Replikk

Rød tråd om nakenkunst

Om nakenkunstprosjektet i seg selv framstår som uinteressant eller harry, kan det være delte meninger om. Problemet er at pengene ble utdelt uten politisk behandling.

SWITZERLAND-ENVIRONMENT-CLIMATE-PHOTOGRAPHY

Rødt skiller ikke mellom smal eller bred kultur, men vi etterlyser en lokal forankring bygget på Bodø og Nordlands kulturliv, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Tunicks kunstprosjekt i Sveits.

Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Noen ganger er en tilsynelatende liten sak et symptom på noe større. Slik er det med stormen omkring Bodø kommune og Nordland fylkeskommunes bevilgning til Spencer Tunicks nakenkunstprosjekt Bodø Bodyscape, som på folkemunne blir kalt «nakne nordlendinger».

Rødt mener ikke at pengene skulle gått til «amatørmusikere i metallsjangeren som drømmer om å bli rockestjerner» som fylkeskulturråd Aase Refsnes (SV) formulerer det i en kronikk på Ytring på tirsdag. Selv om det er verdt å sammenligne tildelingen med andre tildelinger.

Det vi reagerer på er at en betydelig del av pengene som er bevilget i forbindelse med at Bodø vil bli europeisk kulturhovedstad 2024, plutselig blir delt ut uten politisk behandling.

Hvem lar seg egentlig bevege, provosere eller begeistre av at en gjeng nakne nordlendinger?

Det viktige med saken er prosessene bak vedtaket om å gi penger til kunstprosjektet, altså mangelen på demokratiske siktlinjer. At det er «småpenger» i den store sammenhengen, noen skarve hundre tusen, må ikke forlede noen til å tro at det ikke betyr noe. For det er faktisk småpenger, og enda mindre småpenger enn dette, mange kunstnere, musikere og kulturarbeidere lever av.

Refsnes hevder at tildelingen er forankret i «alt av reglement». Hvilket? Det hadde kanskje vært en fordel om fylkesråden kunne vise til et mandat, en helhetlig strategiplan eller tiltaksplan. Hvem har det kunstneriske ansvaret? Hvordan vil styringsgruppa sørge for at det særegne med regionen kommer til uttrykk?

Skulle en først gå til en utenlandsk kunstner kunne det kanskje vært en ide å utvikle et prosjekt som også involverte lokale kunstnere? Når en så valgte en løsning som ensidig satser på et importert prosjekt, burde det i det minste være etter en åpen debatt og med en gjennomtenkt begrunnelse, som en kunne ta stilling til. Noe slikt foreligger ikke.

Lokal kunst nedprioriteres samtidig som det bevilges en halv million til et engangsprosjekt av en amerikansk kunstner.

Ungdomskulturen og de subkulturelle miljøene i Bodø har blitt nedprioritert i årtier. Flyttinga av Sinus, Europas nest eldste rockeklubbscene til Stormen konserthus har ført til skyhøye leiepriser, og presser derfor ut ikke-kommersielle produksjoner. Det tradisjonsrike kulturhuset Gimle er foreslått nedlagt. Sammen med nedprioritering av lokal kultur velger man altså å bevilge over en halv million til en amerikansk kunstner og et engangsprosjekt.

Vi etterlyser god forankring, deltakelse og vilje til å bygge på det kulturlivet som finnes i Bodø.

Rødt skiller ikke mellom smal eller bred kultur, men etterlyser en helhetlig strategi, som både politikere, kulturfolk og landsdelens befolkning kan ta del i. Vi etterlyser god forankring, deltakelse og vilje til å bygge på det kulturlivet som faktisk finnes i Bodø og i Nordland. Bare slik kan vi lykkes i å styrke Bodø. Slik at vår ambisjon om å bli Europeisk kulturhovedstad blir noe mer enn en tom reklamekampanje uten innhold.

Følg NRK Debatt på Facebook