Kronikk

Setter ofre i en umulig situasjon

De to siste årene har det ikke vært ført en eneste sak for retten hvor tiltalen har vært utnytting av prostituerte. Skal vi be ofrene anmelde når vi vet at det ender med henleggelse?

Afrikanske kvinner blir grovt utnyttet som sex-slaver i Europa. Da Yasmin meldte seg for norsk politi, var hun 27 år, analfabet og så syk at hun neppe noen gang kunne få en normal jobb. Hun flyktet fra en mann som har traffikert henne Europa rundt som sex-slave. Norske politikere lover at de som våger å vitne om sine bakmenn skal få beskyttelse, men Yasmins framtid er like usikker nå som da hun var tvunget til å leve som prostituert.

Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn» gir oss historien om ofre for menneskehandel som blir sendt ut av Norge, selv om de har samarbeidet med politiet. Vi får se hjerteskjærende eksempler på at rettssystemet ikke fungerer slik vi ønsker, og at anmeldelser blir henlagt. De som har anmeldt mister retten til beskyttelse i Norge og står på bar bakke.

Dessverre er ikke dette noe nytt for oss som jobber i ROSA, som tilhører Krisesentersekretariatet. Siden 2005 har vi bistått mer enn 400 kvinner utnyttet i menneskehandel med trygge oppholdssteder, tilgang på helsetjenester og oppfølging under politietterforskning og straffesak.

Etisk dilemma

De fleste kvinnene vi kommer i kontakt med har blitt utnyttet i menneskehandel i Oslo. ROSA har erfart at kvinner som har ønsket å samarbeide med politiet ikke har fått mulighet til å snakke med spesialenheten ved Oslo politidistrikt, med mindre de har hatt informasjon relatert til andre saker under etterforskning. De som får levere en anmeldelse, ender ofte i en verre situasjon når anmeldelsen blir henlagt. Langsiktig bistand og beskyttelse er nemlig knyttet opp mot at straffeforfølgning iverksettes og det blir en domfellelse.

Skal vi da be dem anmelde, når vi vet at det ender i henleggelse?

Mildrid Mikkelsen, leder i ROSA

Skal vi da be dem anmelde, når vi vet at det ender i henleggelse? Dette er et etisk dilemma for oss som jobber med å hjelpe ofrene.

LES OGSÅ: Kastet ut etter polititabbe

Politiet har ikke tid

En av kvinnene som oppsøker ROSA, Joy, får erfare det som mange ofre for menneskehandel opplever. Siden hun ikke har innlevert en anmeldelse som har resultert i straffeforfølgning, skal hun sendes tilbake til det første landet hun kom til. Hun alene kan ikke stå opp imot bakmannsapparatet, og veien tilbake til prostitusjon vil være kort. Hun ønsker nå å samarbeide med politiet, men tilbakemeldingen er tydelig. Politiet har ikke kapasitet til å ta en ny sak, hennes sak vil kun være interessant hvis den kan kobles til et forhold som allerede er under etterforskning.

Vi får se hjerteskjærende eksempler på at rettssystemet ikke fungerer slik vi ønsker.

Mildrid Mikkelsen, leder i ROSA

Heldigvis for Joy har hun informasjon som politiet anser som avgjørende i en pågående etterforskning. Ellers hadde hun vært nødt til å forlate landet umiddelbart.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Ikke straff ofrene

Straffeforfølgning av bakmenn er viktig og noe ROSA støtter fullt opp om. Historien til Joy er imidlertid ikke unik og viser hvor problematisk det er at menneskehandel-ofres rettigheter så direkte knyttes opp mot straffeforfølgning.

Situasjonen har blitt forverret ved at det heller ikke har vært politi knyttet til spesialenheten ute i prostitusjonsmiljøet.

Mildrid Mikkelsen, leder i ROSA

GRETA, overvåkingsorganet til Europarådets konvensjon mot menneskehandel, har kritisert norske myndigheter for brudd på konvensjonen. De har bedt norske myndigheter sikre at ofre ikke straffeforfølges for lovbrudd de er blitt pålagt av bakmenn å utføre. Riksadvokaten har videre poengtert dette i et eget rundskriv. Til tross for dette, erfarer ROSA altfor ofte at ofre i sitt første møte med politiet blir sett på som kriminelle i stedet for å bli identifisert og behandlet som offer for menneskehandel.

LES: Sexslaven Norge vil kaste ut

Ikke en eneste sak

Det er ikke tilstrekkelige etterforskningsressurser i Oslo politidistrikt til disse sakene. På ett tidspunkt ble alle etterforskere, med unntak av én, overført til Romerike politidistrikt i forbindelse med etterforskning av Lime-saken. Én etterforsker har ikke mulighet til å følge opp alle forhold som krever etterforskning.

Situasjonen har blitt forverret ved at det heller ikke har vært politi knyttet til spesialenheten ute i prostitusjonsmiljøet. Som en følge av dette har det i 2014, som i 2013, ikke vært ført en eneste sak for retten hvor utnyttelsesformen var prostitusjon. Det er bekymringsverdig at ressurssituasjonen gir slike utslag, og ROSA mener det går på bekostning av rettssikkerheten til ofre for menneskehandel.