Replikk

Sexkjøpsloven – en del av løsningen

Prostituerte får for dårlig hjelp og oppfølging – både før og etter sexkjøpsloven. Det er et dårlig argument for å fjerne loven.

FRANCE-PROSTITUTION/ A prostitute from Eastern Europe waits for customers along the Promenade des Anglais in Nice

Vil sexkjøpsloven endre holdninger til sexkjøp over tid? En østeuropeisk prostituert venter på kunder i Nice i Frankrike.

Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Denne replikken er et svar til «Sexkjøpsloven – en sovepute?» av Odd Einar Dørum og Iselin Nybø.

Venstrepolitikerne Iselin Nybø og Odd Einar Dørum frykter i en kronikk på NRK Ytring at sexkjøpsloven skal bli en sovepute i arbeidet for å hjelpe de prostituerte. Det er en bekymring flere deler, også jeg. Sexkjøpsloven alene vil aldri hjelpe de prostituerte til et bedre liv. Men i stedet for å se loven som en del av problemet, bør vi se loven som en del av løsningen.

Da SV foreslo å innføre en sexkjøpslov i Norge, var det heller ikke fordi vi trodde det ville føre til at prostitusjonen forsvant over natten.

Menneskefiendtlig marked

Et viktig mål med sexkjøpsloven var å bidra til en gradvis holdningsendring som på sikt kan føre til at færre kjøper sex, samtidig som sexkjøperne ansvarliggjøres. Dem som tror at prostitusjonsmarkedet er som et hvilket som helst marked, tar feil. Det er et menneskefiendtlig marked, avhengig av desperate kvinner og menn som tvinges til å ta desperate valg.

Uten sexkjøp, intet marked for ufrivillig prostitusjon og menneskehandel.

Audun Lysbakken, SV-leder

At det finnes unntak fra dette mønsteret, endrer ikke det store bildet: Uten sexkjøp, intet marked for ufrivillig prostitusjon og menneskehandel. Derfor må vi gjøre det vi kan for at færre kjøper sex. Å endre synet på sexkjøp er en viktig del av denne jobben.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Erfaringene fra Sverige

Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om hva sexkjøpsloven har ført til. Men verken i Sverige (som innførte en sexkjøpslov i 1999) eller i Norge er det mye som tyder på at sexkjøpsloven driver prostitusjonen til et mer brutalt marked under jorden, slik mange fryktet. Undersøkelser tyder på at prostitusjonen i Norge er relativt stabil, mens økningen internasjonalt er markant. En svensk utredning tyder på at loven har bidratt til å endre holdningene til kjøp av sex, særlig blant unge menn. Det er all grunn til å la sexkjøpsloven virke for å se om en lignende holdningsendring skjer også her.

Å fjerne sexkjøpsloven nå, vil sende et helt feil signal til unge menn og kvinner i det norske samfunnet. Det vil heller ikke bidra til å gjøre hverdagen enklere for dem som ønsker å komme seg ut av prostitusjonen. For som Nybø og Dørum sier: Et sosialt problem løser vi ikke med justispolitiske virkemidler.

Å fjerne sexkjøpsloven nå, vil sende et helt feil signal.

Audun Lysbakken, SV-leder

Kampen mot prostitusjon er tjent med at vi legger diskusjonen om sexkjøpslov til side, og fokuserer på hjelpetiltakene. I stor grad handler det om å stille opp med mer ressurser til dem som arbeider for en bedre hverdag for de prostituerte, og for bedre oppfølging for dem som vil bryte ut eller ta tak i problemer som gjør at de velger å selge sex.

Som byrådsparti i Oslo og støtteparti på Stortinget, kan Venstre gjøre en stor forskjell. Men senest i desember var Venstre med på budsjettforliket som kuttet i bevilgningene til Pro Sentret, Oslos viktigste hjelpetilbud for prostituerte.

Ingen skal fortelle meg at det kuttet var sexkjøpslovens skyld.