Kronikk

Sexarbeid og stolthet

Om jeg skammer meg over å selge sex? Hvis det er noen som burde skamme seg, så er det norske politikere som aksepterer hvordan sexselgere stigmatiseres, diskrimineres og trakasseres i dette landet.

NETHERLANDS-PROSTITUTION-PENSION-FILES

«Hvordan hadde du følt det dersom samfunnet ønsket å bli kvitt jobben din? Hvis alle rundt deg definerte jobben din som skadelig for deg selv, dine kunder og samfunnet for øvrig?» spør kronikkforfatteren. Bildet er fra innesexmarkedet i Nederland.

Foto: JEROEN JUMELET / Afp

I kveldens sesongpremiere på «Trygdekontoret» spør programleder Thomas Seltzer avslutningsvis om jeg «føler på skammen». Selve spørsmålet sier noe om hvordan samfunnet tar for gitt at sexselgere føler skam, eller at de burde føle skam. Men hvorfor tas dette for gitt?

De fleste aksepterer at tilfeldig sex er harmløs moro for voksne mennesker. Men det øyeblikket noen tar betalt eller betaler for sex, så er noen tilbøyelige til å mene at den seksuelle relasjonen ikke bare er skadelig for de involverte partene, men for intet mindre enn samfunnet for øvrig.

Se premieren på denne sesongens «Trygdekontoret» onsdag klokken 22.20 på NRK1.

Fremmer likestilling?

Både Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og LO skriver på sine hjemmesider at bekjempelse av prostitusjon vil fremme likestilling.

Radikalfeminister har dristet seg til å hevde at sexselgere er medskyldige i at andre kvinner er offer for menneskehandel.

Hege Grostad

Radikalfeminister definerer sexkjøp som vold mot kvinner, og mener at du er skadet som selger sex, siden jobben din er selvskading. Og i tillegg til å være skadet og sykeliggjort, så skader du andre kvinner – siden menn vil anta at alle kvinner er til salgs fordi du selger sex. I det siste har radikalfeminister dristet seg til å hevde at de frivillige sexselgerne på toppen av det hele er medskyldige i at andre kvinner er offer for menneskehandel.

Hvordan hadde du følt det dersom samfunnet ønsket å bli kvitt jobben din? Hvis alle rundt deg definerte jobben din som skadelig for deg selv, dine kunder og samfunnet for øvrig? Hvis du ble definert som psykisk syk fordi andre ikke forstod ditt yrkesvalg?

Påført skam

Man skal virkelig ha orden på tankene og følelsene sine, for å separere hva som egne følelser, og hva som er samfunnets mening om hva du burde føle om deg selv. Sexarbeiderorganisasjoner over hele verden argumenterer for at det ikke er yrket i seg selv som gir yrkesskader, men snarere det stigma de opplever fra samfunnet rundt.

De sexselgerne som skammer seg, tror jeg ikke skammer seg på grunn av selve jobben.

Hege Grostad

De sexselgerne som skammer seg, tror jeg ikke skammer seg på grunn av selve jobben, men snarere fordi de får skammen påført av utenforstående. Heldigvis kan sexselgere være stolte over jobben de gjør. Noen opplever den som takknemlig fordi de tilbyr noe som er dyrebart og betydningsfullt for andre mennesker. Et utvalg av disse klarer å beholde stoltheten, til tross for samfunnets iherdige forsøk på å stigmatisere og sanksjonere de som selger sex. Andre er ikke like tjukkhudet, og lar seg derfor påvirke av samfunnets krig mot sexarbeidere.

Ikke forskningsbasert

Når man setter seg inn i hvilke implikasjoner norsk prostitusjonslovgivning har for sexarbeidere, så finner man fort ut at lovgivningen som angivelig skal beskytte, faktisk gjør hverdagen farligere for de som selger sex. Både FN, WHO, Amnesty International, Human Rights Watch, forskere og flere hundre organisasjoner globalt anmoder til full avkriminalisering av prostitusjon. Hva er det Norge venter på? Skal vi opprettholde krigen mot sexselgere fordi det «fremmer likestilling»?

Hva er det Norge venter på? Skal vi opprettholde krigen mot sexselgere fordi det 'fremmer likestilling'?

Hege Grostad

LDO og LO er ikke i stand til å oppdrive en eneste forskningsrapport som viser at det er noen årsakssammenheng mellom prostitusjon og likestilling. De mener simpelthen at prostitusjon er et spørsmål om likestilling fordi angivelig flest kvinner selger sex, og ignorerer dermed at majoriteten av unge sexselgere faktisk er menn. Det fins heller ingen forskning som underbygger påstanden om at sexarbeid i seg selv er skadelig.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Prostitusjon og kvinnesak

Jeg mener også at prostitusjon kan være en kvinnesak, men dog av helt andre årsaker enn LDO. Det er nemlig kun kvinner som misbrukes i jakten på kriminelle, og det er kun kvinner som gjøres husløse på grunn av politiets «Operasjon Husløs».

Det er kun kvinner som misbrukes i jakten på kriminelle, og det er kun kvinner som gjøres husløse.

Hege Grostad

En av de groveste anklagene jeg har hørt i år, må være beskyldningen om at frivillige sexselgere er medskyldige i andre kvinners tvangsarbeid. I kampen mot menneskehandel, så er det noen som ser ut til å tro at man løser alle problemer ved å peke seg ut første og beste syndebukk, i stedet for å se på strukturelle årsaker som ekstrem fattigdom, restriktiv migrasjonspolitikk, korrupsjon, globalisering, institusjonelle utfordringer og sosiale normer. Eksperter og forskere sier at prostitusjon ikke er årsaken til menneskehandel, og at forsøk på å kneble sexmarkedet er feil metode for å begrense dette.

Det fins grenser for hva man skal anklage sexarbeidere for. Jeg unner alle sexarbeidere en trygg arbeidsplass, samt romslighet til å føle stolthet for jobben de gjør. Hvis det er noen som burde skamme seg, så er det norske politikere som aksepterer hvordan sexselgere stigmatiseres, diskrimineres og trakasseres i dette landet.