Kronikk

Samarbeid mot svart økonomi

Den nye regjeringen må prioritere kampen mot sosial dumping og svart økonomi hvis vi skal unngå et stadig mer kriminelt arbeidsliv.

Sp-leder Liv Signe Navarsete, Betonmast

Den rødgrønne regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping har gitt oss gode verktøy. Disse må bevares og styrkes, skriver Ragnar Bøe Elgsaas. Her Sp-leder Liv Signe Navarsete sammen med blant andre avdelingsleder Asle Thorsen (t.h.) i Betonmast, da Senterpartiet fremmet et nytt valgløfte for å motvirke svart arbeid i september.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Rapporter fra offentlige kontrollorganer og oppslag i mediene viser at det i svært mange bransjer forekommer sosial dumping. En synd kommer sjelden alene. Der det avdekkes svært lave lønninger, ser vi samtidig også brudd på arbeidsmiljøloven, skattesvindel eller andre lovbrudd. Sosial dumping bedrives ofte av virksomheter som helt eller delvis inngår i den svarte økonomien.

LES OGSÅ: Det minner om mafiavirksomhet

Nytt prosjekt

De ulike offentlige etatene må samarbeide med hverandre, for å lykkes i denne kampen. Det kan være krevende, men det gir resultater. I sommer kunne vi se at Økokrim og Skatteetaten sammen stoppet de utenlandske steinleggerne som er notorisk kjent for å drive med en lang rekke ulovligheter, fra skattesvindel til sosial dumping.

En synd kommer sjelden alene. Der det avdekkes svært lave lønninger, ser vi samtidig også brudd på arbeidsmiljøloven, skattesvindel eller andre lovbrudd.

Ragnar Bøe Elgsaas, Norsk Tjenestemannslag

I deler av byggenæringen omsettes det for milliardbeløp som unndras beskatning. Fellesforbundet har lenge ropt varsko, og de seriøse bedriftene er bekymret. Skatteetaten har nå igangsatt et prosjekt for å avsløre kriminalitet i bransjen. Fagbevegelsen er, som her, ofte førstelinjetjenesten for å bekjempe et kriminelt arbeidsliv. For å få effektive resultater må det offentlige samarbeide og følge opp når fagforeningene varsler – raskt. Det er de ansatte og tillitsvalgte på bedriftene som ser at lovbruddene finner sted.

I mange kommuner er det nå blitt et bedre samarbeid mellom etater som Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, politi og brannvesen. Brannvesenet i flere kommuner melder om en økning i uakseptable, ulovlige og farlige boforhold i utleieboliger. Det leies ut i kjellere, på loft, i hønsehus, i garasjer, i verksteder og landbruksbygninger.

Manglende brannsikring kan føre til at folk kan brenne inne. Dette er ille nok i seg selv, men samtidig vet vi at dette ofte bare er en del av kriminalitetsbildet. Ofte er det innvandrere som blir utnyttet, ikke bare i boforhold, men også arbeidsforhold. Derfor er en felles kamp mot bolighaiene en mulighet til å ta bakmenn som driver med mye annen kriminalitet, og dermed også viktig i kampen mot sosial dumping.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook

Offentlige etater må rydde i eget hus

Nye regler for innkjøp av renholdstjenester har vært en viktig del av den rødgrønne regjeringens arbeid mot sosial dumping. Alle offentlige og private virksomheter må nå sjekke at renholderne får anstendige lønn og arbeidsvilkår i tråd med den allmenngjorte tarifflønna. Disse kravene ble innført høsten 2012 samtidig som det ble etablert en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter. I tillegg kommer ordningen med regionale verneombud i renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.

Ofte er det innvandrere som blir utnyttet, ikke bare i boforhold, men også arbeidsforhold. Derfor er en felles kamp mot bolighaiene en mulighet til å ta bakmenn som driver med mye annen kriminalitet, og dermed også viktig i kampen mot sosial dumping.

Ragnar Bøe Elgsaas, Norsk Tjenestemannslag

Det ser ut til at disse tiltakene reduserer omfanget av ulovlige og uverdige arbeidsforhold for renholdere. Det er svært viktig at de videreføres og styrkes av den nye regjeringen. Useriøse bedrifter som nå er på vei ut kan ikke bli invitert inn i varmen igjen.

Samtidig ser vi at vi har et stykke igjen før de gode tiltakene får fullt gjennomslag. Arbeidstilsynet rapporterer om at vi har et langt stykke igjen før innkjøperne følger opp sitt ansvar. Hele 9 av 10 innkjøpere er ikke kjent med kravet om å sjekke lønns- og arbeidsvilkår. Veiledning og informasjon er vesentlig for å sikre at reglene følges. Offentlige virksomheter er like dårlige som private til å følge opp de nye reglene.

Offentlig sektor kjøper hvert år varer og tjenester for store summer. Ofte vinner det laveste anbudet, uten at arbeidsvilkårene til de ansatte blir vurdert. Da bidrar offentlige virksomheter til at bedrifter som dumper lønninger og driver helt eller delvis svart, kan vinne anbud, mens seriøse bedrifter taper.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) organiserer ansatte innen mange statlige etater, og våre tillitsvalgte vil nå følge nøye med på at våre arbeidsgivere rydder opp. Et viktig stikkord får å få til det, er bedret samarbeid mellom offentlige kontrolletater, og økt samarbeid med fagbevegelsen.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Tiltak mot sosial dumping nødvendig

Den rødgrønne regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping har gitt oss gode verktøy.

Ingen ønsker et kriminelt arbeidsliv. Men det holder ikke med gode intensjoner. Det må følges opp med tiltak som veiledning og kontroll av arbeidsgivere.

Ragnar Bøe Elgsaas, Norsk Tjenestemannslag

Kristin Skogen Lund og NHO tok før valget til ordet for å reversere flere av disse tiltakene. Det vil være en uklok politikk som vil ramme de er nederst på stigen i arbeidslivet.

Ingen ønsker et kriminelt arbeidsliv. Men det holder ikke med gode intensjoner. Det må følges opp med tiltak som veiledning og kontroll av arbeidsgivere. Høyre, Fremskrittspartiet sitter nå på Sundvolden Hotel og forhandler. Arbeidstakere med lav utdanning og lav lønn er de mest sårbare for sosial dumping. Et seriøst arbeidsliv gir dem en bedre hverdag, og sikrer samfunnet mot grov økonomisk kriminalitet. Redskapene vi har for å bekjempe arbeidslivskriminalitet må bevares – og styrkes.