Hopp til innhold
Kronikk

Seniorer trenger ikke ekstra ferie

Dagens seniorer er friske, ressurssterke og oppegående. Er det da riktig at besteforeldre får mer fri enn travle foreldre?

Travel småbarnsmor som må kjøre barn på aktiviteter

Gi foreldrene en ekstra ferieuke så de kan fordele tiden i familien litt bedre, skriver kronikkforfatter Line Konstali.

Foto: Keilen, Berit / NTB scanpix

«Småbarnsfasen er travel», sier mange. «Hold ut de 3 første årene, så vil barna bli selvstendige og klare seg selv». Det er en stor løgn vi blir fortalt midt opp i nattevåk, bleieskift og ungeskrik. «Hold ut – det blir lettere når de blir større».

Det er når barna blir større at den virkelige jobben begynner. Du skal ikke bare følge opp barna med lekser. Du skal stille opp på sidelinjen mens de spiller fotball. Du skal trøste dem hver gang venner svikter og når ting blir vanskelig. De skal ha et aktivt og sunt liv. Turer i skogen, matlaging på kjøkkenet – alt hører storbarnsfasen til.

Da blir det på sin plass å spørre om det er rett at bestemor får mer fri enn mor.

Når begge foreldre er i full jobb blir ferieukene brukt for å få ting til å gå opp.

Line Konstali, blogger og samfunnsdebattant

Ferie fylt med forpliktelser

Thomas Hylland Eriksen lanserte begrepet «Tidsklemma» i 2001. Dette har alltid vært et negativt ladet begrep for meg. Et begrep jeg sjelden bruker fordi jeg ser det som en svakhet og ikke prioritere tiden riktig. Dessuten trives jeg som mamma.

Likevel opplever jeg som trebarnsmor at tiden løper litt fra meg. Egentlig skulle jeg ha fulgt opp matteleksa bedre i går. Og burde jeg ikke stå mer på sidelinjen når han i midten spiller fotball? To av barna trenger nytt pass. Det er barnebursdager, Luciafester, foreldresamtaler og jeg vet ikke hva. Jeg klager ikke, men av og til lurer jeg på når skal jeg få tid til alt?

Debatten går ut på om denne ferieuken faktisk hjelper – eller om det rett og slett er ren luksus.

Line Konstali, blogger og samfunnsdebattant

I år bruker jeg min femte ferieuke til å ta tiden tilbake. Jeg bruker halve dager til å arrangere barnebursdager, skaffe pass, hente unger, følge opp lekser og andre viktige gjøremål. Vi skal flytte til rekkehus utenfor Oslo og jeg skal bruke en hel ukes ferie til å være hjemme med barna så de blir trygge på et nytt sted.

Mannen min tar to av sine uker midt på sommeren, når barnehage og skole er stengt. Det er egentlig bare tre av de totalt fem uker vi har «ferie» og ikke «forpliktelser».

FØLG DEBATTEN: Twitter

Seniorhjelp, eller ren luksus?

I flere år har vi fordelt ferieukene mellom oss slik at barna skal ha noen hjemme. Dette er ikke uvanlig blant dagens foreldre, og vi ser at mange i vår omgangskrets gjør det samme. Når begge foreldre er i full jobb blir ferieukene brukt for å få ting til å gå opp.

Skal vi «hjelpe» ressurssterke, friske og oppegående 62-åringer til å stå lenger i et arbeid som ikke tar helsa fra dem?

Line Konstali, blogger og samfunnsdebattant

Siden 1976 har alle arbeidstakere over 60 år hatt rett til en ekstra ferieuke i året. Fagforeningen Econa mener det er på tide å revurdere denne praksisen. . Ifølge Econa-leder Tom Bolstad blir seniorene mindre attraktive i arbeidslivet på grunn av den ekstra ferieuken. Med en kommende eldrebølge må flere bli lenger i jobb. Debatten går ut på om denne ferieuken faktisk hjelper – eller om det rett og slett er ren luksus for dem som ville ta valget om å bli i jobben uansett?

Det er ikke først og fremst godene som gjør at flere seniorer blir i yrket sitt, sier Roger Moen i Senter for Seniorpolitikk. I et intervju utført av Idèbanken peker han på faktorer som trivsel, kollegialt fellesskap og det å bli sett på som en ressurs. Seniorer er ikke en «svak» gruppe som skal «hjelpes» inn i yrkeslivet. De er tvert imot en ubenyttet ressurs.

Selvrealisering, også for seniorene

I henhold til lovverket har dagens seniorer mulighet til å pensjonere seg i en alder av 62 år. For mange seniorer vil førtidspensjon en god løsning. Noen har arbeidet i en bransje der tunge, fysiske utfordringer har vært en del av hverdagen. Kroppen er utsatt for slitasje og det vil være naturlige årsaker til at man da ønsker og tre av tidligere enn mange andre.

Men det finnes også seniorer i yrker som hverken er krevende fysisk eller psykisk. Noen blir faktisk inspirert og jobben gjør at livet får en større mening. I den vestlige verden er jobb nært forbundet med selvrealisering. Dagens seniorer er intet unntak. I tillegg er de friske, velutdannet og verdensvante.

Det er på sin plass å spørre om det er rett at bestemor får mer fri enn mor.

Line Konstali, blogger og samfunnsdebattant

Ifølge SSB vil gjennomsnittlig levealder 2015 være 79,7 år for menn og 83,6 for kvinner. Hvorfor skal de ikke arbeide etter 62 år? Skal mine skattepenger finansiere en gjeng med 65-åringer som sitter og koser seg på en gresk øy tre måneder i strekk?

FØLG DEBATTEN: Facebook

Gi foreldrene bedre tid

Skal vi «hjelpe» ressurssterke, friske og oppegående 62-åringer til å stå lenger i et arbeid som ikke tar helsa fra dem? Må bestefar hente barn i barnehagen hver dag? Må de på Luciatreff, hjelpe til med mattelekser eller dele opp ferien for å være mer hjemme med barna?

Som mor bor jeg i verdens rikeste land og jeg har ingen grunn til å klage. Likevel mener jeg vi bør diskutere om skattepengene blir brukt fornuftig. Får småbarns – og storbarnsforeldre en ekstra ferieuke tror jeg ikke denne uken blir brukt til en ekstra ferietur, men til å fordele tiden i familien litt bedre.

Bestemor og bestefar er uvurderlige ressurser i mange foreldres hverdag, men en ekstra ferieuke trenger de ikke. Jeg gir Econa min fulle støtte.