NRK Meny
Kronikk

Sentrum må styrkes

Vi må spisse vår egen partiprofil. Sentrumsfanen må heises høyt, skriver Senterungdommens Sandra Borch.

Senterpartiet

'Jeg mener Senterungdommen og Senterpartiet nå må gå i front for å profilere seg som det tydeligste sentrumspartiet,' skriver Sandra Borch i Senterungdommen. Her er Ola Borten Moe, partileder Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Vi har nå sittet i regjering med Ap og SV i syv år. Alle har måttet gi og ta. Gode kompromisser i regjeringen bidrar dessverre til en utydelig profil for det enkelte parti.

Med kun ett år igjen til stortingsvalget, i en tid der vi har hatt en rekke dårlige meningsmålinger, mener jeg vi må spisse vår egen partiprofil. Sentrumsfanen må heises høyt.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Blått mot rødt

Vi ser det gang på gang, den store samfunnsdebatten handler i stor grad om blått mot rødt, og sosialistene mot de borgerlige. Senterpartiet, KrF, og (deler av) Venstre tilhører derimot en egen politisk retning, vi tilhører sentrum! Et sentrum hvor det handler om å tro at de gode løsningene finnes et sted mellom det røde og blå, et sted hvor man finner de praktiske og beste løsningene for styringen av landet.

Samtidig legger jeg ikke skjul på at jeg ønsker meg en regjering med flere sentrumspartier. Da veldig gjerne KrF.

Sandra Borch, leder i Senterungdommen

Jeg mener Senterungdommen og Senterpartiet nå må gå i front for å profilere seg som det tydeligste sentrumspartiet, og vise Norge hvor bra sentrumspolitikken er. Samtidig må forholdet til de to andre sentrumspartiene styrkes.

Vil ha med KrF

Senterpartiet kan samarbeide både med høyre og venstre i norsk politikk. For at vår posisjon skal være relevant, må vi vokse utover det velgergrunnlaget vi har i dag. Vi trenger å tydeliggjøre de verdiene som skiller oss fra våre samarbeidspartnere. Vårt verdigrunnlag er troen på et samfunn bestående av selvstendige, ansvarlige mennesker som gjennom å bruke egne evner og samhandling tar ansvar for eget liv, fellesskapet og natur og miljø; lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Gode løsninger skapes når de som er berørt av dem selv, er med og bestemmer.

Jeg blir svært overrasket om KrF inngår et samarbeid med Frp. Det vil i så fall bli en stor frontkollisjon.

Sandra Borch, leder i Senterungdommen

Samtidig legger jeg ikke skjul på at jeg ønsker meg en regjering med flere sentrumspartier. Da veldig gjerne KrF, som vi deler verdisyn med i mange viktige saker, blant annet skole, familie og næringspolitikk. Senterpartiet sitter som eneste sentrumsparti i dagens regjering. Det er ikke til å legge skjul på at det hadde vært veldig mye lettere å få gjennomslag for vår politikk hvis KrF var med på laget og vi hadde en oppslutning på til sammen 10 prosent.

Stor frontkollisjon

Så er det spørsmålet om hvilke andre samarbeidspartnere vi vil ha med oss i regjering. KrF virker tydelig på at de vil samarbeide med de borgerlige partiene. Samtidig tror jeg nok ikke de er helt fremmed for annet type samarbeid, men av taktiske grunner må de gå til valg sammen med opposisjonen.

Jeg blir svært overrasket om KrF inngår et samarbeid med Frp. Det vil i så fall bli en stor frontkollisjon. Ikke bare på enkeltsaker, partiene er jo også grunnleggende uenig i hvilke verdier som er viktig å prioritere.

Må skape nye og tydelige resultater

Innen valget mener jeg at Senterpartiet må skape nye og tydelige resultater på flere områder: Ha familien i sentrum når vi diskuterer barnehage, skole, likestilling og arbeidsliv. Både teori- og praksissterke elever må få en skolehverdag tilpasset deres evner. Gjennom elevbedrift, gründerskole og gode finansieringsordninger bidra til at flere unge skaper sin egen arbeidsplass. Løfte flere fattige land ut av fattigdom gjennom større bruk av landbruksbistand. Satse

Det er løsningene i midten folk vil ha. Vi må bare bli tydeligere og sterkere i våre meninger.

Sandra Borch, leder i Senterungdommen

på kollektivtransport over hele landet. Innføre trafikalt grunnkurs som tilbud for elever over hele landet. Bedre vilkår for ideelle aktører innen barnevern, rehabilitering og helseinstitusjoner. Momskompensasjon for frivillig sektor må trappes opp til 1,2 mrd innen 2014. En miljøpolitikk som satser på fornybar energi med konkrete utslippsreduksjoner som mål. Større lokal påvirkning i miljøpolitikken som har fornuftig bruk og vern som mål. Oppnå konkrete resultat i arbeidet med forenkling og avbyråkratisering.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Det folk vil ha

Når vi nå skal ut å drive valgkamp, når vi nå skal snakke politikk og fremtidsplaner, så må vi snakke om sentrum. Om løsningene som ikke finnes verken hos liberalistene eller sosialistene, men i sentrum av norsk politikk. Det er løsningene i midten folk vil ha. Vi må bare bli tydeligere og sterkere i våre meninger.

Det er min enkle, men viktige oppskrift på hvordan Senterpartiet og sentrum skal komme seg over sperregrensa.