Kronikk

Send vinteren til FN

Når skiidretten flytter innendørs, er det på tide med et krafttak for å redde årstidene.

Skiløper i innendørs skihall

«Vår, sommer, høst og vinter kan forsvinne. Skal vi ha noe håp om å stoppe den negative utviklingen må noe gjøres, og det må skje fort», skriver kronikkforfatterne, som vil ha årstidene inn på verdensarvlisten til Unesco.

Foto: Einar film

Klimaendringene setter årstidene slik vi kjenner dem i fare.

Flere og flere snøløse vintre har ført til at skisporten har fått sitt første innendørsanlegg denne vinteren. Men ski er mer enn verdenscup og OL. Hva skjer med sporten når den ikke lenger kan regnes som friluftsliv for folk flest?

For oss som er glade i naturen, gjør det mer vondt i hjertet for hver klimarapport som legges frem. Det svir å høre at om vi ikke kutter drastisk i klimagassutslippene, vil den globale oppvarmingen antageligvis ødelegge årstidene slik vi kjenner dem i dag.

Uten snø om vinteren blir det ingen tradisjonsrike skiturer med appelsin og kakao.

Vår, sommer, høst og vinter kan forsvinne. Skal vi ha noe håp om å stoppe den negative utviklingen må noe gjøres, og det må skje fort.

Årstidene må vernes

Derfor ber vi om at Norge tar initiativ til å nominere jordas årstider til UNESCOs verdensarvliste. Med prosjektet Save the Seasons vil vi, sammen med det norske folk, legge press på myndighetene for å redde årstidene.

Får vi årstidene inn på verdensarvlisten, vil det forplikte politikere og beslutningstagere i hele verden til å skjerpe klimatiltakene for å dempe den globale oppvarmingen, og på den måten verne årstidene.

Vi ber den norske klima- og miljøministeren om å sette klimaet og årstidene høyere på agendaen, og lanserer en underskriftskampanje for å få årstidene inn på verdensarvlisten. Verdensarvlisten verner kultur- og naturarv av fremstående universell verdi for menneskeheten.

Natur skaper kultur

Hva har årstidene med kultur å gjøre, undrer du kanskje.

Årstidene påvirker hvor vi bosetter oss, hvordan vi bygger hjemmene våre og måten byer og tettsteder organiseres. Reindriftshistorien eller inuittenes unikt årstidstilpassede kultur er eksempler på at årstidene er en viktig del av menneskehetens historie og kultur.

Landbruket vårt, matkulturen vår og høytidene våre er alle formet av årstidene.

Få årstidene inn på verdensarvlisten.

Det er mange grunner til å feire grunnloven vår, men det er vanskelig å se for seg at 17. mai hadde vært den høytiden den er i dag om den ikke sammenfalt med bjørka og vårens utspring.

Julesangene våre handler like mye om snø og vinter som om religiøse budskap, akkurat som påsken er ganske mye mer enn nattverd og oppstandelse.

Men uten snø om vinteren blir det ingen tradisjonsrike skiturer med appelsin og kakao. Flere og flere snøløse vintre vil være en effektiv stopper for videreutvikling av skisporten og andre tradisjonelle vinteraktiviteter. Mer ekstremvær i form av styrtregn eller ekstremvarme vil også forandre hvordan vi bruker sommeren.

I uminnelige tider har årstidene formet menneskers interaksjon med omgivelsene, og på avgjørende måter bidratt til å skape kulturen vår. Hver gang årstidene skifter, bærer de vitne om hele denne historien.

Årstidene er grunnlaget for store deler av vår kulturarv. Vi mener derfor at årstidene er høyst relevant for verdensarvlisten.

Naturens taktmåler

Men er ikke dette bare nok en fiffig reklamekampanje? Nei. Hele kampanjen er et samarbeid mellom Bergans og WWF, som handler om noe større enn gode turopplevelser eller medlemsverving til en miljøorganisasjon.

Vår, sommer, høst og vinter kan forsvinne.

Det handler om å sikre naturen for fremtidige generasjoner. Akkurat som årstidene har gitt kulturen sin rytme, fungerer de også som taktmåler for naturen. Uten dem vil naturens balanse forstyrres og hele økosystemer forskyves.

Årstidene sikrer at biene våkner når blomster blomstrer. Årstidene gir snøfonner som blir til smeltevann til høyfjellsblomster. Årstidene sørger for å opprettholde livsgrunnlaget for dyr og planter som i millioner av år har utviklet seg i takt med dem, og som ikke har en sjanse til å tilpasse seg like raskt som endringene vi ser nå.

Vi som lever i dag, er den generasjonen som har bidratt mest til klimaproblemet, og vi er den siste generasjonen som kan redusere utslippene slik at vi holder den globale oppvarmingen under 1.5 grader.

Å redde årstidene er et lite steg i riktig retning og det minste vi kan gjøre for kommende generasjoner.