Replikk

Samenes krav ligner nasjonalisme

Sametingspresidenten må være så vennlig å presisere sitt krav om selvbestemmelse og eksklusiv rett til kultur og fremtidige tradisjoner.

NORWAY/ Monaco's Prince Albert II and Princess Charlene toast with the president of Sami parliament Egil Olli at a dinner in their honour, during a visit to Kautokeino

Sametingspresident Egil Ollis krav om selvbestemmelse ligner nasjonalisme, mener Lasse Efskind. Her tar Olli imot Monacos fyrst Albert og fyrstinne Charlene i Kautokeino i fjor.

Foto: SCANPIX NORWAY / Reuters

Denne replikken er et svar til sametingpresident Egil Ollis kronikk «Selvsagt skal urfolk ha selvbestemmelse».

I juni var det utfolkonferanse i Alta, hvor man skulle bli enige om en felles uttalelse til FNs verdenskonferanse neste år. I den forbindelse skrev sametingspresident Egil Olli en kronikk. Og tippet over.

For Olli drar det fargerike over i misfarging.

Hans hovedpoeng er at samer som alle urfolk skal ha «selvbestemmelse» og «rett til selv å utøve myndighet og å fatte beslutninger på egne folks vegne», og dessuten ikke bare verne egne tradisjoner men ha eksklusiv rett til framtidige nye tradisjoner.

Samtidig sier Olli flere steder i kronikken at dette kan gjøres innen en felles stat, altså Norge for vår del. Det er fint, men her blir han raskt helt uklar. Spøkelsene av en egen samestat står og gliser i de mørke krokene, og finnmarksloven har ikke akkurat gjort det lysere.

Alle må være likeverdige

Selvbestemmelse for én gruppe står lett i konflikt til fellesansvar og fellesavgjørelser for alle. Det er et viktig prinsipp at alle norske må være likeverdige, om man har et urfolks-gen eller ikke. Derfor må en selvbestemmelse for urfolk alltid strengt underordnes fellesskapets bestemmelser, eller sagt mer direkte: Sametinget må aldri bli annet enn rådgivende.

Selvbestemmelse for én gruppe står lett i konflikt til fellesansvar og fellesavgjørelser for alle.

Lasse Efskind

Så kan man spørre: Hva blir det da igjen av selvbestemmelse? Jo, man kan ha en frihet innen visse rammer, både økonomisk og lovmessig. Det har alle grupper i samfunnet, helt ned til familien.

Den godeste Olli må være så vennlig å presisere sitt krav om selvbestemmelse og eksklusiv rett til kultur mye klarere enn gjennom sine runde, glatte ord. De er bare egnet til å gli på.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Like regler

All kultur og næring har dessuten et felles problem som kan snus til en fordel. Det er at de stadig må utvikle seg og ta til seg nye impulser for å overleve. Heldigvis. Næringen må ta i bruk ny teknologi. Og der er samer frampå med både garn, scooter og helikopter innover vidda. Flott det, men da endrer også betingelsene seg så mye at alle bør ha lik rett til slik virksomhet, etter nærmere og like regler. Med kultur og kunst er det noe av det samme – impulser og nye kombinasjoner gir nytt positivt liv og nye samarbeidsformer. Derfor gir det også en felles hånd på rattet for støtteordninger og kommers.

Samer er frampå med både garn, scooter og helikopter innover vidda. Flott det, men da endrer også betingelsene seg så mye at alle bør ha lik rett til slik virksomhet.

Lasse Efskind

Det virker ikke som Olli helt har skjønt dette når han hevder at man må kreve et eksklusivt vern av samekulturen, også av former som til og med ikke eksisterer i dag. Hvis alle skulle bli sittende slik på sin egen tradisjons-tue, da ble det mange vanskelige skigarder å forsere rundt om.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Dødfødt prosjekt

Derfor er det slik at også urfolk overlever best gjennom forandring og likeverdig integrering. Selvbestemmelse som går over i nasjonalisme er et farlig blindspor. Vi må holde på fellesskapet. Selv når noen provoserer.

Selvbestemmelse som går over i nasjonalisme er et farlig blindspor.

Lasse Efskind

Genetisk er vi alle urfolk, i den forstand at vi har et felles opphav, og bør kreve felles respekt. Det som gjør at noen av oss skilles ut som FN-definerte urfolk er kulturtradisjoner og særpreg utviklet i relativt nær fortid. Men vi bør ikke derfor bli nærsynte eller kreve egne eksklusive områder. Da kan det lett gå som når Ole Bull kjøpte opp et stort landområde – Oleana – i USA eksklusivt for norske emigranter midt på 1800-tallet. Det viste seg lite fruktbart og som en svært dårlig ide. Et Oleana-Nord-Norge for samer er like dødfødt.