Hopp til innhold
Kommentar

Sivs største svikt

Siv Jensen har undervurdert sprengkraften i saken om å hente hjem IS-kvinnen. Derfor må du ikke undervurdere harmen i Frp nå.

siv vake

SVEKKET: Siv Jensens autoritet i partiet har fått seg en knekk de siste to dagene.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Nå er det alvor. Frp-lederen har ikke full kontroll. Hun prøver å ta regien. De siste to døgnene er autoriteten hennes som Frp-leder svekket.

Siv Jensen har sviktet i forståelsen av sitt eget parti. Det er kanskje hennes største feilvurdering i hennes tid som partileder. Styrken hennes har vært å balansere partiet ganske perfekt.

Selvsagt var hun svært klar over at nyheten om å hente kvinnen hjem ville bli dårlig mottatt i Frp. Men hun innså ikke hvor bredt beslutningen ville bli kritisert, også fra lojale støttespillere, før det var for sent. Kritikken handler ikke bare om politikk, men Jensens håndtering av baklandet.

Slik rammer den interne motstanden henne:

  • De fleste har et sikkerhets-argument. Frp har stått hardt på linjen om at IS-terrorister ikke skal hjelpes til Norge. Barna kan hjelpes og norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket om de kommer, men deres nærvær er en direkte og indirekte trussel mot norsk sikkerhet.
  • Mange mener regjeringen og staten Norge har forhandlet dårlig og viser svakhet ved å ha gitt etter for kvinnens press om ikke å gi fra seg barnet og sikre barnet helsehjelp.
  • Saken er regjeringsbehandlet med nødvendig stor grad av hemmelighold. At Siv Jensen har visst om dette siden september, faller enkelte tungt for brystet. Prosessen rammer Jensen ekstra fordi hun helt inn i aller siste fase aldri fikk tid til å forankre noe som helst av budskap. Helt sentrale partitopper ble sjokkert av nyhetsvarsel på mobilen tirsdag.
  • Innvandringskritikerne mener saken bygger ned viktige innvandringspolitiske gjennomslag og ikke er forenelig med partiets politikk og profil, selv om saken gjelder tre norske statsborgere.
  • Flere i Frp er generelt kompromiss-trøtte og mener småpartiene får for mye gjennomslag. Selv om de mener Frp skal søke makt og er tilhengere av regjeringsprosjektet i stort. Det pekes ikke nødvendigvis på en rekke Frp-tap, men på mangelen av blanke Frp-seire.
  • Regjeringsskeptikerne har lenge vært kritiske til at Frp sitter i regjering. Deres kritikk av nederlaget er mer opplagt og forventet.

Summen av dette gjør at Jensen nå er mer presset enn noen gang.

Det innså hun selv da kritikken eskalerte i partiet tirsdag kveld. Onsdagen ble derfor en dag for å prøve å ta regi.

Først ved å være tydelig i et Dagbladet-intervju før stortingsgruppens møte, og så gå inn i møtet med forsøk om å komme kritikerne i forkjøpet. Det klarte hun delvis.

Tøff tone og klare krav, fikk hun eierskap til. Jensen måtte være hard. Det ser ut som at Frp-lederen stiller krav til regjeringen.

Likevel er vi der at det nå handler vel så mye om Siv Jensens politiske liv, som regjeringens liv. Jensen er på valg som partileder når Frp har landsmøte første helgen i mai. Må hun trekke partiet ut av regjering i februar, er det vanskelig å se for seg at hun gjenvelges som partileder på landsmøtet i mai.

Alt dette ligger i potten nå.

Nyttårsforsettet

På årets andre og tredje dag var regjeringsmedlemmene samlet til en strategikonferanse. Der var hovedtemaet samarbeidsform og omgangstone. Etter en tøff høst med bompengestrid, statsministerultimatum og dårlige valgresultat var det sikkert greit med en ny start. Vi skal krangle mindre, var omkvedet.

Regjeringen Solberg

FIRE PARTIER: I dag, 16. januar, er det ett år siden de fire partilederne presenterte den fremforhandlede Granavolden-plattformen.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Det er ikke bare på Sats nyttårsforsettene dør i løpet av januar, tydeligvis.

Frp-lederen går nå hardt ut mot hele regjeringsprosjektet med karakteristikker opposisjonen sikkert skulle ønske det var dem som hadde funnet på.

At en regjering er grå, ugjenkjennelig og upopulær er det som regel andre enn dem som selv sitter i den som sier.

Fra motsatt side har Abid Raja krevd at også barna som ikke er dødssyke skal hentes hjem, med deres mødre. Dette kan gi Jensen og hennes medhjelpere i Frp et sårt tiltrengt argument for å bli værende i regjering, alternativet er en mer liberal politikk.

Nå jakter Frp en seier, og sier igjen at blanke gjennomslag er det som virker. Mon, det.

Det er jo lett å få inntrykk av at man aldri vil kunne sole seg i glansen av en blank seier i dette regjeringssamarbeidet. Rett og slett fordi alle mikrofoner og kameraer straks retter seg mot taperen.

Bare spør KrF og Venstre som har brakt et dødssykt barn nærmere et velfungerende helsevesen.

Sikkerhetskrav

Frp-lederen jobber nå med kravene man skal stille regjeringspartnerne for å begrunne fortsatt regjeringsdeltakelse i Frp. Partiet har de siste to døgn argumentert sikkerhetspolitisk. At kvinnen utgjør en mulig trussel for Norge. Enten fordi hun selv er radikalisert, eller fordi hun som IS-avviker kan bli utsatt for hevnaksjoner. Hvor lang soning hun vil få, vet man ikke ennå.

Gitt dette resonnementet, kan ikke Frp være et parti som forhandler om rikets sikkerhet og borgernes trygghet. Frp kan ikke veksle inn litt utrygghet i færre vindmøller eller mindre bompenger, skal man følge partiets logikk.

Derfor trengs et gjennomslag på justis/innvandringsfeltet som kan trygge Norge, sett med Frp-øyne. En mulighet er saken som i sin tid var gjenstand for Listhaugs berømte Facebook-post, en regelendring som vil gjøre det enklere å frata fremmedkrigere statsborgerskapet. En regelendring med stor symbolverdi, men liten praktisk betydning.

En garanti om at ikke flere fremmedkrigere kommer til Norge, om så dødssyke barn, står sikkert også ganske høyt oppe på listen.

Andre saker på asyl- og innvandringsfeltet, er også sentrale. Både fortgang i Frp-seirer som alle ligger i regjeringsplattformen og andre, nye gjennomslag.

Siv Jensen trenger først og fremst blanke seire som beviser at partiet har mer igjen for å bli værende i regjering.

Makt eller avmakt

Viser Frp først og fremst makt eller avmakt ved å gå ut av regjering? Det er et spørsmål alle i partiet må tenke over før man tar en endelig beslutning.

Det er en mulighet å gå ut av regjering, bli et rent opposisjonsparti til en mindretallsregjering ledet av Erna Solberg. Det blir en regjering som må komme til budsjettenighet med Frp og dermed møte nye krav fra partiet også i fortsettelsen.

Den muligheten er ikke Siv Jensens fremste ønske. Men det kan presse seg frem som den eneste muligheten.

Torsdag er mye ganske åpent.

Både om Siv Jensen har tilstrekkelig kontroll og oversikt og om Frp fortsetter i regjering.