe alle andre hensyn? Nei, mener KrF. Det skal ikke åpnes for oljevirksomhet i sårbare havområder som Lofoten, Vesterålen og Senja.

Debatten om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har blusset kraftig opp etter oljeminister Ola Borten Moes (Sp) såkalte kompromissforslag om oljeboring i de mest sårbare områdene allerede til høsten, og Arbeiderpartiets programforslag om å gjennomføre en konsekvensutredning i de uåpnede områdene i neste stortingsperiode.

Felles for begge disse forslagene er at de fremstilles snillere og mindre kontroversielle enn det de i realiteten er.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Å trampe inn i matfatet

Ola Borten Moe og Senterpartiets programkomite sier de vil starte aktivitet i allerede åpnet areal i området Nordland VI til høsten. Som leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg også advarer om, er dette arealet det mest sårbare området med tanke på fiskeri og miljø. Nordland VI er det sørligste av de omstridte områdene, like ved innløpet til Vestfjorden.

Å starte oljeboring her til høsten basert på en konsekvensutredning fra 1994 er ikke å gå forsiktig frem – det er å trampe inn i matfatet med begge beina.

Knut Arild Hareide, KrF

Området ble åpnet av Jens Stoltenberg i 1994, men stengt igjen i 2001 fordi man ikke fant det demonstrert at hensynet til fiskeriene og miljøet kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte ved oppstart av petroleumsvirksomhet. Siden da har Nordland VI vært stengt.

Å starte oljeboring her til høsten basert på en konsekvensutredning fra 1994 er ikke å gå forsiktig frem – det er å trampe inn i matfatet med begge beina.

UNG OG SAMFUNNSENGASJERT? Bli med i Ytrings kronikkonkurranse

Sminker forslagene med tvilsom retorikk

Helga Pedersen og programkomiteen i Arbeiderpartiet har valgt en annen tilnærming. De vil gjennomføre en konsekvensutredning av de uåpnede havområdene lenger nord, og da snakker vi om uåpnet del av området Nordland VI, og områdene Nordland VII og hele Troms II.

Dette er havområdene som strekker seg langs yttersiden av Lofoten og opp forbi Vesterålen og Senja. I kronikken «Tåke i Lofoten» skriver Pedersens at en konsekvensutredning et naturlig neste skritt hvor man henter inn mer kunnskap før man vil vurdere petroleumsvirksomhet i området. Dette er ikke riktig.

Hvorfor prøver både Ap og Sp å sminke forslagene sine med tvilsom retorikk? Denne saken fortjener en opplyst debatt hvor alle aktørene sier det de mener og er åpne om sine hensikter.

Knut Arild Hareide, KrF

Konsekvensutredningen Arbeiderpartiet ønsker er en del av en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet. Etter petroleumsloven skal man i en konsekvensutredning kunngjøre offentlig hvilke områder det foreligger planer om å åpne for petroleumsvirksomhet. Man skal altså først ta stilling hvilke områder man ønsker å åpne for petroleumsvirksomhet, og så gjennomføre en konsekvensutredning.

Hvorfor prøver både Ap og Sp å sminke forslagene sine med tvilsom retorikk? Denne saken fortjener en opplyst debatt hvor alle aktørene sier det de mener og er åpne om sine hensikter.

LES OGSÅ: Tåkelegging og bullshit om Lofoten

Verdier som ikke kan telles

KrF ønsker ikke å åpne for oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Disse havområdene bør få ligge i fred for oljeindustrien ut fra føre-var-hensyn. Samtlige av regjeringens egne miljøfaglige etater sier nei til oljevirksomhet i disse områdene. Det samme gjør fiskernes organisasjoner og en samlet miljøbevegelse. Hvilken kunnskap er det Ap og Sp besitter som disse instansene og KrF, Venstre og SV har oversett?

Kampen om Lofoten og Vesterålen er kampen mellom fornybare og fossile ressurser. Fisk, sjøfugl og sårbar kystnatur står mot oljeinteressene. Pengeverdier står mot verdier som ikke kan telles.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Betydelig potensial miljøkonsekvenser

Lofoten er gyteområdet for den Nordatlantiske torsken, som er antatt å utgjøre nesten halvparten av verdens gjenværende torskebestand. Røst ytterst i Lofoten har fastlands-Europas største konsentrasjon av sjøfugl. Et enkelt oljeutslipp i disse områdene kan ta knekken på en hel årsklasse av torsk, og gjøre slutt på truede fuglebestander på Røst.

Det er mulig å se for seg den typen oljeutslipp utenfor Lofoten og Vesterålen som vi så i Mexico-gulfen. Konsekvensene vil i så fall bli mye større.

Knut Arild Hareide, KrF

Det er mulig å se for seg den typen oljeutslipp utenfor Lofoten og Vesterålen som vi så i Mexico-gulfen. Konsekvensene vil i så fall bli mye større. Oljeressursene i disse områdene ligger så nært land at et utslipp vil kunne ramme ikke bare torskelarvene, men korallrev, sjøfugl, sjøpattedyr og strandmiljø. Årsaken til at risikoen ved oppstart av oljevirksomhet vurderes som lav, er at det er liten sannsynlighet for at et uhell skal skje. Dersom uhellet likevel skulle være ute viser konsekvensvurderingene et betydelig potensial for store miljøkonsekvenser.

Viktig, men trenger ikke være overalt

Aktivitetsnivået på norsk sokkel er allerede rekordhøyt. Siden 2009 har funnet av Sverdrup-feltet i Nordsjøen dekket opp for hele det antatte potensialet utenfor Lofoten og Vesterålen. I 2013 skal det investeres for over 200 milliarder kroner på norsk sokkel. Oljedirektoratet forventer en økning i investeringene på 5 prosent hvert år fremover. Regjeringen har satt i gang nye åpningsprosesser ved Jan Mayen og i Barentshavet sørøst.

Oljeindustrien er viktig for Norge, men den trenger ikke slippe til over alt. KrF prioriterer fisk og sjøfugl foran olje i Lofoten og Vesterålen.