Analyse

Dobbelt ille for Ap – svakt for Høyre

Ap-velgerne går i stor grad til SV for en rødere politkk. Samtidig stemmer mange på Sp som kan gi blåere ordførere.

JOnas Gahr Støre og Erna Solberg

De to store partiene sliter på Norstats kommunemåling for NRK og Aftenposten.

Foto: NRK

Ifølge denne Norstat-målingen for NRK og Aftenposten ligger Ap svake 0,5 prosentpoeng over sitt aller dårligste kommunevalgsresultat på 2000-tallet og det fjerde i historien under 30 prosent oppslutning. Kun 28 prosent ville stemt Ap.

Arbeiderpartiet vil miste ordførere hvis de får et så dårlig valgresultat. De kan også miste ordførere når Senterpartiet gjør det så bra. I en rekke kommuner vil Ap og Sp være direkte konkurrenter, i motsetning til i rikspolitikken.

Det er tydelig at Aps nedgang skjer samtidig med andre de mindre partiene på venstresiden styrker seg. I denne målingen opplever Sp og SV en styrking fra forrige måned, mens Rødt ligger over valgresultatet fra 2015.

Høyre går signifikant ned ved spørsmål om kommunevalg i den første målingen vi presenterer etter partiets landsmøte. 22,1 prosents oppslutning vil være et enda dårligere kommunevalgsresultat for Høyre enn partiet hadde for fire år siden. Da mistet partiet 45 ordførere.

Kommunebarometer april 2019

Periode 26/3–1/4. 628 intervjuer. Feilmarginer fra 1,3–3,5 pp.
R
2,8 %
−0,5
SV
7,7 %
+2,0
AP
28,0 %
−1,6
SP
12,0 %
+1,2
MDG
5,5 %
−0,6
KRF
4,9 %
−0,4
V
3,4 %
+0,7
H
22,1 %
−3,7
FRP
8,4 %
+1,1
Andre
5,1 %
+1,7
Kilde: Norstat

Hovedbildet

 • Høyres nedgang på 3,7 prosentpoeng er eneste signifikante endring fra mars. Øvrige endringer er innenfor feilmarginene.
 • SVs mulige fremgang på 2 prosentpoeng er den største positive justeringen.
 • For fjerde måned på rad ligger Venstre an til et kommunevalgsresultat på under 4 prosent oppslutning.

Arbeiderpartiet

 • Arbeiderpartiets lojalitet faller til under 70 prosent for første gang i år på kommunevalgsmålingene. 69 prosent av velgerne som oppgir å ha stemt Ap i 2015, ville gjort det samme nå.
 • Ap mister (nettotall) velgere til SV (30.000), Senterpartiet (15.000) og Høyre (12.000) og Rødt (10.000)
 • Arbeiderpartiets råtall hos Norstat er lavere enn barometerverdien. Enten sier dette mest om utvalget, eller så viser det at trenden underbygger at Ap virkelig sliter.
 • En slags trøst får være at Arbeiderpartiet gjør det enda dårligere ved spørsmål om stortingsvalg, kun 24 prosent ville da stemt Ap. Som nevnt ved analysen av marstallene, kan en mulig forklaring være at Ap nasjonalt i større grad enn i kommunene straffes for #metoo-sakene, mens Aps lokale ordførerkandidater og deres folk som jo tross alt er på valg, i mindre grad rammes av dette.
 • Stortingsmålingen viser flertall for de tre rødgrønne partiene, men SV og Sp ville til sammen hatt ett mandat mer enn Ap.

Høyre

 • 22,1 prosent er Høyres laveste notering så langt i år og den andre gangen under 25 prosent.
 • Høyre har den laveste lojaliteten så langt i år, 68 prosent.
 • Andelen usikre velgere øker ikke, så det er ikke hit velgerne nødvendigvis forsvinner.
 • Høyre henter velgere fra Ap (12.000), men mister til Sp (14.000), Frp (10.000) og MDG (9.000) denne måneden.
 • Høyre ilgger om lag på samme oppslutning ved spørsmål om stortingsvalg.
 • Høyre har ligget over 25 prosent på Tv2s nasjonale kommunevalgsmålinger så langt i år.
 • Senterpartiet

 • Senterpartiet gjør sin beste kommunemåling hos Norstat for NRK/Aftenposten med 12 prosent. Oppslutningen er enda høyere ved spørsmål om stortingsvalg (hele 16.9).
 • Senterpartiet vektes ned fra et høyere råtall.
 • Sp har fortsatt et mobiliseringspotensiale med 26.000 2015-velgere på gjerdet.
 • Senterpartiet henter velgere fra begge de to store partiene (Ap 15.000 og Høyre 14.000 netto), hvilket illustrerer hvilke partier valgkampen og maktkampen vil stå mellom i små og mellomstore kommuner til høsten.
 • Selv om det er årets beste måling for partiet, har lojaliteten vært opp mot 10 prosentpoeng høyere ved januarmålingen.

SV

 • Dette er årets første kommunemåling med SV på 7-tallet. 7,7 prosent vil gi det beste kommunevalgresultatet siden 2003 og før det rødgrønne regjeringssamarbeidet.
 • SV ligger på om lag det samme nivået ved spørsmål om stortingsvalg.
 • SV henter velgere netto fra Rødt og Ap og går omtrent i null i velgerovergangen med MDG.
 • SVs fremgang handler i stor grad om økt velgertilstrømning fra Ap og økt lojalitet fra tidligere i år.

Øvrige partier

 • Frp justeres opp fra forrige måneds dramatisk lave kommunevalg-oppslutning, men ligger fortsatt godt under 10 prosent i barometerverdi med 8,4 prosent. Frp gjør det 3,5 prosentpoeng bedre ved spørsmål om stortingsvalg.
 • Rødt har de siste kommunemålingene ligget rundt 3-tallet. Litt ned denne måneden med 2,8. Partiet ligger nær det samme i uvektede tall, men er nærmere å bryte sperregrensen ved spørsmål om stortingsvalg.
 • Venstre ligger også denne måneden an til et kommunevalgsresultat under 4 prosent, selv om 3,4 prosent er årsbeste i denne målingsserien.
 • KrF måles for fjerde gang i år over 4-tallet ved spørsmål om kommunevalg og for andre gang i år over sperregrensen ved spørsmål om stortingsvalg.
 • MDG får 5,5 prosent oppslutning, og ligger med det an til å gjøre et bedre kommunevalg enn både KrF, Rødt og Venstre.

Stortingsmålingen

 • Norstat spør velgerne om stemmegivning ved både stortingsvalg og kommunestyrevalg. Vi velger å gi mest oppmerksomhet om kommunetallene frem til kommunevalget i september, men vil samtidig offentliggjøre stortingstallene.
 • For april er bildet dette (sammenlignet med spørsmål om stortingsvalg i mars): Ap 24 -2,5 Frp 11,9 -0,2 Høyre 22,3 -2,0 KrF 4,2 +0,2 Rødt 3,7 -1,1 Senterpartiet 16,9 +4,5 SV 7 -1,0 Venstre 2,9 +1,0 MDG 4,7 +0,3 Andre 2,4 +0,9
 • Senterpartiets fremgang er eneste signifikante endring fra forrige måned.
 • Venstre og Rødt er under sperregrensen. MDG og KrF over.
 • Ap, Sp og SV ville fått flertall med 89 mandat. Av disse ville Ap (44) hatt under halvparten.