Hopp til innhold
Kronikk

Sex kan ikke læres på internett

Elevene våre ser porno, sender nakenbilder og har et forvridd syn på hva som er en normal ungdomskropp. Derfor må vi snakke mer om sex i klasserommet.

Porno

'Vi kan forebygge at våre unge blir overgripere eller ofre. La oss derfor i det kommende skoleåret gjøre seksualundervisningen til en hovedprioritet', skriver kronikkforfatteren.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Flertallet av tenåringsguttene har besøkt pornonettsider. Nesten halvparten av 16-årige jenter har fått uønskede seksuelle kommentarer på Internett. 15 prosent av jentene i alderen 15–16 år, og nesten like mange av guttene, har sendt nakenbilder av seg selv.

Resultatene fra årets Barn og medier-undersøkelse er tydelige. I tillegg viser nylige medieoppslag at det foregår filming av nakenhet og seksuell aktivitet som deles i sosiale medier, at ungdom bruker grov porno som seksualundervisning og at jenter helt ned i 15-årsalderen ønsker intimkirurgi.

Også i møte med mine elever oppdager jeg stadig store mangler i ungdommenes seksualkunnskap. Da 50 Shades of Grey ble en stor hit måtte jeg snakke med elevene om BDSM. Jeg var nødt til å fortelle dem at det ikke er enda en forventning de må leve opp til, men at det handler om avansert sex mellom erfarne voksne.

I år skjønte jeg at jeg må forklare at sex ikke skal gjøre vondt – heller ikke første gangen, men at det kan gjøre vondt hvis man ikke tar tiden som trengs, er forsiktige og våte nok.

Forvrengt bilde av seksualitet

Som et resultat av at porno har blitt normalt langt ned i årsklassene har jeg sett at flere elever har et forvrengt bilde av kropp og seksualitet. Mange jenter tror faktisk at deres rolle er å ha sex for guttens tilfredsstillelse, når som helst og i alle hull. Gutter blir lært en misforstått maskulinitet og tror at de ikke skal vise følelser, at de skal ville ha sex hele tiden og at de bør ha kropp som pornoskuespillere.

Gutter blir lært en misforstått maskulinitet og tror at de ikke skal vise følelser, at de skal ville ha sex hele tiden og at de bør ha kropp som pornoskuespillere.

Særlig når det gjelder voldtekt er kunnskapsmangelen stor. Før seksualundervisning for tiende trinn utfører jeg alltid en anonym spørreundersøkelse om temaet. Resultatene viser at de fleste assosierer voldtekt med overfallsvoldtekt, og tenker på voldtekt som noe en kan beskytte seg mot ved at offeret trener selvforsvar, kler seg annerledes eller aldri går alene om natten.

Mange elever får sjokk når jeg forteller dem at det er relasjonsvoldtekter og festvoldtekter de må tenke på – det har ingenting å si hva de har på seg.

Lærerens viktige rolle

Ungdom vokser opp i en seksualisert hverdag hvor de daglig utsettes for hundrevis av seksuelle inntrykk fra media, pornoindustrien eller egen omgangskrets. Men de er ikke utrustet med erfaringer og kunnskap som voksne har, og det er vanskelig for dem å stå imot press om nakenbilder og sex de ikke er klare for. Foreldre og skole kan ikke lukke øynene for det som skjer og håpe det går bra.

Mange jenter tror faktisk at deres rolle er å ha sex for guttens tilfredsstillelse, når som helst og i alle hull.

Noen tror at i dagens informasjonssamfunn er læreren mindre viktig. For konkrete fakta som lett kan googles har de til en viss grad rett. Men når det gjelder kritisk tenkning og dannelse av hele mennesket, har læreren sjelden vært viktigere. Det er mye de unge kan lære seg på Internett, men seksualkompetanse er ikke en av de tingene – den må vi hjelpe dem å bygge.

Ungdom sier selv i en rapport fra Redd Barna at de ønsker mer seksualundervisning, og større variasjon i undervisningen. Jeg får de samme signalene fra mine elever. Unge vil at læreren snakker med dem om porno, om voldtekt og om samtykke.

For dårlig og for lite undervisning

Dessverre ser en del lærere, skoleledere og lærebokforfattere ut til å leve under den misoppfatningen at skolens mandat utelukkende er å lære barn og ungdom om reproduksjon og kjønnssykdommer.

Basert på mine egne erfaringer og litteraturen som finnes om emnet ser det ut til at både mengden undervisning og innholdet i den varierer sterkt fra skole til skole – og fra lærer til lærer. Ofte overses viktige tema som kroppspress, overgrep og forskjell på porno og virkelighet.

I år skjønte jeg at jeg må forklare at sex ikke skal gjøre vondt – heller ikke første gangen.

Forskning på dagens seksualundervisning viser at undervisningen og lærebøkene sentreres rundt reproduksjon og samleie mellom mann og kvinne, i strid med kompetansemålene. I dette narrativet får jenters seksualitet lite plass, og det samme gjelder for LHBT-personer.

For eksempel er omtale av jenters naturlige lubrikasjon nærmest fraværende i lærebøkene. Hvis det nevnes er dens funksjon å gi glid til penis – ikke for å hjelpe jentens nytelse.

Seksualundervisning må prioriteres

I skolen i dag er det stor stofftrengsel: nye læringsmål tas inn uten at noe tas ut. Dermed er det ikke tid til alt, og seksualundervisning kan lett bli nedprioritert. Med vektlegging av målstyring og testing vris fokuset til det som kan måles, mens det overordnede målet om å skape reflekterte, selvstendige mennesker havner i skyggen.

Men når lærere i en travel hverdag tvinges til å velge bort noe, bør seksualundervisning være det vi prioriterer. Det er helt sentralt i vårt læreroppdrag å lære barn og unge om egne grenser og om samtykke. Seksualitet er et minefelt av valg, følelser, makt og identitet – samt potensielt graviditet og kjønnssykdommer. Seksualkompetanse er viktig for et menneskes identitet og for vår evne til å leve et fullverdig liv.

FØLG DEBATTEN: Twitter og Facebook

Lærere, ta ansvar

Mange unge sliter med konsekvensene av uønskede seksuelle erfaringer og har dårlig selvbilde. Derfor kan ikke skolens seksualundervisning forbli nedprioritert og ensidig. Det finnes gode ressurser tilgjengelig, som Sex og Politikk sitt gratis materiale. Noen skoler velger å få inn eksterne aktører til å undervise.

Dette kan være et flott supplement, men det bør aldri være en erstatning for lærerens seksualundervisning. Det er læreren som er med elevene daglig og kjenner den enkelte sitt modningsnivå og erfaringer.

Unge vil at læreren snakker med dem om porno, om voldtekt og om samtykke.

Det finnes mange unnskyldninger for å la være å prioritere seksualundervisningen: læreren er ukomfortabel, mangler kunnskap og føler andre tema og gjøremål er mer presserende. Men vi er faktisk nødt til å ta ansvar for de unges seksualitet.

Vi kan bidra og hjelpe de unge til å bli sunne og trygge individer som er i stand til å leve et godt seksualliv den dagen de er klare for det. Vi kan forebygge at våre unge blir overgripere eller ofre. La oss derfor i det kommende skoleåret gjøre seksualundervisningen til en hovedprioritet.