Hopp til innhold

Se opp for hybeljuks

Mange studenter er på hybeljakt i landets største studentbyer. Ikke takk ja til hva som helst.

Per-Arne Horne ingress

Hybelen du til slutt får skal være hjemmet ditt i minst ett år, kanskje flere, skriver kronikkforfatteren.

Etterdønningene etter pandemi og galopperende strømpriser gjør situasjonen vanskelig for mange studenter.

Når desperasjonen etter husvære er som aller størst, er formaninger fra byråkratiet sikkert ikke det du trenger. Men husk på at en hybel skal være et sikkert og godt sted for deg å være.

Det vi kaller byggteknisk forskrift stiller krav til at det skal være rømningsveier i tilfellet det oppstår brann.

I tillegg skal hybelen eller rommet du leier være større enn at du bare kan sove der.

Og så skal forholdene ligge til rette for et godt inneklima. Om du faktisk støvsuger og rydder vekk skitten oppvask, skal jeg ikke legge meg opp i.

Annethvert år fastsetter Kommunal- og distriktsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder. Det er tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.

Direktoratet for byggkvalitet veileder kommunene i dette arbeidet.

Fra januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at:

  1. Det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer, og at
  2. Etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.

Det betyr at om du er på visning på en hybel som helt klart ikke oppfyller kravene, er det fint om du melder fra til kommunen.

En hybel skal være et sikkert og godt sted for deg å være.

Melder du fra, får kommunen muligheten til å undersøke at boenheten eller hybelen er lovlig etablert. Dette kan igjen bidra til at boligeiere, utleiere og leietakere får bedre kunnskap om reglene.

Det ble i 2015 vedtatt forenklinger i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift. Dette skulle gjøre det enklere å ta i bruk areal i eksisterende boliger, og dermed indirekte også enklere å legge til rette for flere hybler og mer utleie.

Forenklingene innebar blant annet en lemping av de byggtekniske kravene til romhøyde, utsyn og energibruk, med mere.

Men det betyr ikke at det er fritt fram å bygge hybel. Det er fremdeles strenge krav til sikkerhet, inneklima og størrelse på boenheten.

Kjære student,

Hybelen du til slutt får skal være hjemmet ditt i minst ett år, kanskje flere.

Jeg håper at du finner et greit sted å bo og at studietiden din blir like bra som du drømmer om.

Lykke til med studier! Du går en spennende tid i møte.